PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 517--544
Tytuł artykułu

Zmiany w nadzorze finansowym oraz ich wpływ na system finansowy w krajach UE

Warianty tytułu
Changes in the Financial Supervision and Their Impact on the Financial System in the EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena modeli nadzoru finansowego istniejących na świecie oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy obecne zmiany, jakie mają miejsce w nadzorze nad rynkiem finansowym, będą w stanie poprawić efektywność nadzoru oraz ograniczyć konsekwencje następnych kryzysów. Artykuł zawiera dwa interesujące wnioski. Po pierwsze, nie istnieje jeden optymalny model nadzoru finansowego, którego wprowadzenie przyczyniłby się do zasadniczego wzrostu stabilności systemów finansowych. Zarówno model zintegrowany, który istnieje w Polsce, jak też model sektorowy, który posiadają Stany Zjednoczone, mają swoje wady i zalety. Wydaje się jednak, iż model zintegrowany, niezależny od banku centralnego, nie pozwala na szybkie i efektywne reakcje na rynku finansowym podczas turbulencji finansowych. Po drugie, nie jest pewne, czy obecny kształt nadzoru finansowego, jaki proponuje Unia Europejska, przyczyni się do większej stabilności systemów finansowych w UE. Wspólny nadzór tylko dla krajów strefy euro nie powinien negatywnie wpłynąć na sytuację sektora bankowego w krajach spoza strefy, w tym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to assess various models of financial supervision existing in the world, trying to answer the question whether current changes in the shape of the supervision over financial markets can improve the effectiveness of the oversight and reduce the consequences of future crises. The paper brings two interesting conclusions. First, there is no single optimal model of financial supervision whose introduction could radically increase the stability of the financial systems. Both the integrated model existing in Poland and the sectoral model used in the United States have their virtues and shortcomings. However, the integrated oversight model, independent of the central bank, does not allow to react effectively and quickly to a turbulence in financial markets. Second, it is not certain whether the system of financial supervision now proposed in the European Union will contribute to more stability in the financial markets of Europe. The common financial oversight for euro area should not influence adversely the condition of the banking sector in the remaining EU countries, including Central Eastern Europe. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
517--544
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Goethe Uniwersytet Frankfurt
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski
Bibliografia
 • Abrams R.K., Taylor M.W., Assessing the Case for Unified Sector Supervision, FMG Special Papers, nr 134, Financial Markets Group, London School of Economics, 2002.
 • Allen F., Carletti E., Gimber A., The Financial Implications of a Banking Union, w: Banking Union for Europe: Risks and Challenges, red. Beck, T. CEPR, London 2012.
 • Allen F, Gale D., Financial Intermediaries and Markets, Center for Financial Institutions Working Papers 00-44, Wharton School Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania, 2000.
 • Allen A., Herring R., Banking Regulation versus Securities Market Regulation, Center for Financial Institutions Working Papers 01-29, Wharton School Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania, 2001.
 • Allen F., Hryckiewicz A., Kowalewski О., Turner-Alkan G., Transmission of Bank Liquidity Shocks in Loan and Deposit Markets: The Role of Interbank Borrowing and Market Monitoring, Wharton Financial Center, Working Paper nr 10-28, University of Pennsylvania, 2010.
 • Arnone M., Gambini A., Architecture of Supervisory Authorities and Banking Supervision, in Designing Financial Supervision Institutions: Independence, Accountability and Governance, red. D. Masciandaro i M. Quintyn, Edward Elgar, Cheltenham 2007.
 • Baltzer M., Capiello L., de Santis A., Manganelli S., Measuring Financial Integration in new EU Member States, Working Paper 81, European Central Bank, Frankfurt am Main 2008.
 • Barth J., Caprio G., Levine R., Rethinking Bank Supervision and Regulation: Till Angels Govern, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Berger A.N., Bouwman C.H.S., Bank Liquidity Creation, Monetary Policy, and Financial Crises, Working Paper, 2012 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract_ id=1952728).
 • Brunnemeier M. i in., The Fundamental Principles of Financial Regulation, "Geneva Reports on the World Economy" 2010, nr 11.
 • Buiter W., Lessons from the North Atlantic Financial Crisis, referat na konferencję "The Role of Money Markets", Columbia Business and Federal Reserve of New York, 29-30.05.2008.
 • Cao J., Illing G., Liquidity Shortages and Monetary Policy, CESifo, Working Paper Series, 2210, CESifo Group, Munich 2008.
 • Ćihak M., Podpiera R., Is One Watchdog Better Than Three?, International Experience with Integrated Financial Sector Supervision, IMF Working Paper nr 06/57, Washington 2006.
 • Ćihak M., Podpiera R., Experience with the integrated supervisors: Governance and Quality of Supervision, w: Designing Financial Supervision Institutions: Independence, Accoun-tability and Governance, red. D. Masciandaro, M. Quintyn, Edward Elgar, Cheltenham 2007.
 • De Luna M., Rose Т., International Survey of Integrated Financial Sector Supervision, World Bank Working Paper nr 3096, Washington 2003.
 • Demirguc-Kunt A., Detragiache E., Basel Core Principles and Bank Soundness: Does Compliance Matter?, "Journal of Financial Stability" 2011, nr 4.
 • Detragiache E., Tressel T, Banking on the Principles: Compliance with Basel Core Principles and Bank Soundness, IMF Working Paper 06/242, Washington 2006.
 • Di Griorgio G., Di Noia, Should Banking Supervision and Monetary Policy Tasks be Given to the Same Agencies?, "International Finance" 1999, nr 3.
 • Eichengreen В., Dincer N., Who Should Supervise? The Structure of Bank Supervision and the Performance of the Financial System, NBER Working Paper, nr 17401, Cambridge 2011.
 • Europejski Bank Centralny, Recent Developments in Supervisory Structures in EU and Ac-ceding Countries, Frankfurt am Main 2006a.
 • Europejski Bank Centralny, How Countńes Supervise their Banks, Insurers and Securities Market, Frankfurt am Main, 2006b.
 • European Commission, A Roadmap Towards a Banking Union, Brussels. 2012.
 • Freixas X., Rochet J.C., Parigi B.M, The Lender of Last Resort: A Twenty-First Century Approach, "Journal of European Economic Association" 2004, nr 2.
 • Goodhart C.A.E., Schoenmaker D., Institutional Separation between Supervisory and Mo-netary Agencies, w: The Central Bank and the Financial System, red. C.A.E. Goodhart, MIT Press, Cambridge 1995.
 • Groszek M., Kwaśniak W., Rączko A., Unia Bankowa - skutki dla UE, strefy euro i Polski, "Zeszyty Bre Bank - CASE", Warszawa 2012.
 • Herring R., Carmassi J., The Structure of Cross-Sector Financial Supervision, "Financial Markets, Institutions and Instruments" 2008, nr 1.
 • Hryckiewicz A., Kowalewski О., The Economic Determinants and Behavior of Foreign Banks in Emerging Countries during the Global Economic Downturn, w: International Banking in the New Era: Post Crisis Challenges and Opportunities, red. Kim Suk-Joong, M.D. McKezie 2010.
 • Hryckiewicz A., Kowalewski О., Why Do Foreign Banks Withdraw from Other Countries?, "International Finance" 2011, nr 14.
 • Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł., Stopa dochodu odsetkowego banków a cykl wyborczy, "Management and Business Administration Central Europe" 2012, nr 6.
 • Kasiewicz S., Kurkliński, L., Szok regulacyjny a konkurencyjności rozwój sektora bankowe-go, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska. M., Sektor bankowy - motor czy hamulec wzro-stu gospodarczego, Alterium, Warszawa 2013.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Działania Nadzoru Finansowego w warunkach pokryzy-sowych, Warszawa 2011.
 • Leijonhufvud A, Curbing Instability: Policy and Regulation, "CEPR Policy Insight" 2009, nr 36.
 • Llewellyn D., Integrated Agencies and the Role of Central Banks, w: Handbook of Central Banking and Financial Authorities in Europe, red. D. Masciandaro, Edward Elgar, Cheltenham 2006.
 • Masciandaro D., Pansini R. V, Quintyn M., The Economic Crisis: Did Financial Supervision Matter?, IMF Working Paper 11/261, Washington 2011.
 • Mayer-Brown, Towards a European Banking Union - The European Commission Announces a New Legal Framework for Banking Supervision, Mayer-Brown, London 2012.
 • McCarthy N., Poole К. Т., Romer Т., Rosenthal H., Political Fortunes: On Finance and its Regulation, "Deadalus" 2010, nr. 4.
 • Miklaszewska E., Mikołajczyk К., Pawłowska M., The Consequences of Post-crisis Regula-tory Architecture for Banks in Central Eastern Europe, National Bank of Poland, Working Papers nr 131, Warszawa 2012.
 • NBP, Raport o stabilności systemu finansowego w 2009 г., Warszawa 2010.
 • Ongena S., Popov A., Interbank Market Integration, Loan Rates, and Firm Leverage, "Journal of Banking and Finance", 2011, nr. 3.
 • Ostalecka A., Bankowe Fundusze Naprawcze jako koncepcja ograniczenia zaangażowania środków publicznych w przezwyciężenie kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe nr 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Quityn M., Taylor M. W, Should Financial Sector Regulators Be Independent?, International Monetary Fund, Washington 2004.
 • Sundararajan V, Marston D., Basu R., Financial System Standards and Financial Stability: The Case of the Basel Core Principles, IMF Working Paper 01/62, Washington 2001.
 • Szambelańczyk J., Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • Szpunar P. J., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, "Materiały i Studia" nr 278, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
 • Wagenvoort R., J., Borys A., Borys M.,A Factor Analysis Approach to Measuring European Loan and Bond Market Integration, "Journal of Banking and Finance" 2011, nr 4.
 • Vittas D., Thrift Regulation in the United Kingdom and the United States, a Historical Per-spective, The World Bank, Washington 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.