PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 921 Problemy społeczne, polityczne i prawne | 21--34
Tytuł artykułu

Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa

Warianty tytułu
The Legal Character of Ordinances Issued by District Governors and Province Marshals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego zarządzeń starosty i marszałka województwa z uwzględnieniem ich rodzajów oraz nadzoru i kontroli. Charakter prawny zarządzeń wydawanych przez te organy nie jest jednorodny. Można wśród nich wyróżnić zarządzenia będące aktami normatywnymi administracji o charakterze wewnętrznie lub powszechnie obowiązującym (akty prawa miejscowego) oraz zarządzenia jako akty wewnętrznie obowiązujące pozbawione cech normatywności. Zróżnicowanie dotyczy także podstaw prawnych upoważniających do wydawania zarządzeń, którymi są przepisy zawarte w ustawach o samorządzie powiatowym lub samorządzie województwa oraz ustawach materialnoprawnych. W artykule wskazano, że w obowiązującym ustawodawstwie regulacje dotyczące zarządzeń starosty (marszałka województwa) są niewystarczające, co uzasadnia sformułowanie postulatów de lege ferenda. Akty te, oprócz wydawania decyzji administracyjnych, stanowią podstawową formę działania starosty (marszałka województwa) w celu wykonywania powierzonych im zadań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the legal regulations concerning ordinances issued by district governors and province marshals. The legal nature of these acts is not homogeneous. They are sub-laws, which are mostly domestically applicable instruments. Under the current legal status ordinances issued by district governors and province marshals can be universally applicable instruments, which are binding in their local government units. The article also presents aspects of the supervision and control of these acts as performed by the voivode and administrative court. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Błaś A. [2010], Prawne formy działania administracji publicznej [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, wyd. XIII, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Chrapusta M., Gruca K. [2011], Zarządzenia organów wykonawczych gmin jako przedmiot nadzoru bieżącego [w:] Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, red. M. Stec i M. Mączyński, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dąbek D. [2007], Prawo miejscowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Garlicki L. [2012], Konstytucyjne źródła prawa administracyjnego [w:] System prawa administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, t. II, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski i A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jaworska-Dębska B. i in. [2013], Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Lewicka R. [2009], Znaczenie tzw. nieformalnych źródeł prawa w działaniach administracji publicznej [w:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, red. P. Chmielnicki i A. Dybała, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa.
 • Ochendowski E. [2009], Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. 8, TNOiK, Toruń.
 • Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 16 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 982/09, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz.U. nr 177, poz. 1729.
 • Ura E., Ura E. [2009], Prawo administracyjne, wyd. 8, LexisNexis, Warszawa.
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 2012, nr 1137, poz. 1448.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592 ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2009, nr 175, poz. 1362 ze zm.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415 ze zm.
 • Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. nr 31, poz. 206 ze zm.
 • Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. nr 182, poz. 1228.
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zm.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 czerwca 2001 r., sygn. akt II SA/Kr 1797/99, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 19 grudnia 2006 r., sygn. akt III SA/Lu 505/06, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Po 712/07, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Zimmermann J. [2010], Prawo administracyjne, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.