PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 378--384
Tytuł artykułu

Strategie wspierania innowacyjności wśród pracowników : studium przypadku

Autorzy
Warianty tytułu
Strategies of Employee Innovation Enhancement : Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szybkość wdrażania innowacji determinuje możliwości uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej, same innowacje zaś są efektem działań ludzi. Celem artykułu jest krytyczna analiza strategii wspierania innowacyjności pracowników w wybranej dużej organizacji produkcyjnej. Cel ten osiągnięto poprzez porównanie wyników analizy literatury przedmiotu ze strategią wybranej organizacji. Badanie przeprowadzono w formie pogłębionego wywiadu ustrukturyzowanego z przedstawicielem kadry kierowniczej. Krytyczna analiza pozwoliła na zestawienie wyróżników strategii wspierających innowacyjność z zaobserwowanymi cechami strategii deklarowanej w podmiocie badania. W badanej organizacji stwierdzono rosnący poziom innowacji zgłaszanych przez pracowników w wyniku wdrożenia strategii proinnowacyjnej oraz promowanie zespołowości pracowniczej poprzez częściową rezygnację z hierarchicznej struktury organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The speed of innovation introduction determines possibilities of gaining competitive advantage, and innovations are created by people. The main aim of the paper is critical analysis of innovation enhancement strategies among employees in chosen, large production company. The aim is accomplished by comparison of literature research result with the strategy of chosen, large organization. I employed semi-structured in-depth interview with the manager in order to gather data. The critical analysis helped to compare characteristics of strategies which enhance innovativeness with features of declared strategy in chosen company. Proinnovative strategy introduced in the company, as well as promoting teamwork through partial discarding of hierarchical, organizational structure resulted in increasing number of innovations created by employees. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
378--384
Opis fizyczny
Twórcy
 • Salary Solutions
Bibliografia
 • 1. Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 • 2. Christensen C.M., Raynor M.E. (2003), The Innovator's Solution, Harvard Business School Press, Boston, Mass.
 • 3. Dyduch W. (2012), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • 4. Eisenhardt K.M., Martin J.A.M. (2000), Dynamic Capabilities: What Are They?, Strategic Management Journal, vol. 21, no. 10/11, s. 1105-1121.
 • 5. Hogan S.J., Soutar G.N., McColl-Kennedy J.R., Sweeney J.C. (2011), Reconceptualizing Professional Service Firm Innovation Capability: Scale Development, Industrial Marketing Management, vol. 40, s. 1264-1273.
 • 6. Hult G.T.M., Hurley R.F., Knight G.A. (2004), Innovativeness: Its Antecedents and Impact on Business Performance, Industrial Marketing Managemen, vol. 33, nr 5, s. 429-438.
 • 7. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • 8. Jansen J.J.P., Bosch F.A.J. van den, Volberda H.W. (2006), Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators, Management Science, vol. 52, no. 11, s. 1661-1674.
 • 9. Lozano Platonoff A. (2009), Zarządzanie dynamiczne, Difin, Warszawa.
 • 10. Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • 11. Majchrzak J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 12. Nogalski B., Karpacz J. (2012), Orientacja na klienta a innowacyjność średniego przedsiębiorstwa produkcyjnego, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 260, Wrocław.
 • 13. Obłój K. (2001), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • 14. Osbert-Pociecha G. (2006), Innowacyjność jako wymiar przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość - nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, red. J. Lichtarski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 7, z. 3, s. 17-23.
 • 15. Parthasarathy R., Huang C., Ariss S. (2011), Impact of Dynamic Capability on Innovation, Value Creation and Industry Leadership, Journal of Knowledge Management, vol. 9, no. 3.
 • 16. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa.
 • 17. Penc J. (2007), Zarządzanie innowacjami. Sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź.
 • 18. Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May-June.
 • 19. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWE, Warszawa.
 • 20. Wang C.L., Pervaiz K.A. (2007), Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, International Journal of Management Reviews, vol. 9, no. 1.
 • 21. Yang J. (2012), Innovation Capability and Corporate Growth: An Empirical Investigation in China, Journal of Engineering and Technology Management, vol. 29, s. 34-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.