PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 315, t. 1 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie | 195--207
Tytuł artykułu

Swobody rynku wewnętrznego oraz wspólna polityka konkurencji Unii Europejskiej a konkurencyjność przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Freedom of the Internal Market and the Common EU Competition Policy and Competitiveness of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest efektem oddziaływania wielu mechanizmów oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Mechanizmy wspólnego rynku Unii Europejskiej, tj. swoboda przepływu towarów, osób, usług, kapitału, przedsiębiorczości czy wspólna polityka konkurencji, powinny sprzyjać poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydaje się, że najpełniej realizowana jest swoboda przepływu towarów na jednolitym rynku. W praktyce nie można mówić o pełnej swobodzie świadczenia usług, zwłaszcza w obrębie nowych państw członkowskich. Bariery uniemożliwiające lub spowalniające rozwój usług utrudniają budowę konkurencyjnego rynku usług, co osłabia wzrost gospodarczy krajów. Wskazana byłaby reforma polityki konkurencji Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania nadmiernej koncentracji przedsiębiorstw, czyli kontrola ich połączeń, a także dalsze działania na rzecz demonopolizacji. Przyczyniłoby się to do poprawy konkurencyjności firm na rynku usług i wymusiłoby spadek ich cen.(abstrakt oryginalny)
EN
Company's competitiveness is a result of many mechanisms and factors both internal, existing in a company, and external, existing in a company's surrounding. According to the assumptions, the mechanisms of the European Union common market, such as: the freedom of products, people, services and capital flow, or the competition policy are beneficial for the competitive edge of the enterprises. However, in practice such mechanisms not always work according to the assumptions, and there are certain limitations in their functioning. The free movement of goods in the single market- as it seems - is most fully realized. In practice, there can be no complete, real freedom to provide services, especially in the new Member States. Barriers that prevent or slow down the development of services between Member States hinder the construction of a competitive market, and this in turn weakens economic growth of countries. It also seems that would be the reform of EU competition policy, especially in dealing with the excessive concentration of business, or control its calls. It would also continue its efforts to de-monopolize the surviving companies - public service monopolies, and improve the competitiveness of companies operating in these sectors.(original abstract)
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Czermińska M., Swoboda przepływu towarów jako jedna z wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 845, UE, Kraków 2010.
 • Completing the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council, EC Commission, Brussels 1985, COM Documents 1985/310 final.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, OJ L 376/36 z dn. 27 grudnia 2006 roku.
 • European Commission, Economic Evaluation of the Internal Market, "European Economy" 1996, no. 4.
 • European Commission, The Single Market Review, Dismantling of Barriers, Technical Barriers to Trade, Sub-series III, volume I, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1998.
 • Hagemejer J., Michałek J., Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. Ich znaczenie w integracji Polski z Unią Europejską, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle strategii lizbońskiej, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Adamik, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Lipniewicz R., Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Mosiej G., System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), OJ L 214/3 z. 9 sierpnia 2008 roku.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 traktatu, OJ L1 z 4 stycznia 2003.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, OJ L 24 z 29 stycznia 2004 roku.
 • The 1996 Single Market Review, Background Information for the Report to the Council and European Parliament, European Commission, Commission Working Paper, Brussels 1996.
 • The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012.
 • Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, OJ No 2007/C 306/01.
 • Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.