PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 21--28
Tytuł artykułu

Techniczne aspekty cyfryzacji procesu negocjacji

Autorzy
Warianty tytułu
Technical Aspects of Negotiation Process Digitization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problematykę cyfryzacji procesu negocjacji. Przybliżono obszar badawczy związany z prowadzeniem elektronicznych negocjacji (tzw. e-negocjacji). Scharakteryzowano pojęcia e-negocjacji i cyfryzacji, a także Taksonomii Montrealskiej - związanej z kryteriami analizy procesów e-negocjacji. Zwrócono uwagę na kluczową rolę zarządzania wiedzą w prowadzeniu e-negocjacji. Zaprezentowano zarys prac związanych z tworzeniem ontologii dziedzinowej e-negocjacji, której opracowanie stanowi podstawę do rozpoczęcia cyfryzacji procesu negocjacji. Przedstawione rozważania odniesiono do zagadnień modelowania systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w procesach e-negocjacji z wykorzystaniem technologii Semantycznego Internetu. W artykule przyjęto tezę, że pojęcie cyfryzacji związane jest z możliwością dostępu "ze zrozumieniem" do elektronicznych zasobów przez programy komputerowe - czyli z uwzględnieniem semantyki zawartych w nich treści. Wymaga to opisania na nowo tych zasobów w postaci ontologii. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of negotiation process digitization is shown in this paper. The research area of electronic negotiations - so-called e-negotiations is described. The concept of e-negotiations, digitization as well as Montreal Taxonomy for electronic negotiations are characterized. The key role of knowledge management in negotiation process is highlighted. The outline of activities combined with creation of e-negotiation domain ontology which is crucial for digitization of negotiation process is shown. Presented consideration is related to the modeling of information system which supports knowledge management in e-negotiations with the use of Semantic Web technology. The concept of digitization is considered to be connected with the access "with understanding" to electronic resources by software - in other words with consideration of semantic included in its content. It requires the resources to be described as ontology. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • [1] AMBROSZKIEWICZ S., BARAŃSKI M., BARTYNA W., FADEREWSKI M., MIKUŁOWSKI D., PILSKI M., TERLIKOWSKI G., Elektroniczne Rynki Usług. Technologie i ich realizacje, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011.
 • [2] BATORSKI D. (red.), Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, Wydawca: MGG Conferences Sp. z o.o., 2012; http://cyfrowagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/08/TR-Cyfrowa_Gospodarka_Kluczowe_trendy_rewolucji_cyfrowej.pdf; data dostępu 10.02.2014 r.
 • [3] BERNERS-LEE T" Weaving the Web, Harper, San Francisco, 2000; http://www.harpercollins.com/browseinside/index. aspx?isbn 13=9780061122590; data dostępu 04.03.2014 r.
 • [4] DONG H., HUSSAIN F.K., CHANG E" State of the Art in Negotiation Ontologies for Enhancing Business Intelligence, [w:] ABRAHAM A., HAN S.Y. (red.), 4th International Conference on Next Generation Web Services Practices, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008.
 • [5] GALIN A., GROSS M., GOSALKER G., E-negotiation versus face-to-face negotiation what has changed - if anything? "Computers in Human Behavior" 2007, No. 23, http://www.management.tau.ac.il/Eng/_Uploads/dbsAt- tachedFiles/RP_l_Galin.pdf; data dostępu 09.03.2014 r.
 • [6] GOCZYŁA K., Ontologie w systemach informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011.
 • [7] KERSTEN G., The science and engineering of e-negotiation: review of the emerging field, 2002, http://www. researchgate.net/publication/228857351_The_science_ and_engineering_of_E-negotiation_Review_of_the_ emerging_field; data dostępu 26.02.2014 r.
 • [8] KERSTEN G., KERSTEN M., NORONHA S.R., Komputerowe wspomaganie i badanie procesów negocjacyjnych, 1998, http://interneg.concordia.ca/views/bodyfiles/pa- per/1998/06.pdf; data dostępu 27.02.2014 r.
 • [9] KERSTEN G., LO G., Negotiation Support Systems and Software Agents in e Business Negotiations, 2001, http://citeseerx.ist.psu. edu/viewdoc/download?do- i= 10.1.1.132.1788&rep=rep 18rtype=pdf; data dostępu 03.03.2014 r.
 • [10] KIEŁTYKA L., NIEDBAŁ R., Rola ontologii w budowie systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą w procesach e-negocjacji, [w:] KIEŁTYKA L. (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2013.
 • [11] KMIECIK A., Informatyka a ontologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
 • [12] NIEDBAŁ R., E-negotiations as a tool for the realization of management concepts oriented at co-operation, [w:] KIEŁTYKA L. (red.), IT Tools in Management and Education. Selected Problems. The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2011.
 • [13] NIEDBAŁ R., Zjawisko BYOD w aspekcie bezpieczeństwa stosowania urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie, [w:] SEROKA-STOLKA O. (red.), Współczesne determinanty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 • [14] PIOTROWSKI M., Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
 • [15] Polska Cyfrowa - PO PC; https://mac.gov.pl/polska-cyfrowa-po-pc; data dostępu 04.03.2014 r.
 • [16] ROSZKOWSKA E., Modelowanie procesów decyzyjnych oraz negocjacji za pomocą kompleksów reguł, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 • [17] SRNKA K.J., KOESZEGI S.T., From Words to Numbers: How to Transform Qualitative Data into Meaningful Quantitative Results, "Schmalenbach Business Review" 2007, Vol. 59; http://www.sbr-online.de/pdfarchive/ einzelne_pdf/sbr_2007_jan-029-057.pdf; data dostępu 03.03.2014 r.
 • [18] STRÖBEL M., WEINHARDT CH., The Montreal Taxonomy for Electronic Negotiations, 2003; http://www.re- searchworkx.de/mis/publications/GDN_2003.pdf; data dostępu 09.03.2014 r.
 • [19] TAMMA V., WOOLDRIDGE I., DICKINSON I., An ontology based approach to automated negotiation, [w:] "Proceedings of the IV workshop on agent mediated electronic commerce - AMEC IV", Bologna 2002; http://cgi.csc.liv. ac.uk/~valli/Papers/Neg-onto.pdf; data dostępu 10.02.2014 r.
 • [20] TRACZYK W., Inżynieria wiedzy, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2010.
 • [21] WACHOWICZ T., E-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
 • [22] WASEEM S., REHMAN M., Negotiation Content Ontology for Human-Agent Negotiation, 2012; http://ftcom.org/ ftcom2012/ftcom20123.pdf; data dostępu 19.02.2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.