PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 22 | nr 327 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 338--345
Tytuł artykułu

Zastosowanie analizy korespondencji do badania sytuacji mieszkańców strefy podmiej-skiej Warszawy na rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of Correspondence Analysis to Examine the Situation of the Inhabitants of Warsaw Suburban Area in the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strefa podmiejska Warszawy wyróżnia się na tle całego Mazowsza stosun-kowo dobrą sytuacją na rynku pracy. Badania empiryczne definiujące m.in. kwestie aktyw-ności zawodowej jej mieszkańców przeprowadzono w wybranych 30 gminach wojewódz-twa mazowieckiego. Badaniem w formie wywiadu kwestionariuszowego objęto 800 gospo-darstw domowych. W artykule przedstawiono częściowe wyniki badania, dotyczące sytuacji 836 mieszkańców strefy podmiejskiej na rynku pracy. Do eksploracji wyników zastosowano analizę korespondencji. Uzyskane wyniki, grupując oddzielnie lokalnych przedsiębiorców, potwierdzają znaczenie drobnej przedsiębiorczości w różnicowaniu miejsc pracy na obsza-rach wiejskich strefy podmiejskiej. Potrzebę dalszych badań i analiz wskazują np. wyniki grupujące oddzielnie osoby pracujące w innych wsiach strefy podmiejskiej i oddzielnie oso-by dojeżdżające do pracy do Warszawy.(abstrakt oryginalny)
EN
The suburban zone of Warsaw with its relatively good situation in the labor market stands out from the whole Mazovia. Empirical research concerning economic activity of this zone inhabitants was carried out in 30 selected municipalities of Mazowieckie voivodeship. The study included 800 households and was conducted in the form of a ques-tionnaire interview. This paper presents partial results on the situation of the 836 inhabitants of the suburban area in the labor market. To explore the results the correspondence analysis was used. The results obtained by grouping local entrepreneurs separately confirm the im-portance of small business in the differentiation of jobs in rural areas of the suburban zone. The results grouping separately those working in other villages of the suburban area and those commuting to Warsaw indicate the need for further research and analysis.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bański J. (red.) (2009), Analiza zróżnicowania i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, t. 16, PTG, IGIPZ PAN, Warszawa.
 • Drejerska N., Chrzanowska M., Pomianek I., Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, http://kpefpim.wne.sggw.pl/badania/projekt-ncn-n-n114-145240/ (15 lutego 2014).
 • Greenacre M. (2007), Correspondence Analysis in Practice, Chapman & Hall/CR, London.
 • Gruchociak H. (2012), Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce. Przegląd statystyczny, numer specjalny 2, Warszawa, s. 277-297.
 • Korcelli P., Śleszyński P. (2011), Mapa 4. Funkcjonalne obszary miejskie. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Projekt dokumentu rządowego przeznaczony do konsultacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kruszka K. (red.) (2010), Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludno-ści związanych z zatrudnieniem, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, s. 46.
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (2011), Studium planu zagospodarowania przestrzen-nego obszaru metropolitalnego Warszawy, Warszawa.
 • Rosik P., Stępniak M., Wiśniewski R. (2010), Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(40), s. 77-98.
 • Smętkowski M., Jałowecki B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i analizy EUROREG 1, Aneks 3, Warszawa.
 • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Śleszyński P. (2013), Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, "Przegląd Geograficzny" 85, 2, s. 173-197.
 • Śleszyński P. (red.) (2012), Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, "Trendy Rozwojowe Mazowsza" nr 3, Warszawa, s. 29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.