PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia | 319--335
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu i jego narzędzia jako wymóg zrównoważonego rozwoju współczesnej gospodarki

Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility and Its Tools as the Requirement of Sustainable Development and Contemporary Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród istotnych charakterystyk współczesnej gospodarki należy wymienić rosnącą konkurencyjność oraz wzrost świadomości społecznej, w tym również w zakresie odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Deregulacja rynku i umiędzynarodowienie biznesu przyczyniają się do szybszej dyfuzji nowoczesnych tendencji. Ocena działalności przedsiębiorstw za pomocą mierników finansowych nie jest wystarczająca, dlatego coraz częściej korporacje, ale także inne podmioty, skupiają się na wdrażaniu w swej działalności praktyk społecznej odpowiedzialności. Na tym gruncie wykształciło się pojęcie interesariuszy, jako różnorodnych grup interesu, na które działalność przedsiębiorstwa wpływa bezpośrednio lub pośrednio. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście jej przydatności dla zrównoważonego rozwoju oraz przedstawienie katalogu narzędzi, przy pomocy których można wprowadzać i weryfikować zasady odpowiedzialnego biznesu w organizacjach. Jest to katalog szeroki, oparty na zasadach dobrowolności i nie może zostać uznany za zamknięty. Szczególną uwagę poświęcono normie ISO 26000, jako najbardziej kompleksowej próbie normalizacji praktykowanych zasad. Należy zaznaczyć, iż przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają do zasad CSR. Ważne, by w ślad za tym podążała zmiana "świadomości korporacyjnej" w kierunku zrównoważonego działania i budowania relacji z partnerami na zasadzie szacunku i odpowiedzialności.
EN
Among the essential characteristics of a modern economy there are the increasing competitiveness and the increase on public awareness, including the responsibility and sustainable development. Market deregulation and internationalization of business contribute to the rapid diffusion of modern trends. Evaluation of the activities of enterprises with the use of financial measures is not sufficient, because more and more corporations, but also other entities, focus on the implementation of social responsibility in its business practices. On this basis, the notion of stakeholders developed, as the various interest groups, on which the business performance has impact, directly or indirectly. The purpose of this paper is to present the issue of corporate social responsibility in the context of its relevance for sustainable development and to present the catalogue of tools, with help of which the principles of responsible business in organizations can be introduced and verified. It is a broad catalogue, based on a voluntary basis and cannot be regarded as closed. In this article particular attention is given to the ISO 26000 standardas the most comprehensive attempt to normalize practiced principles. It is worth noting that companies are increasingly eager to apply to the principles of CSR. It is important that the change in a "corporate consciousness" should follow these activities and it should be moved in the direction of sustainable performance and building relation ships with partners on the basis of respect and responsibility.
Twórcy
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • http://www.biznesklaster.pl/company/article/76-wstep-do-csr-pojecie-historia-korzysci (BK)
 • http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf (BO)
 • http://www.gpw.pl/opisy_indeksow?isin=PL9999999540&ph_tresc_glowna_start=show (GPW)
 • http://hdr.undp.org/en/humandev/ (HDR)
 • http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_trzecia_generacja.php (UNIC)
 • http://www.thesullivanfoundation.org/gsp/principles/gsp/default.asp/ (TSF)
 • Kozłowski S. (2000),Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa.
 • Laszlo C. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 • Papuziński A. (2005), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa.
 • Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (UPOS, 2001), tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.
 • Uchwała Sejmu RP z 19 stycznia 1995 r. w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju (USRPwSPZR, 1995), Monitor Polski nr 4, poz. 47.
 • Zemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej i efektywnej organizacji, Oficyna Wydawnicza WoltersKluwers, Kraków.
 • Żylicz T. (2004), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.