PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 23 | nr 328 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 167--176
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych do oceny potencjału innowacyjnego województw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Application of Selected Quantitative Methods to the Evaluation of Voivodeship Innovation Level Potential
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność staje się coraz częściej wyznacznikiem rozwoju organizacji, ale również całych regionów. Jest pojęciem złożonym, trudnym do jednoznacznego zdefi-niowania szczególnie w ujęciu regionalnym, co wynikać może między innymi z tego, że in-nowacyjność regionalna zależna jest od różnych procesów zachodzących zarówno w obsza-rze społecznym, jak i gospodarczym. Z powodu złożoności opisywanego zjawiska jego pomiar może sprawiać trudność. Jest też obarczony wieloma ograniczeniami, często wyni-kającymi z dostępności danych. Dlatego tak ważny w tym kontekście wydaje się właściwy dobór dostępnych zmiennych. Głównym celem artykułu jest dokonanie klasyfikacji woje-wództw pod kątem ich potencjału innowacyjnego. Cel ten został osiągnięty poprzez prze-prowadzenie analizy wpływu metod doboru zmiennych na wyniki badania. W odniesieniu do dokonanego wyboru przeprowadzono zestawienie klasyfikacji obiektów, uwypuklając zmiany zachodzące w wynikach podziału przy uwzględnieniu różnych form doboru zmien-nych.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is increasingly becoming a determinant of organizational and regio- nal development. It is a complex notion embracing various processes in the area of social and economic development as well as the activities of enterprises, regional policy makers and the development of R&D sector. The complexity of the described notion makes its measurement potentially difficult. The measurement is also subject to numerous limitations which often arise from data accessibility. Therefore, the right choice of available variables seems to be significant in that context. The main aim of this article is to develop a classification of voivodeships according to their innovation level. The aim has been achieved through conducting an analysis of the influence of variable selection methods on research results. With respect to that choice, object classification has been carried out, emphasizing changes occurring in the results of the classification with consideration of different variable selection methods.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Czech A. (2013), Zastosowanie wybranych metod doboru zmiennych diagnostycznych w badaniach konsumpcji w ujęciu pośrednim, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 21, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 279, Wy-dawnictwo UE, Wrocław, s. 246-254.
 • Jarocka M. (2013), Wpływ metod doboru cech diagnostycznych na wyniki porządkowania liniowego na przykładzie rankingu polskich uczelni, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastoso-wania, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 21, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 279, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 85-93.
 • Mahdjoubi D. (1997), Schumpeterian Economics and the Trilogy of 'Invention-Innovation-Diffusion', www.ischool.utexas.edu/~darius/17-Schumpeter-innovation.pdf.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, "Difin", Warszawa.
 • Nazarko J. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazo-wieckich przedsiębiorstw, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa.
 • Nowakowska A. (red.) (2009), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersyte-tu Łódzkiego, Łódź.
 • OECD (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/European Communities, Oslo Manual, Paris.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Hand- lowa w Warszawie, Warszawa.
 • Pociecha J. (2008), Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno- -ekonomicznych, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4193_PLK_HTML.htm.
 • Prystrom J. (2012), Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa.
 • Schumpeter J. (1947), The Creative Response in Economic History, "The Journal of Economic History", t. 7, nr 2, s. 151.
 • Tarka D. (2013), Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wyniki klasyfikacji obiektów na przykładzie danych dotyczących ochrony środowiska, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 21, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 279, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 235-245
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.