PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 4--9
Tytuł artykułu

Elastyczność kształtowania relacji przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych

Warianty tytułu
The Flexibility of Shaping Relationships - the Results of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Elastyczne kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami może sprzyjać tworzeniu wartości dla podmiotów wymiany. Jednak dzięki budowanym relacjom przedsiębiorstwo uzyskuje nie tylko przychody, ale też musi ponosić koszty na ich realizację, co odzwierciedla się w opłacalności stosunków, która przekłada się na wartość relacji i ostatecznie na wartość przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza wyników badań empirycznych przeprowadzonych z zamiarem weryfikacji hipotezy o występowaniu zależności między elastycznością kształtowania relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami a dynamiką opłacalności stosunków. Do realizacji tego zadania wykorzystano studia literatury, pozwalające na zaproponowanie sposobu pomiaru elastyczności relacji, oraz badania ankietowe. Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o test niezależności chi-kwadrat i współczynnik V Cramera. Przeprowadzone badania empiryczne nie wykazały bezpośredniej zależności między stopniem elastyczności kształtowania relacji przedsiębiorstwa z odbiorcami i konsumentami a rentownością stosunków, a zależność taka, ale relatywnie słaba, występuje w przypadku relacji z dostawcami. (abstrakt oryginalny)
EN
Flexible shaping of an enterprise's relationships with market stakeholders can be conducive to creating a value for entities of an exchange. However, thanks to built relationships an enterprise can not only achieve revenues but must also incur costs of forging relationships, which is mirrored in the profitability of relationships that in turn translates into the value of relationships and ultimately into the value of the enterprise. The objective of this paper is to analyze the results of empirical studies carried out with the intention of verifying the hypothesis of the existence of a correlation between the flexibility of shaping an enterprise's relationships with market stakeholders and the dynamics of the profitability of the relationships. In order to achieve the objective the subject literature was studied, which allowed to put forward a method of measuring the flexibility of the relationships; in addition, surveys were conducted. Statistical analysis was performed based on the test of independence chisquare and Cramer's V coefficient. The conducted empirical studies have not yielded direct correlation between the degree of the flexibility of shaping an enterprise's relationships with recipients and consumers and the profitability of relationships; the studies have shown that such a relationship - a relatively poor one though - occurs in the case of relationships with suppliers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] BENJAFFAR S., RAMKRISHANAN R., Modeling Measurement and Evaluation of Sequencing Flexibility in Manufacturing Systems, "International Journal Production Research" 1996, Vol. 61.
 • [2] CELUCH K., MURPHY G., CALLAWAY S., More Bang for Your Buck: Small Firms and the Importance of Aligned Information Technology Capabilities and Strategic Flexibility, "Journal of High Technology Management Research" 2007, Vol. 17(2).
 • [3] DAS A., Towards Theory Building in Manufacturing Flexibility, "International Journal of Production Research" 2001, Vol. 39(18).
 • [4] DYDUCH W., Ilościowe badania i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] CZAKON W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • [5] FATEMI M., Supply Chain Flexibility: Definition and Review, "European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences" 2010, Vol. 20.
 • [6] GERWIN D., Manufacturing Flexibility: A Strategic Perspective, "Management Science" 1993, Vol. 39(4).
 • [7] GOLDEN W., POWELL P., Towards a Definition of Flexibility: In Search of the Holy Grail? "Omega. The International Journal of Management" 2000, Vol. 28(4).
 • [8] GUPTA Y., SOMERS T., Business Strategy, Manufacturing Flexibility and Organizational Performance and Relationships: A Path Analysis Approach, "Production and Operations Management" 1996, Vol. 5(3).
 • [9] JORDAN W., GRAVES S., Principles on the Benefits of Manufacturing Process Flexibility, "Management Science" 1995, Vol. 41(4).
 • [10] KARPACZ J., Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.
 • [11] KOTLER P., ARMSTRONG G" SANDERS J., WONG V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • [12] KRUPSKI R., Elastyczność organizacji - elementy teorii. Refleksje społeczno - gospodarcze, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2006, nr 9(2).
 • [13] KRUPSKI R., Elastyczność organizacji, [w:] KRUPSKI R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • [14] LUMMUS R., DUCLOS L., VOKURKA R., Supply Chain Flexibility: Building a New Model, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2003, Vol. 4(4).
 • [15] LUND R., GJERDING A., The Flexible Company. Innovation, Work Organisation and Human Resource Management, "Danish Research Unit for Industrial Dynamics, Druid Working Paper" 1996, No. 96-17.
 • [16] MARAK J., Funkcje i rodzaje ankiet, [w:] MAZUREK- -ŁOPACIŃSKA K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • [17] RYBARCZYK K., Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF z wykorzystaniem rachunku rentowności klientów, [w:] PANFIL M" SZABLEWSKI A. (red.), Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 • [18] UPTON D., The Management of Manufacturing Flexibility, "California Management Review" 1994, Vol. 36(2).
 • [19] VOKURKA R., O'LEARY-KELLY S., A Review of Empirical Research on Manufacturing Flexibility, "Journal of Operations Management" 2000, Vol. 35(3).
 • [20] WADHWA S., RAO K., Flexibility: An Emerging Meta- competence for Managing High Technology, "International Journal of Technology Management" 2000, Vol. 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.