PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 18--23
Tytuł artykułu

Intuicyjny menedżer a wymogi funkcjonowania współczesnych organizacji

Autorzy
Warianty tytułu
The Intuitive Manager in the Context of the Requirements of a Modern Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, charakteryzuje się dużą zmiennością, nieprzewidywalnością i silną konkurencją. Sprawia ono, że menedżerowie są zmuszeni podejmować decyzje w złożonych warunkach związanych z nadmiarem lub brakiem informacji, wysokim stopniem niepewności oraz presją czasu. Zasadne zatem staje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o pożądane cechy menedżera umożliwiające mu sprawne zarządzanie organizacją, a przede wszystkim skuteczne podejmowanie decyzji. Celem artykułu jest zaprezentowanie sylwetki intuicyjnego menedżera (jego cech i umiejętności) w kontekście wymogów sprawnego funkcjonowania współczesnych organizacji. Dążąc do osiągnięcia tak sformułowanego celu autor w pierwszej kolejności przedstawia istotę intuicji w zarządzaniu, a zwłaszcza w procesie podejmowania decyzji, a następnie dokonuje charakterystyki intuicyjnego menedżera. W dalszej części artykułu podjęto próbę zidentyfikowania wymogów sprawnego funkcjonowania współczesnych organizacji wraz z odpowiadającymi im pożądanymi cechami i kompetencjami menedżera. (abstrakt oryginalny)
EN
The business environment in which organizations operate today is characterized by high volatility, unpredictability and strong competition. It makes that managers are forced to make decisions in complex conditions associated with excess or lack of information, a high degree of uncertainty and time pressure. Therefore it is reasonable to look for the answer to the question about the desirable characteristics of a manager that enable him to manage the organization efficiently and above all to make right decisions. The aim of this paper is to present the characteristics of intuitive manager (his/her qualities and skills) in the context of the requirements of the efficient functioning of modern organization. In order to achieve this goal the author first presents the essence of the intuition in management, especially in the decision making process and then the characteristic of intuitive manager. Later in the article the author identifies requirements for the smooth functioning of modern organizations and then combine them with desirable traits and skills of the manager. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO H., JANKOWSKA-MIHUŁOWICZ M., Intuicja menedżera, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 2.
 • [2] AGOR W.H., Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Personalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • [3] BETSCH T., The Nature of Intuition and its Neglect in Research on Judgment and Decision Making, [w:] PLESSNER H., BETSCH C. (red.), Intuition in Judgment and Decision Making, Lawrence Erlbaum Associates Inc., NJ, 2008.
 • [4] BLOCK B., Intuition Creeps Out of the Boardroom, "Management Review", May 1990.
 • [5] BOLESTA-KUKUŁKA K., Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictw Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 • [6] BUCHANAN L., O'CONNELL A., Krótka historia nauki o podejmowaniu decyzji, "Harvard Business Review Polska" 2012, No. 3.
 • [7] CLARKE I., MACKANESS W., Management Intuition; An Interpretative Account of Structure and Content of Decision Schémas Using Cognitive Maps, "Journal of Management Studies", March 2001, Vol. 38, Issue 2.
 • [8] DANE E., PRATT M.G., Exploring Intuition and Its Role in Managerial Decision Making, "Academy of Management Review" 2007, Vol. 32, No. 1.
 • [9] DAVENPORT T.H., Smart Business Experiments, "Harvard Business Review", February 2009.
 • [10] DRUCKER P., Managing for Results, HarperCollins, New York 1993.
 • [11] FRANZ R" SIMON H.A., Artificial Intelligence as a Framework for Understanding Intuition, "Journal of Economic Psychology" 2003, No. 24.
 • [12] GALATA S., Strategiczne zarządzanie organizacjami; wiedza, intuicja, strategie etyka, Difin, Warszawa 2004.
 • [13] HARPER S.C., Intuicja: Co odróżnia dyrektorów od kierowników niższych szczebli, [w:] AGOR W.H. (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • [14] HAYASI A., When to Trust Your Gut, "Harvard Business Review" 2001, No. 2.
 • [15] HOGARTH R.M., Educating intuition, University of Chicago Press, Chicago 2001.
 • [16] JOHNSON P.R., RAWLINGS DAUMER C., Intuitive Development: Communication in the Nineties, "Public Personnel Management" 1993, Vol. 22, No. 2.
 • [17] KLEIN G., Intuition at Work: Why Developing Your Gut Instincts Will Make you Better at What You Do? Currency, Doubleday, New York 2003.
 • [18] KOPALIŃSKI W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. XI, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 • [19] KUTSCHERA I., RYAN M.H., Implications of Intuition for Strategic Thinking: Practical Recommendations for Gut Thinkers, "Advanced Management Journal", Summer 2009.
 • [20] LAUFER H., Podejmowanie decyzji. Jak unikać ryzyka. Jak efektywnie działać, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa 2008.
 • [21] MALEWSKA K., Intuicja w badaniach empirycznych z zakresu zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej: Organizacja i Zarządzanie 2013, nr 52.
 • [22] MALEWSKA K., Intuicja w procesie podejmowania decyzji menedżerskich, [w:] STANKIEWICZ J. (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami: ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
 • [23] NARESH K., ALVIN H., The role of Intuition in Strategic Decision Making, Human Relations, Sage Publications, London, Thousand Oaks CA, New Delhi 2000.
 • [24] OLECHNICKI K" ZAŁĘCKI P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1997.
 • [25] POLOWCZYK J., Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 1.
 • [26] SHAPIRO S., SPENCE M.T., Managerial Intuition: A Conceptual and Operational Framework, "Business Horizons", January-February 1997.
 • [27] SIMON H., Making Management Decisions: The Role of Intuition and Emotions, "Academy of Management Executives", February 1987.
 • [28] Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [29] SZWIEC P., O roli intuicji w zarządzaniu, EiOP, zeszyt 3(662), 2005.
 • [30] UNDERWOOD G., Utajone poznanie, Poznawcza psychologia nieświadomości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • [31] WOICESHYN J., Lessons from "Good Minds": How CEOs Use Intuition, Analysis and Guiding Principles to Make Strategic Decisions, "Long Range Planning" 2009, 42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.