PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 22 | nr 327 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 303--312
Tytuł artykułu

Wykształcenie a potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja absolwentów wyższych uczelni

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Education and Labor Market Needs. Classification of University Graduates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach sytuacja absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy w Polsce ulegała pogorszeniu. Wzrósł odsetek bezrobotnych w tej grupie, a wyższe wykształcenie przestało stanowić gwarancję znalezienia zatrudnienia. Celem artykułu jest analiza sytuacji zawodowej osób z wyższym wykształceniem. Efektem przeprowadzonego badania jest wyodrębnienie ośmiu klas absolwentów. Analiza cech w poszczególnych klasach może stanowić cenne źródło informacji o czynnikach mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu bezrobocia w tej grupie.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, the situation of university graduates on the labor market in Po-land was getting worse. Higher education is no longer a guarantee of finding a job and rates of unemployment in this group are growing. This article aims to analyze the professional situation of young people with tertiary education. As result of the study there was distin-guished eight classes of university graduates. The analysis of characteristics of each class can be a valuable source of information about the factors that have an impact on the level of unemployment in this group.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bilans Kapitału Ludzkiego (2012), http://bkl.parp.gov.pl (06.2013).
 • Dziechciarz J. (1993), Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych. Modelowanie ze zmiennymi i losowymi parametrami, "Monografie i Opracowania" nr 95 (647), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dziechciarz J. (2007), Rekomendacje decyzyjne wynikające z kompleksowego monitoringu potencjału i barier regionalnego rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Dziechciarz J. (2011), On rate of return measurement in education, "Ekonometria" 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 49-66.
 • Dziechciarz J. i in. (1986), Ekonometria z elementami programowania matematycznego i analizy porównawczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dziechciarz J., Dittmann P., Hasińska Z., Tausz K. (2006) (red.), Rynek pracy aglomeracji wrocław-skiej. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dziechciarz J., Król A., Targaszewska M. (2014) Various Approaches to Measuring Effectiveness of Tertiary Education, A. Geyer-Schulz, J. Pociecha (red.) Proceedings of the Third Bilateral Ger-man-Polish Symposium on Data Analysis and Its Applications, KIT Press, Karlsruhe, Germany.
 • Dziechciarz J., Kwiatkowska-Ciotucha D. (2004), Managerial Training Needs: Analysis for Man-agement Quality Improvement, [w:] Contemporary Trends in Top Management Education. How to Accommodate Demand and Supply, International Business School, Brno.
 • Dziechciarz J., Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U. (2012), Wroclaw University of Economics Graduates' Knowledge and Skills Relevance for Labor Market, "Journal of International Scien-tific Publications: Educational Alternatives", Vol. 10, No. 3, s. 34-42.
 • Dziechciarz J., Szkop R., Stempień J. (red.) (2007), Edukacja i kształcenie w województwie dolnoślą-skim wobec potrzeb regionalnego rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Dziechciarz-Duda M., Król A. (2012), Próba zastosowania modelu Mincera do oceny wpływu wyż-szego wykształcenia na poziom wynagrodzeń, "Ekonometria" 3 (37), Wydawnictwo Uniwersyte-tu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 56-69.
 • Dziechciarz-Duda M., Król A. (2013), On the Non-monetary Benefits of Tertiary Education, Ekono-metria, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 78-94.
 • Malarska A. (2007), Diagnozowanie determinantów bezrobocia w Polsce nieklasycznymi metodami statystycznymi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Walesiak M., Gatnar E. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.