PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia | 119--136
Tytuł artykułu

Kredyt bankowy w podmiotowej koncepcji rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
Bank Credit to the Subjective Concept of Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość ma opisywać zdarzenia gospodarcze zachodzące w określonej jednostce gospodarczej. Prawidłowe sprostanie temu zadaniu wymaga dostosowania jej rozwiązań do specyfiki i zakresu działalności danego podmiotu. Podobne, a nawet identyczne, zdarzenia gospodarcze będą zatem całkowicie inaczej odzwierciedlane w księgach rachunkowych dwóch różnych podmiotów. Na tym tle szczególnym przypadkiem jest ewidencja kredytu w przedsiębiorstwie i banku. Kredyt w tych podmiotach spełnia odmienne funkcje i ma inne znaczenie dla ich działalności. Będzie on zatem inaczej traktowany przez rachunkowość tych jednostek - odpowiednio do charakteru ekonomicznego Lego zdarzenia. Głównym celem opracowania jest wskazanie wpływu podmiotowego podejścia do ewidencji księgowej na sposób ujęcia i prezentacji składników majątku na przykładzie kredytu bankowego, wskazanie zasadniczych różnic w podejściu do sprawozdawczości kredytu w banku i przedsiębiorstwie oraz pokazanie, jak istotne jest indywidualne podejście do każdego zagadnienia w rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
Accounting is designed to describe the economic events occurring in а particular enterprise. To proper meet this challenge, an adjustment of its solutions to the specificity and scope of activities of the entity is required. Therefore, similar, if not identical, economic events will be reflected totally differently in the accounts of two different entities. Against this background, it is a special case of credit record in the bank and in the enterprise. Credit in these entities acts different functions and has a different meaning for their business. It will therefore be treated differently by the accountancies of these units - according to the economic nature of this event. The primary objective of this paper is to show the impact of the subjective approach to the accounting records on keeping an inclusion into accounts, on the example of bank credit. There also objectives indication of the substantial differences in the approach to reporting a bank loan and the company and showing the importance of individual approach to every issue in accounting.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Cebrowska T. (2007), Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa.
 • Czubakowska K. (2006), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa.
 • Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. (2005), Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa.
 • Emerling I. (2008), Działalność kredytowa banku komercyjnego, Wydawnictwo Marina, Wrocław.
 • Glówczyk J. (2008), Uniwersalny słownik ekonomiczny, Fundacja Innowacja Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
 • Głuchowski J. (2001), Leksykon finansów, PWE, Warszawa.
 • Koleśnik K. (2008), Kredyt krajowy jako źródło finansowania działalności wycena, ewidencja księgowa oraz prezentacja w sprawozdaniu, Buchalter, Nr 46.
 • Krzyżkiewicz Z. (2006), Leksykon bankowo-gieldowy, Poltext, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2007), Wykazywanie zobowiązań z tytułu kredytów w bilansie i księgach, Rachunkowość, Nr 3.
 • Miętki Z. (2007), Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Molis J. (2005), Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań, [w:] Prawo bankowe. Komentarz tom I, F. Zoll (red.), Zakamycze, Kraków.
 • Pałka M. (2007), Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Wydawnictwo "EKSPERT", Wrocław.
 • Popowska E., Wąsowski W. (2008), Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (RMF, 2010), Dz. U. z 2010 r. nr 191, poz. 1279.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (RMF, 2008), Dz. U. z 2008 г., nr 235, poz. 1589. z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (RFM, 2001), Dz. U. z 2001 r" nr 149, poz. 1674 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH, 2000), Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (UoSDG, 2004)
 • Dz, U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (КС, 1964) Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (UPB, 1997), tekst jedn., Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (UoR, 1994) tekst jedn., Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223 z późn. zm.
 • Wąsowski W. (2004), Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.