PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 13 | nr 1 | 7--26
Tytuł artykułu

The Political Life of the Ukrainian Minority in the Province of Polesia between 1918 and 1939

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents functioning of the political parties that focus the Ukrainian minority that lived in the province of Polesia in the interwar period. An enormous influence on the activity of the Ukrainian political parties had the Communist parties (KPZU, KPZB), which effectively supplanted the Ukrainian nationalist groups that acted in Polesia. From the beginning of the thirties the repressions of Polish security apparatus were so strong that almost completely inhibited the development of the Ukrainian political life. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
7--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Bialystok University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Archiwum Akt Nowych, Urząd Wojewódzki w Brześciu, Ruch ukraiński na Polesiu 1918-1933. Działalność ukraińskich stronnictw politycznych na Polesiu, sygn. 36.
 • Bieńkiewicz W., Niektóre wiadomości o województwie poleskim, [in:] Rocznik Poleski 1927, Brześć n. Bugiem 1927.
 • Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 • Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Ossolineum, Wrocław 1979.
 • Cichoracki P., Droga ku anatemie: Wacław Kostek-Biernacki (1884-1957), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009.
 • Cichoracki P., Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX w., Wydawnictwo LTW, Łomianki 2007.
 • Doroszewski J., Podstawy ideologiczne szkolnictwa i ich konsekwencje dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918-1939, [in:] E. Walewander (ed.), Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000.
 • Doroszewski J., Powstanie i likwidacja pierwszych szkół ukraińskich na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1918 roku, "Przegląd Historyczno-Oświatowy", Nr 3-4/2000.
 • Doroszewski J., Praca oświatowa i kulturalna na Lubelszczyźnie w latach II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Lubelskie Nowe, Lublin 1995.
 • Doroszewski J., Rozwój życia oświatowego wśród dorosłych na Zamojszczyźnie w latach 1918-1939, "Przegląd Historyczno-Oświatowy", Nr 1-2/1999.
 • Doroszewski J., Ukraińskie organizacje oświatowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, "Rozprawy z dziejów oświaty" t. XXXVIII/1997.
 • Głogowska H., Stosunki polsko-białoruskie w XX w. Od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2012.
 • Gomółka K., Białorusini w II RP, "Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej". Ekonomia XXXI, Nr 495/1992.
 • Gomółka K., Białoruskie partie i organizacje prorządowe w II Rzeczypospolitej, "Białoruskie Zeszyty Historyczne", Nr 7/1997.
 • Gomółka K., Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1922, Gryf, Warszawa 1994.
 • Gomółka K., Polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w latach 1918-1939, "Białoruskie Zeszyty Historyczne", Nr 4/1995.
 • Gomółka K., Polskie ugrupowania polityczne wobec kwestii białoruskiej w latach 1918-1922, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1989.
 • Gomółka K., Ruch białoruski w przededniu II wojny światowej, "Białoruskie Zeszyty Historyczne", Nr 13/ 2000.
 • Gomółka K., Sprawa białoruska w koncepcjach Narodowej Demokracji w latach 1918-1922, [in:] W. Wrzesiński (ed.), Polska - Polacy - mniejszości narodowe. Polska myśl polityczna XIX i XX w., Tom VIII, Wrocław 1992.
 • GUS, Mały Rocznik Statystyczny 1937, Warszawa 1937.
 • Iwanicki M., Oświata i szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 1918-1939, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Siedlce 1975.
 • Januszewska-Jurkiewicz J., Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 • Kirwiel E., Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939. Oblicze polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • Leszczełowski F., Stosunki narodowościowe i potrzeby kulturalne na Polesiu, [in:] Polska Macierz Szkolna na Polesiu, Wydawnictwo Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 1939.
 • Lewkowska A., Lewkowski J., Walczak W., Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Województwo Poleskie na obszarze Republiki Białoruś, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 2000.
 • Mironowicz E., Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007.
 • Mironowicz E., Białorusini w polityce piłsudczyków w latach dwudziestych, "Białoruskie Zeszyty Historyczne", Nr 23/2003.
 • Mironowicz E., Białoruś, Trio, Warszawa 1999.
 • Mironowicz E., Plany integracji ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w polityce obozu sanacyjnego (1935-1937), "Białoruskie Zeszyty Historyczne", Nr 18/2005.
 • Mironowicz E., Polityczne uwarunkowania funkcjonowania Kościoła prawosławnego w Polsce w latach 1920-1939, "Białoruskie Zeszyty Historyczne", nr 24/2005.
 • Mironowicz E., Tokć S., Radzik R., Zmiany struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu, Raport o ruchu ukraińskim na Polesiu z dnia 29 stycznia 1934 r., sygn. f. 1.
 • Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu, Sprawozdanie sytuacyjne nr 6a za okres od 11 czerwca do 10 lipca 1932 r., k. 11.
 • Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu, Struktura organizacyjna KZM, sygn. f. 92.
 • Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu, Wiadomości z własnego pasa ochrony. Kwestie narodowościowe, sygn. f. 2029.
 • Papierzyńska-Turonek M., Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
 • Paruch W., Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 • Rąkowski G., Czar Polesia, Rewasz, Pruszków 2001.
 • Syrnyk M., Ukraińcy w Polsce 1918-1939. Oświata i szkolnictwo, Krynica Design Studio, Wrocław 1996.
 • Śleszyński W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa 2007.
 • Tomaszewski J., Z dziejów Polesia 1921-1939. Zarys stosunków społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
 • Torzecki R., Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989.
 • Urbański Z., Mniejszości narodowe w Polsce, Wydawnictwo "Mniejszości Narodowe", Warszawa 1932.
 • Зуляк І.С., Діяльність "Провіти" у Західній Україні в міжвоєнний період (1919-1939 гг.), Тернопіль 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.