PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 38 W kierunku zintegrowanego rozwoju | 331--351
Tytuł artykułu

Les effets et l'impact de la crise financiere sur le marche financier et de banques polonaises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effects and Impact of the Financial Crisis on Polish Banks and Financial Market
Skutki kryzysu finansowego dla polskich banków i rynku finansowego
Języki publikacji
FR
Abstrakty
Od początku wybuchu kryzysu finansowego często mówiono, że w polskim sektorze finansowym, można było zauważyć bardzo dobrą kondycję finansową polskich oddziałów zagranicznych instytucji, w przeciwieństwie do ich central. Większość ekonomistów uważa, że kryzys finansowy nie zagrażał i nadal nie zagraża bezpośrednio polskiej gospodarce, przynajmniej nie w najbliższych miesiącach. Ostatnio dyskusja o skutkach światowego kryzysu dla polskiego sektora finansowego uległa zaostrzeniu. Zaogniła się również walka konkurencyjna na rynku usług finansowych. Polski sektor finansowy jest uważany za znaczący, by mógł z powodzeniem uczestniczyć w globalnej grze. Stąd jeżeli pojawią się nawet wątpliwe aktywa, to ich wpływ na rynek będzie znikomy. Ponadto polskie społeczeństwo nie jest ani na tyle zamożne, ani przyzwyczajone do życia na kredyt, by nadmiernie się zadłużać. Najistotniejszym czynnikiem okazała się jednak dobra jakość nadzoru nad bankami, które mimo dominacji zagranicznego kapitału we własności aktywów podlegają krajowym regulacjom. Prognozy makroekonomiczne dla Polski od dłuższego czasu pokazywały spowolnienie wzrostu PKB w okresie dwóch lat. Spowolnienie to ma polegać na obniżeniu się tempa wzrostu gospodarki z ponad 6 do ok. 4 proc. Jest bowiem kilka ważnych okoliczności prowadzących do utrzymywania się dobrej koniunktury - dobre perspektywy popytu krajowego, zarówno po stronie spożycia, jak i inwestycji, nadal solidny wzrost eksportu oraz korzyści z obecności w UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the beginning of the outbreak of the financial crisis, it was often said that in the financial sector, we could see a very good financial health of Polish foreign affiliates, as opposed to their headquarters. This was made possible thanks to the high financial effectiveness and, above all, expanding their market scope. Most economists believe that the financial crisis does not endanger nor continues to threaten directly the Polish economy, at least in the coming months. Recently, a discussion of the effects of the global crisis for Poland's financial sector has been tightened up. Polish financial sector is considered to be significant, and is able to participate in the global game. Hence, if there are even questionable assets, their effect on the market would be negligible. In addition, Polish society is not so wealthy nor accustomed to live on credit, to be excessively indebted. The most important factor, however, turned out to be a good quality supervision of banks, which, despite the domination of foreign capital in the ownership of assets, are subject to national regulations. Macroeconomic forecasts for Polish for quite some time, showed slowing GDP growth in the period of two years slowing down it has to rely on diminishing economic growth of from 6 to 4%. There is a number of important reasons for to the continuation of the good times - good prospects for domestic demand, both in terms of consumption and investment, still durable export growth and the benefits of the EU membership. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baldwin R., 2006, Le grand commerce d'effondrement: Qu'est-ce qui l'a cause et qu'est-ce ąue cela signifie? L'effondrement du grand commerce: Les causes, consequences et perspectives, CEPR.
 • Baldwin R., 2009, La banąue pour International Konakia traditionnel, 79e rapport annuel, 1 avril 2008-31 mars 2009, Basel.
 • Berger H., Hajes T., 2009, Ne la liquidite globale des elements pour la politique monetaire dans la zone euro?», IMF travail papier, 09/17. - Ne la liąuidite globale des elements pour la politiąue monetaire dans la zone euro?», IMF travail papier, 09/17.
 • Bielecki J.K., 2010, La banąue et gestion financiere, Poltext, Varsovie.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., 2000, Gestion financiere, Edition, PWE, Varsovie.
 • Brunnermeier M.K., 2009, Dechiffrage des liquidites et resserrement du credit, 2007-2008, le Journal of Economic Perspectives, 23.
 • Buschgen H., 1997, L'entreprise bancaire, t. 2, Edition Poltext, Varsovie.
 • Caballero R.J., 2010, L' «autre» desequilibre et la crise financiere, Maison d'edition NBER 15636, janvier.
 • Caballero R.J. Krishnamurthy A., 2008, Gestion des risąues collectifs dans un vol a l'episode de qualite, «Journal of Finance», 58 (4).
 • Calvo G., Mendoza E.G., 2000, L'aspect rationnel et la mondialisation (globalisation) des marches de valeurs mobilieres, «Journal International d'economie», 51 (1).
 • Chrabonszczewska E., 2009, L'euro et les marches financiers, la Banąue et credit No 12 du 1998; La Financialisation des services autorises (2009), l'examen de Turner. Une reponse a la crise bancaire mondiale, mars, par la reglementation du http://_www.fsa.gov.uk.
 • Fitch Ratings, 2010, EMEA and ASIA - Le tresor du Pacifique,Les assurances controlees, 2010 fevrier.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., 2004, Integration europeenne, C.H. Beck, Varsovie.
 • Goodhart Ch., 2009, La crise financiere et l'avenir du systeme financier, 100e BRE Bank-affaire seminaire, Varsovie.
 • Gourinchas P.-O., 2010, La politique monetaire americaine, « Deseąuilibres » et la crise financiere, les remarąues preparees sur la crise financiere enąuete Commission Forum, Washington d.c., 26-27 fevrier. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7658277.stm
 • http://www.bis.org
 • http://www.ecb.int
 • http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html
 • http://www.ecb.int/press/pr/date/2007/html/pr071212.en.html
 • http://www.mf.gov.pl
 • http://www.nbp.pl
 • http://www.newyorkfed.org/markets/omo/dmm/historical/tomo/temp.cfm
 • Homa M., 2005, Lagenese du systeme, d'ecole d'economie de Varsovie, Bretton Woods.
 • Jajuga K., Jajuga T., 1997, Investissements, Edition, PWN, Varsovie.
 • Kamba-Kibatshi M., 2013, La reforme du secteurpublic dans le contexte de l'integration de la Pologne avec la zone euro dans la crise mondiale, Varsovie.
 • Kamba-Kibatshi M., 2006, Le processus de reforme et d'adaptation du secteur polonaise des financespubliques aux normes de l'Union europeenne, Poznan.
 • Karcz Z., 2006, La dette exterieure polonaise : le jeu de milliards : quand l'euro?, conseils et Information Centre Difin, Varsovie.
 • Kowalski J., 1999, Les activites de la Banque mondiale et le Fonds monetaire International: l'aspect moral, Varsovie.
 • Kwaśniewska-Niedbała K., 2005, Les activites du Fonds monetaire international a la lumiere des crises monetaires internationaux, ecole d'economie de Varsovie.
 • Leśniewski B., Zachurski T., 2000, Economie mundiale, Le magazine Wprost, 12.
 • McCauley R., McGuire P., 2009, Appreciation du dollar en 2008: refuge, carry trades, penurie de dollars et overhedging, BIS Quarterly Review, decembre, Basel.
 • Omer M.A., 1999, Le FMI [Fonds monetaire International] et l'inflation dans les pays en developpement, «Economics and International Economic Relations», 5.
 • Patev P., Kanaryan N., Lyroudi K., 2006, Les crises boursieres et diversification du portefeuille en Europe centrale et orientale, gestion Finance, 32 (5).
 • Ranaldo A., Soderling P., 2008, Monnaies refugees, CEPR Discussion Paper, 7249.
 • Rosati D., 2009, La cause et le mecanisme de la crise financiere aux Etats-Unis, l'economiste, 3.
 • Rubaszek M., 2006, Les desequilibres mondiaux: causes et solutions possibles, Banque et credit, 37 (7).
 • Sławiński A., 2007, Les causes et conseąuences de la crise sur le marche des titres emis par les fonds de titrisation, Le Centre de conseils et d'informations, Difin, Varsovie.
 • Sławiński A., 2010, L'impact de la crise mondiale sur central banking, l'economiste, 2.
 • Stradomski M., 2010, Le financement pour les entreprises familiales etrangeres sur le marche un imparfait, Edition du produit consommateur d'energie, Varsovie.
 • Walewska D., 1997, Si l'argent d'une banąue de dernier ne recours juste pour d'autres clients, Rzeczpospolita magazine, 302.
 • Wawelska D., 2008, Une autre crise, un autre Shandong, Rzeczpospolita magazine 87.
 • Woźniak M.G., 2011, L'economie polonaise dans les annees 1990-2011. Transformation. Modernisation. La route a la cohesion economique et sociale. Volume 1: Transformation, PWN, Varsovie.
 • Woźniak M.G., 2012, L'economiepolonaise dans les annees 1990-2011. Transformation. Modernisation. La route a la cohesion economique et sociale, Volume 2: modernisation, des editeurs scientifiques, Maison d'edition PWN, Varsovie.
 • Zabielski K., 2008, La finance internationale, la publication, Maison d'edition PWN, Varsovie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.