PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 6 (91) | 32--44
Tytuł artykułu

Dylematy ograniczania miopatii mięśni piersiowych typu DPM u kurcząt brojlerów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas of Limitation of Dpm-Type Pectoral Muscle Myopathy in Broiler Chickens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postęp genetyczny w hodowli kurcząt brojlerów przyczynia się do wzrostu opłacalności tego działu produkcji rolnej. Równocześnie obserwuje się nowe zjawisko - występowanie wielu schorzeń metabolicznych, układu kostnego i mięśni. Szczególnym tego przykładem jest anomalia mięśni piersiowych kurcząt brojlerów zwana deep pectoral myopathy (DPM). Celem pracy było kompleksowe przeanalizowanie problemu miopatii musculus pectoralis minor, w tym rozpoznanie objawów DPM, częstotliwości, przyczyn i możliwości ograniczania anomalii. Zmiany charakterystyczne dla rozwoju DPM to początkowo krwawe wybroczyny, obrzęki, różowe zabarwienie pectoralis minor, a w późniejszych fazach zielona i zielono-szara barwa mięśni z objawami martwicy. Częstotliwość występowania miopatii zależy od wielu czynników. W Polsce, wśród dużych populacji kurcząt brojlerów stwierdzono natężenie od 0,15 do 0,9 %, ale także przypadki do 1,9 %. Podobne natężenie obserwowano w kilku krajach UE. W USA częstotliwość występowania DPM oceniono średnio na 0,7 %, ale znane są również przypadki na poziomie od 3 do nawet 17 %. Straty ekonomiczne z tytułu utylizowania mięśni piersiowych mniejszych oraz ograniczonej przydatności użytkowej i technologicznej mięśni większych są znaczące. Doświadczalne stymulowanie wymuszonego i kontrolowanego trzepotania skrzydłami u szybko rosnących komercyjnych linii genetycznych Ross i Hubbard Flex wywołało pojawianie się symptomów DPM. Analiza ryzyka występowania DPM pozwoliła ustalić, że selekcja stada, naruszenie hierarchii stada (więcej niż jednorazowy odbiór ptaków z tego samego pomieszczenia), hałasy, dźwięki w pobliżu wychowalni są czynnikami największego ryzyka w warunkach produkcji krajowej na fermach. (abstrakt oryginalny)
EN
Genetic improvement in the raising of broiler chickens contributes to the increase in effectiveness of this agricultural production branch. At the same time, a new phenomenon is reported: the occurrence of numerous metabolic disorders and diseases of the bone and muscle systems. A particular example thereof is the anomaly of pectoral muscles in broiler chickens referred to as deep pectoral myopathy (DPM). The objective of the paper was to analyze the issue of myopathy of musculus pectoralis minor including the identification of DPM symptoms, frequency, causes, and possibility to limit this anomaly. Changes typical of developing DPM are, initially: ecchymoses, edemas, pink colouring of m. pectoralis minor, and, during subsequent phases, green and greenish-grey muscle colouring with symptoms of necrosis. The occurrence frequency of myopathy depends on many factors. It was found that in Poland the incidence rate in large populations of broiler chickens ranged from 0.15% to 0.9%, and, also, in some cases, to 1.9%. A similar intensity was also recorded in several EU countries. In the USA, the frequency of incidence was estimated to be 0.7% on average, although some cases are known with a rate ranging from 3 to as much as 17%. There are considerable economic losses owing to the utilisation of m. pectoralis minor as well as to the reduced value in use by consumers and the reduced technological usefulness of m. pectoralis major. The experimental forced and controlled wing flapping in fast-growing commercial Ross and Hubbard Flex genetic lines caused the DPM symptoms to occur. Based on the risk analysis of DPM occurrence, it was possible to determine that the flock selection, disturbance in the flock hierarchy (unsynchronized removal of birds from the same facility/birds are picked up from the same facility more than once), noise, and sounds near the rearing unit are factors to cause the highest risk in the chicken production on the Polish commercial poultry farms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Badger C.: Green muscle disease. American Pastured Poultry Producers Association, 2011, 66, 8-9, 21.
 • [2] Bianchi M., Petracci M., Franchini A., Cavani C.: The occurrence of deep pectoral myopathy in roaster chickens. Poult. Sci., 2006, 85 (10), 1843-1846.
 • [3] Bilgili S.F., Hess J.B.: Green muscle disease in broilers increasing. World Poult., 2002, 18 (4), 42-43.
 • [4] Brewer S.: Irradiation effects on meat color - a review. Meat Sci., 2004, 68, 1-17.
 • [5] Dinev I., Kanakov D.: Deep pectoral myopathy: prevalence in 7 weeks old broiler chickens in Bulgaria. Rev. Med. Vet., 2011, 162 (6), 279-283.
 • [6] Fletcher D.: Poultry meat colour. In: Richardson R.I., Mead G.C. (Ed.): Poultry Meat Science. Poultry Science Symposium Series t. 25, CABI Publishing, Wallingford 1999, pp. 159-175.
 • [7] Grabowski T., Kijowski J.: Surowiec rzeźny. Mięso i przetwory drobiowe: technologia, higiena, jakość. WNT, Warszawa 2009.
 • [8] Hafez H.M., Hauck R.: Genetic selection in turkey and their impact on health conditions. 4-th European Poultry Genetic Symposium, Dubrovnik, Croatia, 2005, pp. 6-8.
 • [9] Kijowski J., Konstańczak M.: Deep pectoral myopathy in broiler chickens. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2009, 53, 487- 491.
 • [10] Kijowski J., Kupińska E.: Induction of DPM changes in broiler chickens and characteristics of myopathy symptoms. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2012, 56, 217-223.
 • [11] Kijowski J., Kupińska E.: The evaluation of selected quality parameters of chicken muscles with Deep Pectoral Myopathy (DPM) symptoms. Arch. Geflügelk., 2013, 77 (2), 102-108.
 • [12] Kijowski J., Kupińska, E., Stangierski J., Tomaszewska-Gras J., Szablewski T.: Paradigm of deep pectoral myopathy (DPM) in broiler chickens. World's Poult. Sci. J., 2013 (w druku).
 • [13] Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza.: Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2010 roku, Warszawa 2011.
 • [14] Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza.: Zeszyt branżowy systemu gwarantowanej jakości żywności QAFP: brojlery kurze. Warszawa 2012.
 • [15] Kupińska E.: Występowanie, charakterystyka, indukowanie i zapobieganie miopatii mięśni piersiowych kurcząt brojlerów Ph. D. Thesis, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2013.
 • [16] Lien R.J., Bilgili S.F., Hess J.B, Joiner K.S.: Finding answers to "green muscle disease". Poult. USA, 2011, 5, 15-18.
 • [17] Pastuszczak M., Uradziński J.: The prevalence of green muscle disease in turkeys from the Warmia and Mazury Province of Poland. Polish J. Vet. Sci., 2002, 5 (2), 57-61.
 • [18] Pastuszczak M., Uradziński J.: Choroba zielonych mięśni. Magazyn Wet.-Supl. Drób, 2006, 5, 58, 72.
 • [19] Pastuszczak M., Uradziński J., Rotkiewicz T.: Histopathological changes in green muscle disease of turkeys. Pol. J. Vet. Sci., 2002, 5 (2), 63-70.
 • [20] Pastuszczak-Frąk M., Uradziński J.: Hygienic and technological value of turkey raw meat originating from flocks with green muscle disease. Pol. J. Vet. Sci., 2009, 12 (2), 243-250.
 • [21] Pastuszczak-Frąk M., Uradziński J.: Influence of green muscle disease on quality of meat subjected to thermal treatment. Pol. J. Vet. Sci., 2009, 12 (4), 527-530.
 • [22] Pisula A.: Barwa i barwniki mięsa. W: Mięso - podstawy nauki i technologii. Red. A. Pisula, E. Pospiech. Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 163.
 • [23] Romaniuk K.: Stres u zwierząt. Polskie Drobiarstwo, 2012, 19 (2), 55-58.
 • [24] Siller W.G.: Deep pectoral myopathy: a penalty of successful selection for muscle growth. Poult. Sci., 1985, 64, 1591-1595.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.