PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 467--487
Tytuł artykułu

Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in the Banking Sector and Their Consequences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Banki odegrały istotną i niezbyt chlubną rolę we współczesnym globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. Nie tylko były jednym ze źródeł tego kryzysu, ale następnie przyczyniały się także do rozprzestrzeniania się impulsów kryzysowych. W niniejszym artykule pokazano ewolucję banków w ciągu ostatnich 30-40 lat. Prosty, tradycyjny model bankowości, w którym banki przyjmowały depozyty od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw i wykorzystywały je do udzielania kredytów (w tym głównie kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw), zastąpiony został przez model znacznie bardziej złożony. Najważniejsze przemiany polegały na powstaniu konglomeratów i holdingów finansowych, rozwoju alternatywnego systemu bankowego, zmianach w strukturze kredytów udzielanych przez banki, zmianach w źródłach finansowania operacji aktywnych banków oraz procesie integrowania się banków z rynkami finansowymi. Głównym celem było pokazanie, jak te przemiany sektora bankowego zwiększyły jego potencjalnie destabilizujące oddziaływanie na cały system finansowy i na realną sferę gospodarki. Stało się tak przede wszystkim za sprawą wzrostu ryzyka systemowego w sektorze bankowym (wynikającego z sieci wzajemnych współzależności i wspólnych ekspozycji) oraz nasilenia się procykliczności akcji kredytowej banków. Zagrożenia te zmaterializowały się w pełni w latach poprzedzających współczesny kryzys oraz w jego trakcie. (abstrakt oryginalny)
EN
Banks have played a major and not exactly honourable role in the global economic and financial crisis. Not only were banks one of the sources of this crisis but they also contributed to the diffusion of impulses for the crisis. The paper presents the evolution that banks have undergone in the last 30-40 years. The simple traditional model consisting in banks using deposits placed by households and enterprises for the purposes of granting credits (including especially investment credits for enterprises) has been replaced by a considerably more complicated model. The most important changes included the establishment of congl omerates and financial holding companies, the development of an alternative banking system, changes to the structure of credits granted by banks as well as to the sources of financing of the active bank operations, and to the process of integration of banks and financial markets. The main aim of this paper is to present how the changes in the banking sector have increased the potentially destabilizing influence of these institutions on the whole financial system and the real economy. The major reason was the increase in the systemic risk involved in the banking sector (resulting from the network of mutual interrelations and joint exposures) and intensification of the pro-cyclicality in bank lending. These threats have become fully perceivable in the years preceding the contemporary crisis and during the crisis. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
467--487
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Adrian Т., Shin H.S., The Shadow Banking System. Implications for Financial Regulation, "Banque de France Financial Stability Review" 2009, nr 13.
 • Adrian Т., Hyun S.S., The Changing Nature of Financial Intermediation and the Financial Global Crisis of '2007-2009, "Annual Review of Economics" 2010.
 • Amel D., Barnes C, Panetta E, Salleo C, Consolidation and Efficiency in the Financial Sector. A Review of the International Evidence, "Journal of Banking and Finance" 2004, nr 28.
 • Bennett P., Peristiani S.,Are U.S. Reserve Requirement Still Binding?, "Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review" 2002, nr 1(8).
 • Boone P., Johnson S., Will the Politics of Global Moral Hazard Sink us Again?, w: The Future of Finance. And the Theory that Underpins It, London School of Economics and Political Sciences, London 2010.
 • Canales-Kriiljenko J.I., Bank Lending in Emerging Markets in Latin America and Emerging Europe. Stylized Facts, Issues and Policies, Conference on "Macroeconomic risks resulting from massive foreign exchange lending to household sector", Warsaw, 20.10.2010.
 • Chmielewski Т., Sławiński A., Wykorzystanie instrumentów nadzorczych w polityce makro-stabilizacyjnej, "Zarządzanie Publiczne" 2010, nr 3(13).
 • Credit Default Swaps, "The New York Times", 09.03.2012.
 • Ferguson Jr W.R., Hartmann P., Panetta F, Portes R., International Financial Stability, Centre for Economic Policy Research, London 2007.
 • Financialisation and the World Economy, red. A. Epstein, Edward Elgar, 2006.
 • Haldane A., Brennan S., Madauros V, What Is the Contribution of the Financial Sector: Miracle or Mirage?, w: The Future of Finance. And the Theory that Underpins It, London School of Economics and Political Sciences, London 2010.
 • Hausner J., Sławiński A., Chwiejna piramida nad Europą, "Rzeczpospolita", 19.01.2012.
 • Jensen M., The Agency Costs of Overvalued Equity and the Current State of Corporate Finance, "European Financial Management" 2004, nr 4.
 • Johnson S., Kwak J., 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, Pantheon, New York 2010.
 • Kay J., Should We Have Narrow Banking?, w: The Future of Finance. And the Theory That Underpins It, London School of Economics and Political Sciences, London 2010.
 • Krugman P., The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton Company Ltd., New York, London 2009.
 • Małecki W., Konsekwencje obecnego kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych dla polskiej gospodarki, "Akademia Finansów w Warszawie - Biuletyn Analityczny" 2009, nr 3.
 • Martin R., Foreign Currency Mismatches in CEE EU Countries, Conference on "Macro-economic risks resulting from massive foreign exchange lending to household sector", Warsaw, 20 October 2010.
 • Minsky H.P., Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, London 1986.
 • Nagy P.M., Addressing Pnvate Sector Currency Mismatches in Emerging Europe, Conference on "Macroeconomic risks resulting from massive foreign exchange lending to household sector" Warsaw, 20 October 2010.
 • Palley T.I., Financialialisation: What Is and Why It Matters, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, Working Papers 2007, nr 153.
 • Pozsar Z., Adrian Т., Asheraft A., Boesky H., Shadow Banking, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report nr 458, July 2010, rev. February 2012.
 • Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista" 2012, nr 3.
 • The Role of Macro Prudential Policy, Bank of England Discussion Paper, November 2009 Roubini N., Mihn S., Ekonomia Kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011. "Rzeczpospolita", 19.03. 2012.
 • Sławiński A., Nadzór nad wadliwą ruletką, Warszawa 2008 (maszynopis).
 • Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Warszawa 2009.
 • Słojewska A., Podział banków unijnych sposobem na kryzys, "Rzeczpospospolita", 03.10.2012.
 • Stockhammer E., Financialisation and the Slowdown of Accumulation, "Cambridge Journal of Economics" 2004, nr 28/5.
 • Turner A., What Do Banks Do? Why Do Credit Booms and Bust Occur and What Can Public Policy do About It?, w: The Future of Finance. And the Theory That Underpins It, London School of Economics and Political Sciences, London 2010.
 • Woodford M., Pośrednictwo finansowe i analiza ekonomiczna, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 11-12.
 • Żyżyński J., System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem, "Ekonomista" 2006, nr 4.
 • www.bbc.co.uk/news/business
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.