PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 6 Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 2 | 71--85
Tytuł artykułu

Bruno S. Frey i Joseph E. Stiglitz o zawodności państwa i zawodności rynku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bruno S. Frey and Joseph E. Stiglitz about Government Failure and Market Failure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najbardziej fascynujących zagadnień ekonomicznych jest skuteczność działania mechanizmów alokacji zasobów. Przez 250 lat merkantyliści faworyzowali państwo, później Adam Smith przekonująco uzasadnił, że tylko mechanizm rynkowy umożliwia społeczeństwom osiągnąć dobrobyt, natomiast John Maynard Keynes postulował - w okresie Wielkiego Kryzysu - ingerencję państwa w gospodarkę. W sporze o zawodność rynku i zawodność państwa pojawiają się nowe, coraz bardziej wysublimowane argumenty. Interesujące propozycje rozwiązania tego problemu kilkanaście lat temu przedstawili Joseph E. Stiglitz i Bruno S. Frey. Ich zdaniem zawodzi nie tylko państwo, ale również rynek. J.E. Stiglitz utrzymuje, że państwo powinno ingerować tylko w przypadkach możliwości ograniczenia zawodności rynku. Postuluje współdziałanie państwa i rynku, którego efektem może być ich wzmocnienie oraz skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Natomiast B.S. Frey zauważa, że tylko silne państwo może tworzyć reguły gry ekonomicznej, które umożliwiają prywatnym rynkom sprawnie funkcjonować. O wyborze sprawniejszego mechanizmu alokacji zasobów powinna każdorazowo decydować analiza porównawcza kosztów i korzyści działania rynku oraz państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most fascinating economic issues is the effectiveness of the operating of resources allocation mechanisms. During 250 years, mercantilists were favouring a nation; later Adam Smith convincingly substantiated, that only the market mechanism enables nations to achieve prosperity, however John Maynard Keynes postulated - during the Great Depression - a state intervention in economy. New more sublime arguments have appeared on the issue of market failure and government failure. Several years ago, Joseph E. Stiglitz and Bruno S. Frey suggested an interesting solution to this problem. They maintain that it disappoints government, as well as the market. Stiglitz claims that the state should intervene only in cases when it has the ability to reduce market failure. He postulates government and market co-operation, which can result in their reinforcement and effective solutions for social problems. However, Frey notices that only a powerful nation is able to make rules for an economic game, which enable private markets to operate well. Each time, comparative analysis of costs and profits of market and state operating should make a decision which enables allocation mechanisms to choose. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa 1993.
 • Belka M., Ewolucja poglądów teoretycznych na temat roli państwa w gospodarce, w: Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych, red. nauk. M. Belka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Bochenek M., Wpływ ekonomistów na rozwój cywilizacji ludzkiej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" 2003, z. 367,
 • Frey B.S., Internationale Politische Ökonomie, Verlag Franz Vahlen, München 1985.
 • Frey B.S., Moderne Politische Ökonomie. Die Beziehungen zwischen Wirtschaft und Politik, R. Piper & Co. Verlag, München-Zürich 1977.
 • Frey B.S., Ökonomie ist Sozialwissenschaft. Die Anwendung der Ökonomie auf neue Gebiete, Verlag Franz Vahlen, München 1990.
 • Frey B.S., Die Rolle des Staates in der Wirtschaft, "Neue Zürcher Zeitung" 1991, Nr. 242.
 • Frey B.S., Transformation - what is the role of the State?, Seminar Papers No. 8, Cracow Academy of Economics - Friedrich Ebert Fundation, Cracow 1992.
 • Frey B.S., Eichenberger R., The New Democratic Federalism for Europe: Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 1999.
 • Frey B.S., Kirchgässner G., Demokratische Wirtschaftspolitik. Theorie und Anwendung, 2. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 1994.
 • Heilbroner R.L., Wielcy ekonomiści. Czasy - życie - idee, PWE, Warszawa 1993.
 • Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, "Ekonomista" 2002, nr 2.
 • Lipowski A., O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, "Ekonomista" 2001, nr 3.
 • Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 1992.
 • Mieszczankowski M., Monopol. Rozwój kapitalizmu od stadium wolnokonkurencyjnego do monopolistycznego i państwowo-monopolistycznego, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
 • Minc B., Kapitalizm współczesny. Ekonomiczne problemy i tendencje rozwoju, wyd. 2 zm., PWN, Warszawa 1979.
 • Ritzmann F., Bedeutende Oekonomen und ihre Werke (Dogmenhistorische Chronik), Zentralstelle der Studentenschaft Zürich, Zürich 1983.
 • Skarzyński R., Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1994.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1988.
 • Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.