PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 38 W kierunku zintegrowanego rozwoju | 365--376
Tytuł artykułu

Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku żywności : na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Income as a Differentiating Factor in Consumer Behavior in the Food Market : on the Podkarpackie Voivodeship Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
O zachowaniach konsumentów na rynku produktów żywnościowych decyduje wiele czynników. Jednym z ważniejszych elementów kształtujących te zachowania są dochody nabywców. Stanowią one jedno z ważniejszych kryteriów oceny procesów społecznych i gospodarczych, a z ekonomicznego punktu widzenia jest to niewątpliwie kryterium najważniejsze. Dochody decydują bowiem o poziomie życia, ponieważ umożliwiają zakup dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych zarówno podstawowych, jak i wyższego rzędu. Wysokość dochodów pieniężnych określa zakres swobody konsumpcyjnej, zmuszając lub zachęcając do wyboru określonych potrzeb. Dochody są istotnym czynnikiem zachowań konsumentów, ponieważ kształtują się w sferze podziału, w związku z czym są czynnikiem pierwotnym w stosunku do pozostałych. Są też głównym, wymiernym, ilościowym czynnikiem, który określa popyt i konsumpcję, umożliwia ich analizę według cech różniących poszczególnych konsumentów. Poziom dochodów w dużym stopniu determinuje zachowania na rynku żywności. Udział wydatków na żywność w ogólnej sumie pieniędzy przeznaczonych na zakupy w grupie przebadanych gospodarstw domowych województwa podkarpackiego jest bardzo zróżnicowany. Największą część rozporządzalnego dochodu na zakup żywności przeznaczają konsumenci o najniższych dochodach. Reprezentanci najniższej grupy dochodowej w swoich decyzjach wykazują najwyższą rozwagę związaną z gospodarowaniem posiadanym budżetem. Przejawia się to w uwzględnianiu cen produktów żywnościowych jako jednego z czynników decydujących o możliwościach nabywczych. Konsumenci o niskich dochodach w swoich decyzjach kierują się również możliwościami skorzystania z nadarzających się promocji cenowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The consumer behavior on the market of food products depends on many factors. One of the most important elements influencing these behaviors are incomes of the buyers. They represent one of the most important criteria for assessing the social and economic processes, undoubtedly criterion the most important from economic point of view. Incomes determine the standard of living, allow the purchase of goods and services which are necessary to cater the consumption both basic and higher needs. The amount of income determines the scope of consumption, forcing or encouraging them to select specific needs. Income is an important factor in consumer behavior, as is formed in the distribution area, and therefore is a primary factor in relation to others. It is also a major, measurable, quantitative factor that determines the demand and consumption, allows them to analyze the differing characteristics of individual consumers. The level of income highly determines the behavior in the food market. The share of food in the total amount of money intended for shopping in the group of surveyed households of Podkarpackie voivodship is very diversified. Consumers with the lowest incomes spend the biggest share of the income on food purchase. Representatives of the low income group make a decision based on their own budget. This means that food prices are one of the factors that determine their purchasing abilities. The consumers with low incomes also take promotions and offers into consideration. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Baryłko-Pikielna N. Kostyra E., 2008, Współczesne trendy wyboru i akceptacji żywności, Przemysł Spożywczy nr 12/2008.
 • Budżety gospodarstw domowych 2010, 2011, GUS, Warszawa.
 • Burda M., Wyplosz Ch., 2000, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Bywalec Cz., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Kieżel E., 2010, Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Rudnicki L., 2012, Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sobczyk G., 2013, Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, nr 6 (1/2013).
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 roku w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, 2012, GUS, Warszawa.
 • Zalega T., 2007, Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zalega T., 2013, Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, "Problemy Zarządzania", vol. 11, nr 1 (40), t. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.