PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 38 W kierunku zintegrowanego rozwoju | 391--400
Tytuł artykułu

Znaczenie spółdzielni telekomunikacyjnej w rozwoju środowisk wiejskich woj. podkarpackiego na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Telecommunication Cooperatives in the Development of Rural Areas in Podkarpackie Province - Example of the Telecommunication Cooperative "WIST" in Łąka
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za siłę przyczyniającą się do rozwoju lokalnego uważa się przedsiębiorcze działania podejmowane przez daną społeczność lokalną. Typowym przykładem grupowego działanie są formy spółdzielcze. Spółdzielnia Telekomunikacyjna "WIST" w Łące świadczy usługi od 1991 roku jako jeden z pierwszych niezależnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Spółdzielnia zapewnia standardowe rozmowy abonamentowe, łącza szerokopasmowego dostępu do Internetu, dostęp do telewizji cyfrowej oraz usługi w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego. Spółdzielnia zapewnia miejsca pracy dla lokalnej społeczności, swoim zasięgiem obejmuje siedem gmin woj. podkarpackiego, dociera ze swoją ofertą do kilkunastu tysięcy odbiorców, przez co przyczynia się do rozwoju regionu. Wpływa na integrację społeczną i efektywne wykorzystanie środków finansowych udziałowców. Spółdzielnie można wykorzystać do rozwiązywania wielu współczesnych problemów rozwojowych. Spółdzielnie są ważnym czynnikiem w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju międzyludzkich więzi. Inicjatywa wspólnoty lokalnej oraz sprzyjające warunki rozwoju usług telekomunikacyjnych na terenach wiejskich były czynnikiem prowadzącym do rozwoju spółdzielni. Jednak barierami rozwoju jest słaba siła nabywcza i ubóstwo regionu, w którym działa spółdzielnia. Odpowiadając na potrzeby rynku spółdzielnia stale się rozwija poszerzając zakres świadczonych usług. (abstrakt oryginalny)
EN
The entrepreneurial actions taken by a given community are considered a strength contributing to local development. A typical example of collective actions are cooperative forms. The aim of the study is to present the Telecommunication Cooperative "WIST" in Łąka, which provides services since 1991 as one of the first independent telecommunication operators in Poland. The cooperative provides standard telephone line rental, broadband internet access, access to digital television and telecommunications' construction services. The cooperative provides jobs for the local community, its range includes seven municipalities of Podkarpackie province, it reaches several thousand customers, which contributes to the development of the region. The cooperative affects social integration and efficient use of shareholders' funds. Cooperatives can be used to solve many of today's development problems. Cooperatives are an important factor in the development of civic society, development of interpersonal relationships. The initiative of the local community and favorable conditions for the development of telecommunication services in rural areas were a factor leading to the development of cooperatives. However, barriers to development include weak purchasing power and poverty of the region in which the cooperative operates. Responding to the needs of the market the cooperative constantly evolves by expanding the range of services provided. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Admowicz M., 2009, IV Kongres spółdzielczości jako drogowskaz działań i rozwoju w latach 2009-2013, Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, nr 1, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • Brzozowski B., 2008, Podstawy gospodarki spółdzielczej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
 • Chyra-Rolicz Z., 2013, Spółdzielczość jako element społecznej gospodarki rynkowej. Wspieranie inicjatyw założycielskich, Ekonomia Społeczna, Półrocznik nr 2, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Czudec A., 2009, Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dyka S., Grzegorzewski P., 2000, Zarządzanie spółdzielnią, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Grzybek M., Woźniak M., 2013, Telefonizacja - nowe formy działalności spółdzielczej na wsi [w:] Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej (doświadczenia i przyszłość), red. E. Pudełkiewicz, Z.T. Wierzbicki, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.
 • Piechowski A., 2013, Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna, Ekonomia Społeczna Półrocznik nr 1, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Pudełkiewicz E., 1999, Spółdzielczość wiejska, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa.
 • Strużek B., 1996, Czynniki kształtujące image (wizerunek) współczesnej spółdzielczości w Polsce, Vademecum Spółdzielczości, Warszawa.
 • Ślusarz G., 2007, Przedsiębiorczość jako forma przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich [w:] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Zając D., 2007, Znaczenie ekonomicznych cech lokalnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji [w:] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Ziółkowski M., Goleń M., 2003, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gmin, red. H. Sochacka-Krysiak, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • www.pkt.pl/wist-sp%C3%B3%C5%82dzielnia-telekomunikacyjna/100295288/5-1(dostęp 10.09.2013).
 • www.wist.com.historia (dostęp 10.09.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.