PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 23 | nr 328 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 177--185
Tytuł artykułu

Porównanie jakości grupowań powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem atrakcyjności turystycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Comparison of the Quality of Groupings of Poviats of West Pomeranian Voivodeship in Terms of Tourism Attractiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie jakości grupowań powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem ich atrakcyjności turystycznej przy wykorzystaniu różnych metod doboru cech diagnostycznych (metoda parametryczna, metoda odwróconej macierzy) oraz klasycznych i pozycyjnych taksonomicznych mierników rozwoju. W anali-zie wykorzystano cechy diagnostyczne charakteryzujące walory przyrodnicze, stopień zago-spodarowania turystycznego, dostępność komunikacyjną oraz poziom zanieczyszczenia śro-dowiska naturalnego. Jakość grupowań sprawdzono, obliczając wskaźniki homogeniczności, heterogeniczności i poprawności skupień.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this article is to compare the quality of groupings of poviats of West Pomeranian Voivodeship in terms of their tourism attractiveness, using: different methods of selection of diagnostic variables (parametric method, the method of inverse ma-trix) and classical and positional taxonomic indicators of development. In the study there were used diagnostic variables characterizing the tourist valorization, the level of tourism development, transport accessibility and the level of environmental pollution. The quality of groupings procedures was checked by calculating indicators of homogeneity, heterogeneity and clustering accuracy.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
  • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGGW, Warszawa.
  • Rapacz A. (red.) (2012), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 258, Wydawnictwo UE we Wrocła-wiu, Wrocław.
  • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1. Statystyki podstawowe, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków.
  • US (2011), Województwo zachodniopomorskie, podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
  • Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i ob-szarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.