PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia | 269--283
Tytuł artykułu

Psychologiczne uwarunkowania decyzji finansowych a pułapki heurystyk - wyniki badań

Autorzy
Warianty tytułu
Psychological Circumstances of Financial Decisions and Traps of Heuristics : Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba udowodnienia istnienia ścisłej zależności pomiędzy psychologicznymi predyspozycjami do wyboru heurystycznych metod oceny informacji a racjonalnością podejmowanych decyzji finansowych. Praca ujmuje klasyczny model decyzji, teorię normatywną i opisową oraz uproszczone schematy myślowe - heurystyki. Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano (zmodyfikowane do formy papierowej) testy wykorzystane między innymi w badaniach Kahnemana i Tversky'ego. Badanie przeprowadzono wśród studentów III roku studiów licencjackich (niestacjonarnych), studiujących na kierunku zarządzanie, specjalność: samodzielny księgowy w formie ankiety. Badanie nie jest reprezentatywne. Uwzględniono heurystyki dostępności oraz zakotwiczenia. Wyniki wskazują na przewagę intuicyjnego, opartego na automatyzmie podejmowania decyzji, błędy i tendencyjność rozumowania statystycznego oraz brak umiejętności myślenia probabilistycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the work is an attempt to prove the existence of the close relationship between psychological predispositions to choose from heuristic methods of the evaluation of information, and with rationality of made financial decisions. The work includes the classical model of the decision, the standard and descriptive theory and simplified patterns of thought - heuristics. For the purpose of this study tests (modified to the paper form) used among others in Kahneman and Tversky examinations were used. The research was conducted amongst students of the III year of the bachelor degree course (nonstationary), studying on direction of management, speciality: independent accountant in the form questionnaire forms. The examination isn't representative. Heuristics of the availability and anchoring were taken into an account. Results point at the majority of the decision making intuitive, based on the automatism, mistakes and the tendentiousness of statistical reasoning as well as a lack of an ability of the probabilistic thinking.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa (2009), (red.) G. Łukasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Baker K., Nofsinger J. (2002), Psychological Biases of Investors, Financial Services Review 11.
 • Bednarz J., Gostomski E., (2009), Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Cieślak A. (2003), Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów [w:] Materiały i studia, Zeszyt nr 165, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Czekaj J., Dresler Z., (1997), Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Griffin R.W. (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hens Т., Bachmann K. (2.010), Psychologia rynku dla doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Kahnetnan D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An analysis of decisions under risk, Econometrica, 47.
 • Kozielecki I. (1977), Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa.
 • Łukaszewski W. (2008), Psychologiczne koncepcje człowieka, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom I. Podstawy psychologii, (red.) J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (2009), (red.). A, Bielawska, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pankau E., Zielenkiewicz M. (2007), Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego, [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, (red.) D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Samuelson W. (1998), Marks S., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Tversky A., Kahnemen D. (1973), Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology, 5, 207-232
 • Tyszka Т. (2010), Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wojcieszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.