PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 6 (91) | 69--78
Tytuł artykułu

Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny oraz zawartość makro- i mikroelementów w mleku krowim i kozim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Production Season on Basic Chemical Composition and Content of Macro- and Microelements in Cow's and Goat's Milk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było porównanie składu chemicznego i zawartości makro- i mikroelementów w mleku krowim i kozim z uwzględnieniem sezonu produkcji. Badaniami objęto 134 próby mleka pobranego od krów rasy simentalskiej i 168 prób od kóz bezrasowych o różnym umaszczeniu. Próby pobierano w sezonie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. W mleku oznaczono: zawartość tłuszczu, białka, kazeiny, laktozy, suchej masy i mocznika, kwasowość czynną (pH), liczbę komórek somatycznych oraz zawartość wybranych makro- (K, Ca, Na, Mg) i mikroelementów (Zn, Fe, Cu, Mn). Wykazano, że mleko krowie charakteryzowało się istotnie większą zawartością podstawowych składników. Zawierało więcej (p < 0,01) suchej masy (o 0,96 %), białka (o 0,38 %), w tym kazeiny (o 0,17 %) i laktozy (o 0,40 %), a także (p < 0,05) tłuszczu (o 0,27 %). Mleko kozie było natomiast cenniejszym (p < 0,01) źródłem K, Ca, Fe, Cu i Mn. Sezon produkcji był istotnym czynnikiem różnicującym wydajność i zawartość podstawowych składników mleka. Kozy produkowały istotnie (p < 0,01) więcej mleka w sezonie wiosenno-letnim, natomiast większa zawartość jego podstawowych składników była w sezonie jesienno-zimowym. W przypadku krów sezon produkcji miał istotny wpływ jedynie na wydajność dobową (większa w sezonie wiosenno-letnim). Pod względem cytologicznym jakość mleka obu gatunków była niższa w sezonie jesienno-zimowym. Mleko krowie zawierało istotnie więcej składników mineralnych (z wyjątkiem miedzi) w sezonie wiosenno-letnim. Takich jednoznacznych tendencji nie stwierdzono w mleku kozim. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research study was to compare the chemical composition and content of macro- and microelements in cow's and goat's milk taking with emphasis on the production season. The research involved 134 milk samples collected from Simmental cows and 168 from differently coloured goats of no breed. The samples were collected in a spring-summer and autumn-winter season. In the milk analyzed, the following was determined: contents of fat, protein, casein, lactose, dry matter and urea, as well as active acidity (pH value), somatic cell count, and content of selected macro- (K, Ca, Na, Mg) and microelements (Zn, Fe, Cu, Mn). It was shown that the cow's milk was characterised by a significantly higher content of basic components. It contained higher amounts (at p < 0.01) of dry matter (by 0.96 %), protein (by 0.38 %) including casein (by 0.17 %), and lactose (by 0.40 %), as well as more fat (by 0.27 % at p < 0.05). However, the goat's milk proved to be a more valuable (p < 0.01) source of K, Ca, Fe, Cu, and Mn. The production season was a significant factor to differentiate the milk yield and the content of basic components. The goats produced significantly (p < 0.01) more milk in the spring-summer season; however, the content of major milk components was higher in the autumn-winter season. In the case of cows, the production season had a significant effect solely on the daily yield (higher in the spring-summer season). As regards cytology, the quality of milk from the two species was lower in the autumn-winter season. The cow's milk contained significantly more mineral elements (except for copper) in the spring-summer season. Such unequivocal tendencies were not found in the goat's milk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Auldist M.J., Marett L.C., Greenwood J.S., Hannah M., Jacobs J.L., Wales J.: Effects of different strategies for feeding supplements on milk production responses in cows grazing a restricted pasture allowance. J. Dairy Sci., 2013, 96 (2), 1218-1231.
 • [2] Barłowska J., Litwińczuk Z., Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk A.: Polymorphism of caprine milk asrcasein in relation to performance of four Polish goat breeds. Pol. J. Vet. Sci., 2007, 10(3), 159-164.
 • [3] Barłowska J., Litwińczuk Z., Wolanciuk A., Szmatoła T.: Nutrition value and technological suitability of caprine milk produced in organic and conventional farms. Ital. J. Food Sci., 2013, 25 (1), 105-108.
 • [4] Barłowska J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Grodzicki T., Wolanciuk A.: Właściwości fizykochemiczne i przydatność technologiczna mleka kóz różnych ras z uwzględnieniem sezonu produkcji. Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. Zesz. Nauk. UE w Poznaniu, 2011, 169, 188-195.
 • [5] Barłowska J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Król J.: Nutritional value and technological suitability of milk from various animal species used for dairy production. Compr. Rev. Food Sci. F., 2011, 10 (6), 291-302.
 • [6] Belewu M.A., Aiyegbusi O.F.: Comparison of the mineral content and apparent biological value of milk from human, cow and goat. J. Food Tech. Af., 2002, 7 (1), 9-11.
 • [7] Bernacka, H.: Effect of breed and feeding season on the nutritive quality of goat's milk. Folia Biol., 2005, 53 (1), 99-102.
 • [8] Brodziak A., Litwińczuk A., Kędzierska-Matysek M., Król J.: Zawartość wybranych makro- i mikro-elementów w mleku krów różnych ras i serwatce podpuszczkowej. Ochr. Środ. i Zasob. Natur., 2011, 48, 467-474.
 • [9] Ceballos, L.S., Morales, E.R., de la Torre Adarve, G., Castro, J.D., Martinez, L.P., Sampelayo, R.S.: Composition of goat and cow milk produced under similar conditions and analyzed by identical methodology. J. Food Compos. Anal., 2009, 22 (4), 322-329.
 • [10] Danków R., Cais-Sokolińska D., Pikul J., Wójtowski J.: Jakość cytologiczna mleka koziego. Med. Weter., 2003, 59 (1), 77-80.
 • [11] Elgersma A., Ellen G., van der Horst H., Boer H., Dekker P.R., Tamminga S.: Quick changes in milk fat composition from cows after transition from fresh grass to a silage diet. Anim. Feed Sci. Technol., 2004, 117, 13-27.
 • [12] FAOSTAT, 2013, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Statistics Division, http://fao stat.fao .org
 • [13] Fox P.F., McSweeney P.L.H.: Dairy Chemistry and Biochemistry. Blackie Academic & Professional, London, UK, 1998.
 • [14] Gaucheron F.: The minerals of milk. Reprod. Nutr. Dev., 2005, 45 (4), 473-483.
 • [15] Jasińska M., Dmytrów I., Mituniewicz-Małek A., Wąsik K.: Cow feeding system versus milk utility for yoghurt manufacture. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2010, 9 (2), 189-199.
 • [16] Klebaniuk R., Kowalczuk E., Kochman G., Patkowski K., Łechtańska M.: Effect of goat nutrition on milk yield, its chemical composition and fatty acid profile of fat. Ann UMCS Sect EE, 2008, XXVI, 1-9.
 • [17] Kondyli E., Katsiari M.C., Voutsinas L.P.: Variations of vitamin and mineral contents in raw goat milk of the indigenous Greek breed during lactation. Food Chem., 2007, 100 (1), 226-230.
 • [18] Kudełka W.: The chemical composition of raw goat milk during their lactation. Milchwissenschaft, 2005, 2 (60), 137-139.
 • [19] Litwińczuk A., Kędzierska-Matysek M., Barłowska J.: Wydajność i jakość mleka kóz o różnych genotypach asrkazeiny z rejonu Wielkopolski i Podkarpacia. Med. Weter., 2007, 63 (2), 192-195.
 • [20] Mahmood A., Usman S.A.: Comparative study on the physicochemical parameters of milk samples collected from buffalo, cow, goat and sheep of Gujrat, Pakistan. Pakistan J. Nutr., 2010, 9 (12), 1192-1197.
 • [21] Norris D., Ngambi J.W., Benyi K., Mbajiorgu C.A.: Milk production of three exotic dairy goat genotypes in limpopo province. Asian J. Anim. Vet. Adv., 2011, 6 (3), 274-281.
 • [22] Olechnowicz J., Jaśkowski J.M.: Komórki somatyczne mleka koziego. Med. Weter., 2004, 60 (12), 1263-1266.
 • [23] Park Y.W., Juarez M., Ramos M., Haenlein G.F.W.: Physico-chemical characteristics of goat and sheep milk. Small Ruminant Res., 2007, 68, 88-113.
 • [24] Prosser C.G, McLaren R.D., Frost D., Agnew M., Lowry D.J.: Composition of the non-protein nitrogen fraction of goat whole milk powder and goat milk-based infant and follow-on formulae. Int. J. Food Sci. Nutr., 2008, 59,(2), 123-133.
 • [25] Rutherfurd S.M., Darragh A.J., Hendriks W.H., Prosser C.G., Lowry D.: Mineral retention in three-week-old piglets fed goat and cow milk infant formulas. J. Dairy Sci., 2006, 89 (12), 4520-4526.
 • [26] Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M.: Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi. Przegl. Hod., 2011, 11, 1-4.
 • [27] Smorąg Z., Słomski R.: Ksenotransplantacja - możliwości i ograniczenia. Nauka, 2005, 4, 133-148.
 • [28] Soliman G.Z.A.: Comparison of chemical and mineral content of milk from human, cow, buffalo, camel and goat in Egypt. Egypt J. Hosp. Med., 2005, 21, 116-130.
 • [29] STATSOFT Inc., STATISTICA, data analysis software system, ver. 6., 2003, www.statsoft.com.
 • [30] Strzałkowska N., Bagnicka E., Jóźwik A., Krzyżewski J.: Macro- and micro-elements' concentration in goat milk during lactation. Züchtungskunde, 2008, 80 (5), 404-411.
 • [31] Strzałkowska N., Jóźwik A., Bagnicka E., Krzyżewski J., Horbańczuk K., Pyzel B., Horbańczuk J.O.: Chemical composition, physical traits and fatty acid profile of goat milk as related to the stage of lactation. Anim. Sci. Pap. Rep., 2009, 27 (4), 311-320.
 • [32] Vacca G.M., Dettori M.L., Carcangiu V., Rocchigani A.M., Pazzola M.: Relationships between milk characteristics and somatic cell score in milk from primiparous browsing goats. Anim. Sci. J., 2010, 81 (5), 594-599.
 • [33] PN ISO 2446:2002P. Mleka oznaczenie zawartości tłuszczu (metoda rutynowa).
 • [34] PN-EN ISO 13366-2:2007. Mleko. Oznaczanie liczby komórek somatycznych. Część 2: Przewodnik obsługi liczników fluoro-opto-elektronicznych.
 • [35] PN-ISO 9622:2006. Mleko pełne. Oznaczanie zawartości tłuszczu mlecznego, białka i laktozy. Wytyczne dotyczące obsługi analizatorów w zakresie średniej podczerwieni.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.