PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 38 W kierunku zintegrowanego rozwoju | 201--210
Tytuł artykułu

Powszechne zabezpieczenie zdrowotne w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Universal Health Coverage in Light of the Concept of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie na powiązanie między nową koncepcją powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego, kształtującego politykę zdrowotną państw wysoko rozwiniętych a zrównoważonym rozwojem gospodarczym. Główną zasadą koncepcji zrównoważonego rozwoju jest poszukiwanie i utrzymywanie równowagi w płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej. Poprawa zdrowia społeczeństwa wzmacnia zrównoważony rozwój, a zrównoważony rozwój wpływa na poprawę zdrowia w cyklu wspartym przez efektywny system zdrowotny. W efekcie powstaje koncepcja modelu zrównoważonego rozwoju, w którym zdrowie spełnia rolę czynnika zapewniającego trwałość podejmowanych działań. Kierunkiem wzmacniającym skuteczność realizacji założonych celów jest spójność z koncepcją powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego (PZZ). Permanentne reformy są cechą charakterystyczną systemów opieki zdrowotnej. Istotne jest, że w osiągnięciu postępów w realizacji celów systemu opieki zdrowotnej niezbędny jest cały zespół skoordynowanych działań, na które ukierunkowane jest PZZ. Na gruncie koncepcyjnym PZZ wskazuje na silne powiązanie z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wymaga głębszych empirycznych badań na poziomie systemowym. W kontekście szeroko rozumianej poprawy dostępności do świadczeń medycznych wskazuje się na centralną rolę dążenia do efektywności (w rozumieniu maksymalizacji efektów przy istniejących zasobach, a nie wprowadzaniu ograniczeń kosztowych w systemie). Pełne osiągnięcie celów powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego jest niemożliwe do osiągnięcia przez jakiekolwiek państwo, bez względu na poziom rozwoju. Jednakże PZZ determinuje poprawę równego dostępu do usług, jakość usług i ochronę finansową. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify the link between a new concept of universal health coverage, shaping health policies of developed countries and sustainable development. The main principle of sustainable development is to seek and maintain a balance between three dimensions: economic, social and environmental. improving the health of society strengthens sustainable development and sustainable development has an impact on health improvement- this cycle is supported by an effective health system. The result is a concept model of sustainable development, which serves health as a factor ensuring durability of actions taken. The direction of strengthening the effective implementation of the goals is consistent with the concept of universal health coverage (UHC). Permanent reforms are the characteristic of health care systems. it is important that progress in achieving the objectives of the health care system requires the whole spectrum of coordinated actions - targeted by the UHC. Conceptually, UHC indicates a strong connection with the achievement of the objective of sustainable economic development and requires a deeper empirical research at the system level. In the context of widely understood improvement of accessibility to health care a central role of the pursuit of efficiency (in terms of maximizing the effects of the existing resources, rather than introducing cost constraints in the system) is indicated. Full achievement of universal health protection is impossible to achieve by any country, regardless of their level of development. However, the UHC determines the improvement of equal access to services, quality of service and financial protection. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Aguayo-Rico A. i in., 2005, Empirical Evidence of the Impact of Health on Economic Growth, "Issues in Political Economy" Vol. 14.
 • Chakraborty S. i in., 2010, Aligning public expenditure and financial management with health financing reforms [w:] Implementing health financing reform: lessons from countries in transition, red. J. Kutzin, C. Cashin, M. Jakab, World Health Organization, Copenhagen.
 • Evans D.B. i in., 2012, Measuring progress towards universal coverage, World Health Organization, Geneva.
 • Gotsadze G., Gaal P., 2010, Coverage decisions: benefit entitlements and patient cost sharing [w:] Implementing Health financing reform: lessons from countries in transition, red. J. Kutzin, C. Cashin, M. Jakab, World Health Organization WHO.
 • Hnatyszyn-Dzikowska A., Łyszczarz B., Rola czynnika zdrowia w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego w państwach wysoko rozwiniętych - racje ekonomiczne [w:] Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, red. M. Urbaniec, E. Halavach, Wyd. AP Edukator, Częstochowa.
 • Hontelez J. (red.), 2006, A programme for sustainable development for the European Union. Proposals from environmental organizations for a realistic and ambitious sustainable development strategy, Belgium, www.eeb.org (dostęp 10.08.2013).
 • Jamison D., Lau L., Wang J., 2003, Health's Contribution to Economic Growth in an Environment of Partially Endogenous Technical Progress, Disease Control Priori- ties Project, Working Paper No. 10.
 • Komisja Europejska, 2001, Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Propozycja Komisji dla Rady Europejskiej w Gotenburgu, Komunikat Komisji, COM (2001) 264, Bruksela.
 • Korporowicz V., 2008, Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Kutzin J., 2008, Health financing policy: A guide for decision makers, World Health Organization, Health Financing Policy Paper No. 1; http://www.euro.who.int/ (stan na dzień 25.06.2013).
 • Kutzin J., 2013, Health financing for universal coverage and health system performance: concepts and implications for policy, Bulletin of the World Health Organization, www.who.int/bulletin/online_first/12-113985.pdf (dostęp 15.08.2013).
 • Lach D.E., 2011, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Murray C., Frenk J., 2000, A framework for assessing the performance of health systems, Bull World Health Organ, No. 70, www.who.int/docstore/bulletin (dostęp 25.06.2013).
 • Papuziński A., 2006, Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie, "Problemy Ekorozwoju", Vol. 1, No. 2.
 • Shengelia B. i in., 2005, Access, utilization, quality, and effective coverage: an integrated conceptual Framework and measurement strategy, Social Science Medicine No. 61.
 • Thomson S. i in., 2009b, Addressing financial sustainability in health systems, World Health Organization, Copenhagen.
 • Transparency International 2006, Global corruption report 2006: special focus on corruption and health, Pluto Press, London.
 • Von Schirnding Y., 2002, Health and sustainable development: can we rise to the challenge?, "The Lancet", Vol. 360.
 • WHO, 2000, The world health report - Health systems improving performance, Geneva.
 • WHO, 2002a, Health and Sustainable Development, Summary Raport, Johannnesburg, South Africa, 19-22 January 2002.
 • WHO 2002b, Health in the Context of sustainable development: background document prepared for WHO meeting "Making health central to sustainable development: planning the health agenda for the world summit on sustainable development", Oslo, Nov.29-Dec.1, 2001.
 • WHO 2010, The world health report - Health systems financing - the path to universal coverage, Geneva.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.