PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 23 | nr 328 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 196--204
Tytuł artykułu

Podejście syntetyczne w analizie spójności ekonomicznej gospodarstw domowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Synthetic Approach in the Analysis of Economic Coherence of Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie problematyką spójności z uwagi na jej kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju. Celem opracowania jest ocena spójności ekonomicznej województw za pomocą miernika syntetycznego opisującego sytuację eko-nomiczną gospodarstw domowych. Z uwagi na wielowymiarowy charakter badanego zjawi-ska zaproponowano w opracowaniu miernik syntetyczny sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. Uporządkowanie na jego podstawie województw ze względu na sytuację do-chodową gospodarstw domowych pozwoliło w oparciu o teorię γ-konwergencji na dokona-nie oceny spójności ekonomicznej. Do realizacji celu badań wykorzystano dane indywidu-alne, pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2000-2009.(abstrakt oryginalny)
EN
In the recent years we can observe a growing interest in the problems of cohe-sion because of its crucial role in sustainable development. The objective of the study is to assess the economic convergence of regions in terms of synthetic measure. Due to the mul-tidimensional coherence character, the paper proposes a synthetic indicator of the income situation of households. The economic cohesion of provinces, due to the income situation of households, was assessed on the basis of the theory of gamma convergence. All calculations rely on individual sets of data derived from household budget surveys from the years 2000 to 2009.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Boyle G.E., McCarthy T.G. (1997), Simple Measure of β-Convergence, "Oxford Bulletin of Econom-ics and Statistics", vol. 59, no. 2, s. 257-264.
 • Boyle G.E., McCarthy T.G. (1999), Simple measures of convergence in per capita GDP: A note on some further international evidence, "Applied Economics Letters", no. 6, s. 343-347.
 • Concerted Development of Social Cohesion Indicators. Methodological Guide (2005), Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • Kawachi I., Kennedy B.P. (1997), Health and social cohesion: Why care about income inequality?, "British Medical Journal", vol. 314 (7086), s. 1037-1040.
 • Niewiadomski K. (2005), Spójność ekonomiczna rolnictwa obszarów problemowych. Na przykładzie województwa podlaskiego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Nowak W. (2007), Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Hand- lowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Pawełek B. (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 187, Kraków.
 • Wolszczak-Derlacz J. (2007), Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji, Wy-dawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Pol-sce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zrewidowana Strategia Spójności Społecznej (2004) (zatwierdzona przez Komitet Ministrów na 878 sesji zastępców ministrów 31 marca 2004 r.), Europejski Komitet Spójności Społecznej (CDCS) Rada Europy, Strasburg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.