PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia | 59--73
Tytuł artykułu

Wycena i amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i MSR

Autorzy
Warianty tytułu
Valuation and Depreciation of Fixed Assets Under the Act on Accounting and IAS
Języki publikacji
PL
Abstrakty
"Wycena i amortyzacji środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i MSR" to syntetyczne porównanie trybu ustalania wartości początkowej rzeczowego majątku trwałego, jak również przeprowadzenia procesu jego amortyzacji. W pracy skupiono się na ukazaniu różnic w definiowaniu, jak również kryteriach amortyzacji majątku trwałego z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, a standardów międzynarodowych. Oprócz zasadniczych różnic przedstawiono również podejście podatkowe w odniesieniu do samej procedury dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Podczas pisania poniższego opracowania wykorzystano literaturę z zakresu finansów i rachunkowości, jak również podejście praktyczne do kategorii ekonomicznej, jaką są środki trwałe stosowane w biurach rachunkowych oraz samodzielnych księgowych. Oprócz wymienionych powyżej zagadnień dotyczących bezpośrednio majątku trwałego, opisano także proces naliczania i ujmowania odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości. Wszelkie zawarte informacje są zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 01.05.2011. (abstrakt oryginalny)
EN
Valuation and depreciation of fixed assets in light of the Accounting Law and IAS is a synthetic comparison of the mode of the initial valuation of fixed assets, as well as carrying out the process of its depreciation. The article focuses on presenting the differences in definition, as well as criteria for depreciation of fixed assets from the viewpoint of the Accounting Act and international standards. In addition to the substantial differences also presented the approach of taxation for the same procedure to calculate the depreciation. While writing the paper was used the literature in finance and accounting, as well as practical approach to the economic category, which are fixed assets used in the accounting offices and by the independent accountants. In addition to the issues mentioned above that are directly relating to fixed assets, there is also a description of the process of calculating and accounting the impairment of assets. All of the information is in accordance with state law applicable at the date of 01.05.2011. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański, student
Bibliografia
 • Gierusz J. (2009), Plan kont z komentarzem - handel, produkcja, usługi, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk.
 • Iwin-Garzyńska J. (2005), Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 • Jaruga A. (2004), MSR a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, SKwP, Warszawa.
 • Karmańska A., Walińska E. (2006), Środki trwale w prawie bilansowym i podatkowym 2006, Wydawnictwo AD Warszawa.
 • Martyniuk T. (2008), Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk.
 • Winiarska K. (2007), MSR 16 Rzeczowe aktywa trwale, Difin Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 • MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe. (Dz. Urz. UE L 320 z dn. 29.11.2008 z późn. zm.).
 • MSR 36 Utrata wartości aktywów. (Dz. Urz. UE L 320 z dn. 29.11.2008 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.