PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 177 Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia | 110--124
Tytuł artykułu

Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora samorządowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rating as a Tool of Local Self-government's Credit Performance Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Posiadanie przez prywatny lub publiczny podmiot (samorząd, spółka, instrument finansowy) oceny wiarygodności nadanej przez renomowaną agencję ratingową skutkuje większym zaufaniem w środowisku finansowym, co przy wysokich ocenach może zwiększać bazę potencjalnych inwestorów. Poprzez rating dokonuje się racjonalnej wyceny emisji i jej weryfikacji w porównaniu do wyceny dokonanej przez organizatora emisji. Rating w dużej mierze jest też narzędziem marketingowym zwiększającym wiarygodność danego samorządu. Rosnący zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego i ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują samorządy, powodują konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, które umożliwiają realizację zwłaszcza zadań inwestycyjnych. Bezpieczne zadłużanie staje się czynnikiem pozytywnym, wspierającym/ umożliwiającym przyspieszenie procesów inwestycyjnych samorządów i nie budzi zaniepokojenia, jeżeli rzeczywiście służy finansowaniu inwestycji, a powstające z tego tytułu zobowiązania mogą być spłacone z osiąganych w następnych latach dochodów. Umiejętne korzystanie z instrumentów dłużnych świadczy o racjonalnym podejściu do efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Informacje o stanie zobowiązań są istotnym instrumentem zarządzania, ułatwiającym prawidłowe dokonywanie oceny sytuacji finansowej samorządu. (fragment tekstu)
EN
Inceasing scope of tasks assigned to local self-governments and limited financial resources for disposal create necessity to use external financial sources that enable fulfillment especially of investment tasks. Rating is one of the tools that increase reliability of a given local self-government. Credit rating given to a private or public entity by a respected rating agency leads to increase in bigger trust on financial markets and high rating may increase the basis of potential investors. The national valuation of debt issuance and its verification in comparison to the one made by offering organizer is also made by means of rating. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • L. Kuśnierz: Zadłużenie miast na prawach powiatu w latach 1999-2004, http://www.gmina.pl/pwp/index.php?id=26 (18.11.2012)
 • P. Swianiewicz: Finanse lokalne: teoria i praktyka. Municipium, Warszawa 2004.
 • K. Marcinek: Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach Project finance. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006
 • K. Marcinek: Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 17.
 • M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004, s. 202
 • A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak: Funkcjonowanie współczesnego banku. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 277.
 • E. Mączyńska: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom XCII, SGH, Warszawa 2005, s. 130.
 • D. Dziawgo: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 108.
 • D. Dziawgo: Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym. PWE, Warszawa 2010, s. 83.
 • W. Jaworski: Rating ubezpieczeniowy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 64.
 • M. Poniatowicz: Rating jako ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego. "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2000, nr 4, s. 53.
 • M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło: Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 197.
 • D. Dziawgo: Credit-rating a wycena. W: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006, s. 452.
 • M. Dylewski, B. Filipak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municipium SA, Warszawa 2004, s. 199.
 • W. Jaworski, Rating ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 36, 79-91
 • M. Wartalska, E. Wojciechowski: Gmina na rynku finansowym. Zarys problemu. W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 2. Finanse i budżety samorządów. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 368
 • G. Kozuń-Cieślak: Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 119,122
 • K. Brzozowska: Oceny ratingowe a konkurencyjność projektów inwestycyjnych. W: Strategia Lizbońska. Zarządzanie wartością. Red. L. Pawłowicz. Warszawa 2006, s. 332.
 • G. Kozuń-Cieślak: Specyficzny znak jakości. "Wspólnota" 2006, nr 17, s. 23.
 • M. Wiśniewski: Rating jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jako innowacyjny sposób wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Współczesne wyzwania miast i regionów. Red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 239.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.