PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 13 | nr 1 | 225--238
Tytuł artykułu

Programy partycypacji we własności jako narzędzie polityki wynagradzania kadry kierowniczej na przykładzie banków publicznych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Long-Term Incentives Plans as an Instrument of Executives' Compensation Policy in Public Banks in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Długoterminowe programy motywacyjne oparte na własności są jednym z powszechnie wykorzystywanych narzędzi polityka wynagradzania kadry kierowniczej instytucji sektora finansowego. Jest to rozwiązanie, które zgodnie z tezami formułowanymi na gruncie teorii agencji, ma łagodzić problem agencji i konflikt interesów między menedżerami i akcjonariuszami. Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego pokazują, iż szerokie zastosowanie tego rodzaju narzędzi motywacyjnych w czołowych bankach amerykańskich nie uchroniło tych instytucji i ich akcjonariuszy przed drastycznymi stratami. W artykule podjęta została próba ocena programów partycypacji menedżerów we własności stosowanych w bankach publicznych w Polsce. W szczególności wskazano na rodzaj stosowanych rozwiązań, ich wpływ na wyniki finansowe i ryzyko działalności operacyjnej banków, udział korzyści osiąganych przez menedżerów z tego tytułu w całkowitych wynagrodzeniach. (abstrakt oryginalny)
EN
Long-term incentives plans (LTIPs) are one of the commonly used tools of top executive's compensation policy in financial sector institutions. It is a solution which, in accordance with theses formulated on the basis of agency theory, can solve the agency problem and manage conflicts of interest between managers and shareholders. The experience of the recent financial crisis has shown that extensive use of this type of instruments in leading U.S. banks did not protect these institutions and their shareholders from the catastrophic losses. This paper evaluates such incentives programs in public banks in Poland. In particular, it demonstrates the types of LTIPs, their impact on the financial and operational risks, and the share of the managers' compensation resulting from such programs in total compensation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
225--238
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barontini R., Bozzi S., Ferrarini G., Ungureanu M., Directors' Remuneration Before and After the Crisis: Measuring the Impact of Reforms in Europe, mimeo, 2013.
 • Conyon M., Fernandes N., Ferreira M., Matos P., Murphy K., The Executive Compensation Controversy: A Transatlantic Analysis, Fondazione Rodolfo De Benedetti, 2010.
 • Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for resecuritizations, and the supervisory review of remuneration policies, Dz.U. UE L 329/3/2010.
 • Fernandes N., Ferreira M., Matos P., Murphy K., Are US CEOs Paid More? An International Perspective, SSRN Paper, 2012, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1341639.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", No 3/1976, http://dx.doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x.
 • Komisja Europejska, Zielona księga. Ład korporacyjny w instytucjach finansowych oraz polityka wynagrodzeń, Bruksela 2010.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Interpretacja uchwał KNF w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, 23.12.2011.
 • Kose J., Yiming Q., Incentive Features in CEO Compensation in the Banking Industry, "Economic Policy Review", April 2003.
 • Marcinkowska M., Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach?, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 2, Płatności w formie akcji własnych.
 • Mulbert P.O., Corporate governance of banks after the financial crisis - Theory, evidence, reforms, CEGI Working Paper Series in Law, No. 151/2010, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1448118.
 • Nestor Advisors Ltd, Governance in Crisis: A comparative case study of six US investment banks, London 2009.
 • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U., nr 33, poz. 259.
 • Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, Nr 258/2011.
 • Urbanek P., Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli na przykładzie polskich spółek publicznych, "Zeszyty Naukowe", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Nr 9/2011.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku z zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad runkiem finansowym, Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 763.
 • Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 2009/384/WE, Dz. U. UE L 120/22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.