PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 34 | 130
Tytuł artykułu

Współczesna wieś i rolnictwo: przykład Japonii

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Studia dotyczące rozwoju gospodarczego Polski, zwłaszcza w zakresie wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, coraz częściej podnoszą potrzebę wykorzystania w teorii i praktyce tego rozwoju , doświadczeń światowych, w tym zwłaszcza państw o szybszym tempie rozwoju gospodarczego i społecznego. Z tego punktu widzenia Japonia stanowi niezwykle interesujący przykład szczególnej strategii i polityki w zakresie wsi, rolnictwa i agrobiznesu (np. struktura agrarna, interwencjonizm rolny i żywnościowy, system zaopatrzenia i rola spółdzielczości wiejskiej, spożycie żywnościowe itp.) Głównym celem niniejszej pracy jest określenie funkcji rolnictwa i gospodarki żywnościowej (agrobiznesu) w rozwoju gospodarczym kraju na przykładzie Japonii.Akcentuje się w niej szczególnie badania, analizę i interpretację różnych zagadnień. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Agricultural Outlook 1991. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo 1991.
 • Agricultural Policies of Japan. Procedings of the International Symposium. Food and Agriculture Policy Research Center, Tokyo 1990.
 • Agriculture and Agricultural Policy in Japan. University of Tokyo Press, Tokyo 1991.
 • Agricultural Policies, Markets and Trade. Monitoring and Outlook 1992. OECD, Paris 1992.
 • Akiyama T.: A Forest Again. Food and Agriculture Policy Research Center. Tokyo 1992.
 • Balassa B., Noland M.: Japan in the World Economy. Institute for International , Economics. Washington 1988.
 • Basic Direction of Agricultural Policy Toward the 21st Century. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo 1987.
 • Bieda K.: The Structure and Operation of the Japanese Economy. John Wiley, Sydney 1970.
 • Bossak J.: Japonia. Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym. PWN, Warszawa 1990.
 • Bossak J.: Polska - Japonia: gospodarka - stosunki ekonomiczne. PWN, Warszawa 1978.
 • Bossak J., Kawecka-Wyrzykowska E., Tomala M.: USA - kraje EWG - Japonia. Współpraca i rywalizacja. PWN, Warszawa 1988.
 • Changes in Japan's Food Consumption. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo 1991.
 • Dobraczyński M.: Światowa ekspansja gospodarki japońskiej. KiW, Warszawa 1975.
 • Dore R. P.: Land Reform in Japan. Oxford University Press, Oxford 1959.
 • Dore R. P. : Aspect of Social Change in Modem Japan. Princeton University Press, Princeton 1971.
 • Dore R. P.: Shinahota. A Portrait of the Japanese Village. Phantheon Books, New York 1978.
 • Development of Agriculture in Japan. 1990.
 • Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo 1991.
 • Egaitsu F., Morozumi K., Yoshimura K.: Agricultural Finance in Japan. Japan FAO Association, Tokyo 1989.
 • Forecast on the Impact of the Liberalization of Rice Import. Tokyo 1991.
 • Francks P.: Technology and Agricultural Development in Pre-War Japan. Yale University Press, New Haven 1984.
 • Fukutake T.: Japanese Rural Society. Cornell University Press, Ithaca and London 1972.
 • Goldin L, Kiiùdsen O.: Agricultural Trade Liberalization. Implications for Developing Countries. OECD, Paris 1990.
 • Góralczyk B.: Polityka USA wobec Dalekiego Wschodu w latach osiemdziesiątych. PISM Warszawa 1990.
 • Guiiain R: Japonia - trzecie mocarstwo. KiW, Warszawa 1974.
 • Hall J. W.; Japonia. PIW, Warszawa-1979.
 • Hayami Y., Kikuch M.: Asian Village Economy at the Crossroads. An Economic Approach to Institutional Change. The John Hopkins University Press, Baltimore 1982.
 • Hayami Y., Ruttan V. W.: Agricultural Development An International Perspective. The John Hopkins University Press. Baltimore 1985.
 • Hayami I., lamada S.: The Agricultural Development of Japan. A Century's Prespective. University of Tokyo Press. Tokyo 1991.
 • Honma M.: Growth in Japan's Horticultural Trade with Developing Countries: An ' Economic Analysis of the Market International Food Policy Research Institute. Washington 1991.
 • Ishikawa S.: Essays on Technology, Employment and Institutions in Economic Development: Comparative Asian Experience. Kinokuniya Comp., Tokyo 1981.
 • Japanese Agriculture. Role of Agriculture and Rural Area. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo 1988.
 • Japanese Agricultural Policies: A Time of Change. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economic. Canberra 1988.
 • Japan's Agriculture in the World New Developments and Policy Targets. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo 1989.
 • Japan's Agricultural Trade. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo 1989.
 • Japan in the Year 2000. Economic Planning Agency, Tokyo 1984.
 • Jorgenson D. E., Nishimien M.: US and Japanese Economic Growth, 1952-1974: an International Comparison. Econ. Journal 1988.
 • Kada R: Part-Time Family Farming. Off-Farm Employment and Farm Adjustments in the United States and Japan. Center for Academic Publications. Tokyo 1980.
 • Kahn H.: The Emerging Japanese Superstate. Challenge and Response. Hudson Institute 1970.
 • Kanai M. (red.): Some Papers on Food and Agricultural Problems of Japan Other Asian Countries, National Research Institute of Agricultural Economics, Tokyo 1991.
 • Kanai M. (red.): Some aspects of Japanese Agriculture. Collected Research Papers: 1987-1991. National Research institute of Agricultural Economics, Tokyo 1991.
 • Kawamura Y.: Urbanization, Part-Time Farm Households and Community Agriculture: Japan's Experience after World War IE. Cornell University 1978.
 • King F. H.: Farmers of Forty Centuries or Permanent Agriculture in China. Korea and Japan. Rodale Press, Emenaus 1911.
 • Kojima K., Ozawa T.: Japan's General Trading Companies. Merchants of Economic Development. OECD, Paris 1984.
 • Komiya R.: The Japanese Economy, Trade. Industry and Government. University of Tokyo Press, Tokyo 1990.
 • Kowalski A., Niemczyk J., Rembisz W.: Kilka uwag o organizacji interwencji państwa w rolnictwie Japonii SGH IR.G 1991.
 • Lockwood W. W. The Economic Development of Japan. Princeton University Press, Pronceton 1970.
 • Lockwood W. W. (red.): The State and Economic Enterprise in Japan. Essays in the Political Economy of Growth. Princeton University Press, Princeton 1970.
 • Marata S.: Selected Words in fee Statistical Economic Analysis OQ Japanese Agriculture. Iberaki University, Ami 1991.
 • Masuda T.: Agricultural Development in Post-War Japan. Japas FAQ Association, Tokyo 1990.
 • Mishima T.: The Reorganization and Future of the Rice Control System in Japan. Reprinted from the "Journal of the Faculty of Agriculture" Hokkaido University. Vol. 65, z. 2, 1991.
 • Mishima T.: Japan's Responsibility for Global Food Supply and Bemami Why does Japan Protect National Rice Farming from Trade Liberalization. "Journal of Agricultural Marketing", nr 33,1991.
 • Nakamura T., Grace B. R: Gospodarczy rozwój współczesnej Japonii. Co umożliwiło ten rozwój. Tokyo 1987 (w j. polskim).
 • Nakamura J. I.: Growth of Japanese Agricuttare 1875-1920.[ W]:. W. W. Lockwood (red.): The State and Economic Enterprise in Japan. Princeton: University Press. Princeton 1965, str 249-324.
 • National Policies and Agricultural Trade. Study of European Economic. Community. OECD, Paris 1987.
 • National Policies and Agricultural Trade. Country Study: Japan. OEDC, Paris. 1987..
 • Niemczyk J: Rolnictwo Japonii i jego ważniejsze uwarunkowania - wnioski pod; adresem wolnorynkowego rozwoju rolnictwa w Polsce. SGH Instytut Rozwoju Gospodarczego, Warszawa 1991.
 • Niemczyk J.: Postęp w gospodarstwach rolnych Japonii. "Przegląd Hodowlany", nr 3, 1992.
 • Nippon. Business Facts and Figures. Tokyo 1991.
 • Norbeck E.: Country to City. The Urbanizations of Japanese; Hamlet. University of Utah Press, Salt Lake City 1978.
 • Obome M. W.: Pacific Bask Economic Cooperation. OECB" Paris 1983.
 • Ogura T.: Agrarian Problems and Agricultural Policy in. Japan.. A Historical Sketch. The Institute of Asian Economics Affairs. Tokyo 1967.
 • Ogura T.: Can Japanese Agriculture Survive? A Historical and Comperative Approach. Agricultural Policy Research Center. Tokyo 1982.
 • Ogura T.: Japanese Agricultural Structure. Food, and Agriculture Policy Research,. Center. Tokyo 1990.
 • Ogura T. (red): Agricultural Development in Modem Japan.. Japan F AO Association, Tokyo 1983.
 • Ogura T. (red.): Invitation to the Rural Developments Amid the Distorte Economy, Food and Agriculture Policy Research Center., Tokyo 1990.
 • Ogura T. (red.): Lights and Shadows of Rural Development in. Japan. Food and Agriculture Policy Research Center, Tokyo 1991.
 • Ogura T. (red.): Rural Development. Looking Before and After. Food and Agriculture Policy- Center, Tokyo 1991.
 • Ohkawa K.: Differential Structure and Agriculture. Essays on Dualistic Growth. Kinokuniya Bookstore. Tokyo 1972.
 • Okita S.: The Developing Economies and Japan. Lessons in Growth. University of Tokyo Press, Tokyo 1981.
 • Ozawa T.: Recycling Japan's Surpluses for Developing Countries. OECD, Paris 1989. Radzimińska T.: Preferencje japońskich konsumentów. "Rynki Zagraniczne", nr 16, 1991 r.
 • Raper A. F.: The Japanese Village in Transition. General Headquarters Supreme Commander of the Allied Powers. Tokyo 1950.
 • Reischauer E. Q.: The Japanese. Harvard University Press. Cambridge 1977.
 • Review of Agricultural Policies in OECD Member Countries. OECD, Paris 1980.
 • Saxon E. A: Japanese Long-Term Projections Relating to Food and Agriculture. Canberra 1976.
 • Saxon E., Roberts I., Bain R.: Polityka rolna w Japonii w latach powojennych. "Quartely Review of Rural Economy", 1970, nr 2 (tłumaczenie w: Rolnictwo na Świecie, nr 12, 1980 r.).
 • Sekret japońskiego sukcesu. Red. E. Kostkowska-Watanabe. Wiedza Powszechna, W7arszawa 1990.
 • Smith T. C: The Agrarian Origins of Modem Japan. Stanford University Press, Stanford 1959.
 • Smith R. J.: Kurusu. The Price of Progress in a Japanese Village, 1951-1975. Stanford University Press. Stanford 1978.
 • Smith R. J.: Japanese Society. Tradition, Self and Social Order. Cambridge University Press, Cambridge 1983.
 • State of Japan's Agriculture 1990. A Summary Report. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Tokyo 1991.
 • State of Agriculture and Forestry in Japan. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Tokyo 1991.
 • Statistical Handbook of Japan 1991. Statistics Bureau, Tokyo 1991.
 • Structural Changes in Japan's Agriculture. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Tokyo 1990.
 • Strzyżewska M.: Prywatyzacja w Japonii. Do sztambucha. "Życie Gospodarcze" nr 26, 1991 r.
 • Strzyżewska M.: Prywatyzacja w Japonii. Lata 80. AMP, Warszawa 1991.
 • Taylor J. S.: Shadows of the Rising Sun. A Critical View of the Japanese Miracle. Quill, New York 1983.
 • The Debate on Food Security in Japan. Foreign Press Center, Tokyo 1986.
 • Tomczak F.: Rolnictwo rodzinne i agrobiznes w USA. Współczesna polityka rolna. Warszawa 1990.
 • Tsuchiya K.: Productivity and Technological Progress in Japanese Agriculture. University of Tokyo Press, Tokyo 1976.
 • Tsuchiya K.: The Role and Significance of Mechanization in the Agricultural Development of Japan. [W:] China's Rural Development Miracle with International Comparisons. IAAE 1989.
 • Tsujii H.: Comparison of Rice Policies Between Thailand, Taiwan and Japan - an Evolutional Model and Current Policies. Kyoto University, Kyoto 1982.
 • Tsujii H.: A Quantitative Model of the International Rice Market and Analysis of the National Rice Policies, with Special Reference to Thailand, Indonesia, Japan and the United States. W; Agricultural Sector Analysis in Asia. Agricultural Development Council. Bangkok 1982.
 • Tsujii H.: Rice Marketing Policy in Japan. W: Asian Productivity Organization, Marketing Farm Products in Asia and the Pacific. Tokyo 1989.
 • Tsujii H.: International Comparision of Rice Policies and the World Rice Trade Conflicts. [W:] K. Kamegai (red.): An International Comparative Study of Rice Economy and Policy Among the United States, Thailand and Japan. Kyoto University, Kyoto 1990.
 • Ushiyama K.: Agricultural Development in Japan in the Primary Stage of Her Capitalist Economy (1888-1914). Hokudai Economic Papers, nr XIV, r. 1984-85.
 • Ushiyama K.: Dlaczego przetrwało drobnotowarowe rolnictwo Japonii. "Wieś Współczesna", nr 9, 1986.
 • Van der Meer C.L.J., Yamada S.: Japanese Agriculture. A Comparative Economic Analysis. Routledge, London 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.