PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 22 | nr 327 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 248--256
Tytuł artykułu

Zastosowanie analizy korespon-dencji do badania kondycji finansowej banków spółdzielczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Correspondence Analysis in Analysing the Financial Situation of Cooperative Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest próba zastosowania klasycznej analizy kore-spondencji na potrzeby badania kondycji finansowej banków. Podstawę źródłową prowa-dzonego badania empirycznego stanowiły wyniki banków spółdzielczych za 2011 rok pu-blikowane w dodatku do "Rzeczpospolitej" "Świat Pieniądza". Badaniu poddano zbioro-wość 30 banków charakteryzujących się najwyższą sumą bilansową. Banki te wchodziły w skład dwóch zrzeszeń regionalnych: Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) i Banku Pol-skiej Spółdzielczości (BPS). Zastosowanie klasycznej analizy korespondencji z tzw. metodą podwajania obserwacji umożliwiło wskazanie mocnych i słabych stron analizowanych ban-ków ze względu na wyróżnione zmienne diagnostyczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is to report the results of using classical correspond-ence analysis to analyse the financial situation of cooperative banks. The empirical study was based on financial results of cooperative banks in 2011 published in the section ",Świat Pieniądza'' in the Rzeczpospolita daily newspaper. A sample of 30 cooperative banks with the highest balance sheet totals was analysed. These banks are the part of two regional asso-ciations: SGB and BPS. The use of classical correspondence analysis with doubling made it possible to find weaknesses and strengths of the banks.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Urząd Statystyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bednarski L. (2001), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Greenacre M. (2007), Correspondence Analysis in Practice, Second Edition, Interdisciplinary Statistics, Chapman & Hall/CRC.
 • Kopiński A. (2008), Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Walesiak M., Gatnar E. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Walesiak M., Gatnar E. (red.) (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wawrzyniak K. (2011), Diagnoza sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek giełdowych z wykorzysta-niem klasycznej analizy korespondencji, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), s. 105-116.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.