PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 5 (90) | 177--194
Tytuł artykułu

Innowacyjny konsument żywności pochodzenia zwierzęcego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovative Consumer of Food of Animal Origin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność produktowa jest istotnym czynnikiem konkurencyjności, pod warunkiem poprzedzenia wdrożeń szczegółowymi pracami badawczymi dotyczącymi potrzeb i oczekiwań konsumentów. Ze względu na upowszechnianie nowości szczególnie interesujący są innowatorzy, którzy jako pierwsi sięgają po nowe produkty. Poznanie ich charakterystyki oraz specyfiki zachowań rynkowych znacznie ułatwia komercjalizację nowych produktów. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących postaw i zachowań konsumentów wobec innowacyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Badania przeprowadzono w grudniu 2011 roku na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów w wieku 15 i więcej lat, koncentrując się na rozpoznaniu i charakterystyce socjodemograficznego portretu innowatora. Stwierdzono większą innowacyjność konsumentów w stosunku do produktów mlecznych niż w odniesieniu do produktów mięsnych i jaj. Wykazano, że poziom innowacyjności w największym stopniu determinuje taka cecha, jak miejsce zamieszkania. Równocześnie innowatorzy przejawiali większą skłonność do zapłaty wyższej ceny za innowacyjne produkty pochodzenia zwierzęcego. (abstrakt oryginalny)
EN
Product innovation is an important factor of competitiveness provided its market implementation is preceded by detailed research studies on consumer needs and expectations. Considering the popularization of novelties, those innovators are particularly interesting, who are the first to buy new products. Under standing their profile and specificity of their market behaviour considerably facilitates the commercialization of new products. In the paper, the survey results are presented of consumer attitudes and behaviours towards innovative products of animal origin. The survey was carried out in December 2011 on a representative sample of 1000 respondents aged 15 and more from Poland; it was focused on the identification and description of social and demographic profile of innovators. It was found that the innovativeness of consumers as regards dairy products was higher than towards meat products and eggs. It was proved that the level of innovativeness was mainly determined by such features as place and place of residence. At the same time, the innovators polled showed to feel more disposed to pay a higher price for innovative products of animal origin. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
177--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz MM., Laskowski W.: Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 4 (71), 141-153.
 • [2] Boone L.E.: The search for the consumer innovator. J. Business, 1970, 43 (2), 135-140.
 • [3] Dodgson M., Gann D., Salter A.: Think, play, do: technology, innovation and organization. Oxford University Press, Oxford 2005.
 • [4] Drucker P. : Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • [5] Garbarski L. : Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 1998.
 • [6] Gatignon H., Robertson T.S.: Innovative decision processes. In: Handbook of Consumer Behavior. Ed. T.S. Robertson, H.H. Kassarjian. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1991.
 • [7] Gutkowska K., Ozimek I.: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 • [8] Im S., Bayus B.L, Mason C.: An empirical study of innate consumer innovativeness, personal char-acteristics and new-product adoption behavior. J. Acad. Marketing Sci., 2003, 31, (1), 61-73.
 • [9] Jeżewska-Zychowicz M., Kowalczuk I.: Uwarunkowania innowacyjności polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, 2009, 3, 34-45.
 • [10] Kall J., Sojkin B., Szymczak J., Urbaniak M.: Zarządzanie produktem. PWE, Warszawa 2003.
 • [11] Kowalczuk I.: Postawy polskich konsumentów wobec nowych produktów żywnościowych. W: Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Red. M. Adamowicz. Tom 1., Wyd. SGGW, Warszawa 2008, ss. 249-260.
 • [12] Kowalczuk I.: Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów. Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
 • [13] Lassar M., Manolis C., Lassar S.: The relationship between consumer innovativeness, personal characteristics and online banking adoption. Int. J. Bank Mark., 2005, 23 (2), 176-199.
 • [14] Ling S.S., Pysarchik D.T., Choo H.J.: Adopters of new food products in India. Marketing Intelligence& Planning, 2005, 22 (4), 371-391.
 • [15] Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
 • [16] Rogers E.M.: Diffusion of innovations. The Free Press, New York 1995.
 • [17] Steenkamp J.E.M., Hofstede F.T.: International market segmentation: issues and perspectives. Int. J. Res. Marketing, 2002, 19 (3), 185-213.
 • [18] Steinka I.: Akceptacja żywności funkcjonalnej przez młodych konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 218-226.
 • [19] Steptoe A., Pollard T.M., Wardle J.: Development of a measure of the motives underlying the selection of food: the Food Choice Questionnaire. Appetite, 1995, 25, 267-284.
 • [20] Venkatraman M., Price L.: Differentiating between cognitive and sensory innovativeness: concepts, measurements and implications. J. Business Res., 1990, 20 (4), 293-315.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.