PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 8 | 2--12
Tytuł artykułu

Ochrona pracownika przed nadużywaniem terminowego zatrudnienia

Autorzy
Warianty tytułu
The Protection of an Employee Against Overusing Fixed-Term Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podejmuje próbę oceny efektywności przyjętych przez Polskę rozwiązań prawnych w zakresie ochrony pracowników przed nadużywaniem wobec nich terminowego zatrudnienia, a w konsekwencji próbę oceny zgodności polskiego porządku prawnego z prawem Unii Europejskiej. Zdaniem autora analiza art. 251 kodeksu pracy przeprowadzona w świetle dyrektywy 99/70/WE w sprawie pracy na czas określony prowadzi do wniosku, że Polska wadliwie implementowała w tym zakresie prawo unijne, w szczególności przez niezagwarantowanie efektywnego zrealizowania celów dyrektywy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at evaluating the effectiveness of the legal solutions adopted by Poland, concerning the protection of employees against overusing fixed-term employment by employers. In consequence, the author has also made an attempt to evaluate the compatibility of the Polish legal order with the EU law. The analysis of the Labour Code regulations, carried in the light of the directive no 99/70/WE, has resulted in the conclusion that Poland faultily implemented the union law in this scope, especially due to the lack of guarantees that the purposes of the directive would be realized effectively. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Barzycka-Banaszczyk, M. (2004). Kodeks pracy. Komentarz. C.H. BECK.
 • Bury, B. (2012). Swoboda kontraktowa stron przy zawieraniu umów na czas określony. Służba Pracownicza, 12.
 • Dral, A. (2008). W: A.M. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków.
 • Dubowik, A. (2004). W: E. Wichrowska-Janikowska (red.), Umowa o pracę na czas określony - jej rola i znaczenie w kreowaniu stosunków pracy. Łódź.
 • Florek, L. (2009). W: L. Florek (red.) Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Gersdorf, M. (1998). Kilka uwag praktycznych na temat art. 251 kodeksu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 4.
 • Gersdorf, M. (2005). W: Z. Salwa (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Gersdorf M., Seweryński M. (2004). Dostosowanie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego do prawa Unii Europejskiej (według stanu prawnego na koniec 2003 r.). Przegląd Legislacyjny, 6.
 • Horak, A. (2005). Zatrudnianie pracowników na okres próbny w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej i prawa polskiego. Radca Prawny, 6.
 • Jaśkowski, K. (2009). W: K. Jaśkowski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jaworski, S. (2010). Zawieranie długoterminowych umów na czas określony a obejście prawa. Monitor Prawa Pracy, 5.
 • Lewandowski, H. (2006). W: M. Matey-Tyrowicz i T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa: C.H. Beck.
 • Łapiński, K. (2011). Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Marek, A. (2004). Reglamentacja umów o pracę zawartych na czas określony. Służba Pracownicza, 9.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2005). Zatrudnienie w Polsce 2005. Warszawa.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2008). Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Warszawa.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2010). Zatrudnienie w Polsce 2009. Przedsiębiorczość dla pracy. Warszawa.
 • Mitrus, L. (2007). W: A.M. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Kraków.
 • Reda, A. (2013). Umowa o pracę na zastępstwo w kontekście ograniczeń w zawieraniu terminowych umów o pracę według unijnej dyrektywy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 6.
 • Sanetra, W. (2009). W: J. Iwulski, W. Sanetra, Komentarz do kodeksu pracy. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Smolik, P. (2009). Granice swobody stron stosunku pracy w zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę na czas określony. Monitor Prawniczy, 12.
 • Sobczyk, A. (2009). W: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa.
 • Suknarowska-Drzewiecka, E. (2010). Długoterminowa umowa o pracę na czas określony. Monitor Prawa Pracy, 5.
 • Suknarowska-Drzewiecka, E. (2006). Umowa o pracę na czas określony, Warszawa.
 • Świątkowski, A.M. (2008). Ograniczenie swobody zawierania umów o pracę na czas określony jako alternatywa koncepcji flex-security. Monitor Prawa Pracy, 11.
 • Szmit, J. (2003). W: M. Zieleniecki (red.), Ochrona pracowników przed nadużywaniem atypowych form zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Gdańsk.
 • Tomaszewska, M. (2004). W: Z. Brodecki (red.), Zatrudnienie i ochrona socjalna. Warszawa.
 • Tomczyk, A. (2004). W: E. Wichrowska-Janikowska (red.), Umowa o pracę na czas określony - jej rola i znaczenie w kreowaniu stosunków pracy. Łódź.
 • Uzdowska, A. (2011). Glosa do wyroku SN z dnia 25 lutego 2009 r., II PK 186/08. Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, 2.
 • Wagner, B. (2010). W: B. Wagner (red.), Kodeks pracy 2010. Komentarz. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Wagner, B. (2009). Umowa o pracę na czas określony jako podstawa zatrudnienia terminowego. Przegląd Sądowy, 11-12.
 • Walczak, K. (2008). W: A.M. Świątkowski, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Kraków.
 • Walczak, K. (2005). Umowa na zastępstwo - czy można ją kwestionować ze względu na niezgodność z prawem europejskim? Monitor Prawa Pracy, 3.
 • Wichrowska-Janikowska, E. (2002). Umowa o pracę na czas określony w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1.
 • Zieleniecki, M. (2003). W: M. Zieleniecki (red.), Ochrona pracowników przed nadużywaniem atypowych form zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Gdańsk.
 • Zieliński, T. Goździewicz, G. (2009). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.