PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia | 165--182
Tytuł artykułu

Podstawowe rozbieżności między wynikiem finansowym a kasowym i ich macierzowa analiza na przykładzie spółek z indeksu WIG20 i mWIG40

Autorzy
Warianty tytułu
The Financial Result and the Result of Cash - the Root Causes of Disparities and Their Impact on Company Performance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym - ustalanym memoriałowo, a wynikiem kasowym może być istotną informacją o kondycji finansowej przedsiębiorstwa i przyjętej strategii działania. Wielkość i kierunek tej różnicy jest konsekwencją wielu decyzji podjętych przez zarządzających w poprzednim okresie. Zakres tych rozbieżności, wyrażony wartościowo, a nie tylko jakościowo, może być rozpatrywany statycznie i dynamicznie - uwzględniając analizę zastanej sytuacji, jak i kierunku zmian w relacjach tych wielkości finansowych. W artykule omówiono podstawowe korekty wyniku finansowego na gruncie uregulowań MSR, które mają go sprowadzić do wyniku kasowego. Następnie dokonano analizy kształtowania się relacji wynik finansowy - wynik kasowy w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W kolejnych etapie podjęto próbę oceny, czy wielkość rozbieżności pomiędzy tymi wielkościami ma istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa w przyszłości oraz, który cel zarządzania finansami ma większe znaczenie dla osób zarządzających spółką: rentowność czy płynność.(abstrakt oryginalny)
EN
The difference between financial result determined on accrual basis and the result of cash can be an important information about the company's financial condition and the action plan. The size and direction of this difference is a consequence of many decisions taken by managers in the previous period. The extent of these differences, expressed in value, and not just qualitatively, can be examined statically and dynamically - taking into account an analysis of existing situation and the direction of changes in the relationship of the size of financial resources. The article discusses the basic adjustments of the financial results on the basis of the IAS regulation to bring it to the resull of cash. Then there is presented an analysis of development of the relationship between financial results and the result of cash in the practice of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The next step was to evaluate whether the size difference between these amounts have a significant impact on the company's future and that the objective of financial management is more important for managers of a company: profitability or liquidity.(original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
  • Czubakowska K. (2009), Rachunkowość według prawa bilansowego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., (2009), Rachunkowość finansowa. Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone, Difin, Warszawa.
  • Gołębiowski G, (2010), Ocena analityczna rachunku przepływów pieniężnych - finansowe aspekty cash flow, Biuletyn Rachunkowości nr 4(100).
  • Ponham M., Curtis M., Davies M.., Dekker P. (2003), MSSF I w interpretacjach i przykładach t. IX, Ernest & Young, Lexis Nexis, Warszawa.
  • Szczypa P. (2010), Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
  • Walczak M. (2001), Sprawozdawczość analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Absolwent, Łódź.
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" Dz.U. MF z dnia 24 czerwca 2010 r. Nr 6, poz. 25.
  • MSR 7 "Rachunek przepływów pieniężnych".
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (UoR, 1994) Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.