PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 315, t. 1 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie | 105--114
Tytuł artykułu

Kreowanie wartości dla akcjonariuszy jako instrument rozwoju i kształtowania atrakcyjności inwestycyjnej współczesnych rynków kapitałowych

Warianty tytułu
Creating Value for Shareholders as an Instrument of Growth and Development of the Investment Attractiveness of Modern Capital Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Intensyfikacja przepływów kapitałowych na rynkach międzynarodowych powoduje gwałtowny wzrost znaczenia rynków finansowych oraz instytucji zapewniających sprawny obrót i wycenę kapitału. Aktywność instytucji zarządzających oraz prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki, w tym z zakresu ładu korporacyjnego, doprowadza do szybkiego wzrostu rynków i centrów finansowych. Kształtowanie wartości spółki dla akcjonariuszy staje się podstawową metodą przyciągania kapitału zagranicznego na krajowe i regionalne rynki kapitałowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Intensification of capital flows in international markets results in a rapid increase in the importance of financial markets and institutions, providing an efficient trading and valuation of capital. Managing activity and proper fulfillment of disclosure by companies, including corporate governance, leads to the rapid growth of markets and financial centers. The development of the company's value for shareholders becomes the primary method of attracting foreign capital into domestic and regional capital markets.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bojańczyk M., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • Brzeszczyński J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
 • Driscoll P., Value Builder: Enhancing Shareholder Value, Warsaw Corporate Center, Warszawa 1997.
 • Furtek M., Jurcewicz W., Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 6.
 • Jaworski T., Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym, Wydawnictwo AE, Poznań 1999.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kotyński J. (red.), Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2005.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i polityka, PWN, Warszawa 2002.
 • Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. 1, PWE, Warszawa 2001.
 • Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • System Zautomatyzowanych Kwotowań Krajowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych, NASDAQ Website, http://www.nasdaq.com/, 05.2010.
 • Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
 • Zarzecki D., Wycena przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych dywidend, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.