PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 22 | nr 327 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 346--355
Tytuł artykułu

Klasyfikacja województw według stopnia realiza-cji priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 z wykorzystaniem wartości centrum wierszowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Classification of Voivodeships According to the Level of the Realization of Priorities of the National Development Strategy 2007-2015 with Using the Values of Centroid of the Rows
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki klasyfikacji województw według stopnia realizacji priorytetów strategicznych Strategii rozwoju kraju 2007-2015 w 2011 r. Podstawą klasyfikacji był dwuelementowy proces diagnozowania, czyli porównanie prawidłowości zaobserwowanej z prawidłowością normatywną. Prawidłowość zaobserwowana została zde-finiowana jako wartości zmiennych ze złożonej macierzy znaczników, natomiast prawidło-wość normatywna została określona na dwa sposoby - jako odpowiednio przekształcone wartości centrum wierszowego (norma średnia - wewnętrzna) oraz jako wartości docelowe (norma idealna - zewnętrzna).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of the classification of voivodeships according to the level of the realization of priorities of the National Development Strategy 2007-2015 in 2011. The classification was based on the two-element process of diagnosing which in-volves comparing the observed regularity with normative regularity. The observed regularity was defined as values of variables from the multiple indicator matrix. The normative regu-larity was identified in two ways - as the properly transformed values of centroid of the rows (average norm - internal) and as the target values (ideal norm - external).(original abstract)
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Hozer J. (1989), Funkcja diagnostyczna modeli ekonometrycznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 2, s. 13-15.
  • Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
  • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
  • Strategia rozwoju kraju 2007-2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listo-pad, http://www.mrr.gov.pl.
  • Wawrzyniak K. (2007), Diagnozowanie ilościowe procesów i obiektów gospodarczych - podstawowe pojęcia, [w:] J. Hozer (red.), Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe US nr 450, Wy-dawnictwo Naukowe US, Szczecin, s. 647-659.
  • Wawrzyniak K. (2011a), Analiza korespondencji jako narzędzie diagnostyczne w makroskali, [w:] J. Dziechciarz (red.), Zastosowanie metod ilościowych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 163, Ekonometria 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 19-27.
  • Wawrzyniak K. (2011b), Diagnoza sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek giełdowych z wykorzy-staniem klasycznej analizy korespondencji, "Oeconomica", Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. nr 285 (62), Wydawnictwo ZUT w Szczecinie, Szczecin, s. 105-116.
  • Wawrzyniak K. (2012), Ocena stopnia realizacji celu głównego Strategii rozwoju kraju według wo-jewództw, "Wiadomości Statystyczne" nr 12, s. 36-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.