PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 559--570
Tytuł artykułu

Efekt regresji do średniej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed i po kryzysie finansowym

Warianty tytułu
The Regression to the Average Effect on the Warsaw Stock Exchange Before and After the Financial Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest zbadanie występowania oraz kształtowania się efektu regresji do średniej na GPW w Warszawie przed i po kryzysie finansowym z 2007 r. Postawiono następujące hipotezy badawcze:
• rynek nie jest efektywny w formie słabej - tzn. analiza techniczna może dostarczyć informacji dotyczących przyszłych stóp zwrotu;
• badane stopy zwrotu zachowują się zgodnie z efektem regresji do średniej - wybrane portfele akcji o najwyższych i najniższych miesięcznych stopach zwrotu odpowiednio spadają i rosną w okresie od 3 do 5 lat po zakupie;
• kryzys finansowy zakłóca efekt regresji do średniej.
W obliczeniach uwzględniono notowania akcji spółek z GPW w okresie 02.01.1995-31.12.2011. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
559--570
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Buczek S.B., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teońa a rzeczywistość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Barbee W, Jeong J., Mukherji S., Relation between Portfolio Returns and Market Multiples, "Global Finance Journal" 2008, nr 19.
 • De Bondt W, Thaler R., Does the Stock Market Overreact?, "Journal of Finance" 1985, t. 40, nr 3.
 • Cisko Š. et al., Ekonomika podniku, EDIS Vydavatel'stvo Žilinskej univerzity, Žilina 2013.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Fama E., French К., Dissecting Anomalies, "Journal of Finance" 2008, nr 4.
 • Fama E., French K., Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance, "Journal of Finance Economics" 1998, nr 49.
 • Czerwonka M.,Gorlewski В., Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Gorlewski B. 2004. Efekt regresji do średniej w kontekście efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Studia i Prace KZiF", z. 42, SGH, Warszawa 2004.
 • Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press, Warszawa 1990.
 • Jones C.P., Investments. Analysis and management, John Willey & Sons, New York 1996.
 • Klieštik Т., Valaskova K., Models of Capital Costs Quantification, "Journal of Advanced Research in Management" 2013, nr 1(7).
 • Peters E.E., Teońa chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Puczkowski В., Innowacyjna metoda oceny dotacji publicznych na tle rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe" 2011, nr 11, PTE, Kraków.
 • Puczkowski В., Ocena efektywności wykorzystania środków publicznych na tle rozwoju polskich przedsiębiorstw, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 201 lb.
 • Puczkowski В., Organizacja nadzoru korporacyjnego we współczesnej gospodarce kapitalistycznej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 2/1, Sopot 2011.
 • Rutkowska-Ziarko A., Markowski L., Porównanie portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, nr 1176, Wrocław 2004.
 • Uradnicek V, Theoretical Aspects of Stock Pńce Modeling in Option Pricing, "Forum Statisticum Slovacum" 2013, nr 6.
 • Włodarczyk В., Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Zaleśkiewicz T, Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Ziębiec J., Zasady obrotu giełdowego. Przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.