PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 6 Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 2 | 289--302
Tytuł artykułu

Koncepcja "lepszej regulacji" - założenia i instrumenty realizacji Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conception of the "Better Regulation" - Principles and Instruments of Realisation in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja "lepszej regulacji" będąca przedmiotem rozważań w niniejszym artykule, obejmuje swym zakresem szereg zagadnień natury politycznej, ekonomicznej i prawnej. Od bez mała 20 lat, także w Europie, jest ona przedmiotem szczególnego zainteresowania tak nauki, jak i praktyki. Związane jest do z procesem modernizacji gospodarki europejskiej, będącej jednym z elementów projektu jednoczenia Europy w ramach 27 państw członkowskich, obejmujących populację około 497 milionów obywateli. Różnorodność historyczna, ekonomiczna czy też prawna wpływa bezpośrednio na ów proces, którego jednym z najważniejszych elementów jest szeroko rozumiana regulacja. Regulacja, której właściwe rozumienie, a także rola, jaką ma pełnić, powinny wyznaczać zakres działań europejskiego prawodawcy, tworzącego ramy prawne dla funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Z tego też względu ważne jest oparcie tychże prac na określonych zasadach, w tym i tych odnoszących się do tzw. "lepszej regulacji", głoszącej potrzebę kreowania regulacji przejrzystych, spójnych, elastycznych oraz rozumiejących regulowaną materię. (abstrakt oryginalny)
EN
"Better regulation" occupies a vast rolling terrain in modern political, economic and legal life. For at least 20 years its role and impact have been under intensely scrutiny. Also in Europe. Modernisation of European economy is only one of the elements of a much wider project. Called "United Europe", it comprises all 27 member states with a total population of 497 million of citizens stemming from states of different histories, traditions, tongues, and economies. This heterogeneity is the reason for the historic and cultural riches which Europe possesses today, although at the same time it constitutes a major challenge for the European legislator who needs to draft laws for this 'amalgam of differences' which the EU presents today. Regulatory process, however, is not free from the old dilemma and question whether, and to what extent, to regulate, particularly, because its regulation may lead to a situation in which the legislator will find himself between Scilla and Charibda, where the former means overregulation while the latter becomes a symbol of underregulation. This, in turn, will not remain without a negative impact on the functioning and development of the market. Consequently, when drafting new regulations one should attempt to combine several elements such as: coherence, flexibility, transparency and efficiency of the regulatory policy, while regulation itself should be treated as an art of recognising important issues and understanding the functioning of the matter being regulated. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
289--302
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ayres I., Braithwaite J., Responsive regulation, Oxford University Press, Oxford 1992.
 • Baldwin R., Cave M., Understanding Regulation, Theory, Strategy, and Practice, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Boberek Ł., Problem niedoskonałości regulacji państwowych, a jego związek z oceną skutków regulacji, w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 2 2006.
 • Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for Policy Makers, Version 1.1, OECD, Paris 2008.
 • De Brandt O., Hartmann P., Systematic risk: a survey, w: European Central Bank Working Paper Series, nr 35, Frankfurt am Main 2000.
 • Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Regulacja jako substytut rynku w polskiej energetyce, w: Polityka Gospodarcza, nr 3 2000.
 • Esty D. C., Regulatory competition in focus, w: Journal of International Economic Law, nr 3 2000.
 • Forlicz S., Matysiak A., Szczepanik W., Kilka uwag o mechanizmach regulacji gospodarki, w: Rynek-Państwo-Regulacja w świetle współczesnej teorii ekonomii i doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 598 1991.
 • Friedman L. M., On Regulation and Legal Process, w: R. G. Noll [red.], Regulatory Policy and the Social Sciences, University of California Press, Berkeley 1985.
 • Göran P., Hägg T., Theories on the Economics of Regulation: A Survey of the Literature from European Perspective, w: European Journal of Law and Economics, nr 4 1997.
 • Gower Report L. C. B., Review of Investor Protection, Part 1, Her Majesty`s Stationery Office, London 1984.
 • Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, OECD, Paris 1997.
 • Haythornthwaite R., Better Regulation in Europe, w: S. Weatherill, Better Regulation, Hart Publishing, Oxford 2007.
 • Herring R. J., Litan R. E., Financial Regulation in the Global Economy, The Brookings Institution, Washington 1995
 • Kaszubski R. W., Zaleski M., Kontrola działalności konglomeratów finansowych, w: Biuletyn Bankowy, nr 9 2001.
 • Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Lederder M., Exchange and Regulation in European Capital Markets, LIT VERLAG, Münster 2003.
 • Lightfoot W., Managing financial crises, w: P. Booth, D. Currie [red.], The Regulation of Financial Markets, The Institute of Economic Affairs, London 2003.
 • Majone G. [red.], Regulating Europe, Routledge, London 1996.
 • Malcolm F., Sharma P. V., Tanega J., Derivatives. Optimal Risk Control, Pearson Education Limited, London 1999.
 • Matysek-Jędrych A., Wpływ współczesnych przeobrażeń system finansowego na stabilność finansową, w: H. Mamcarz [red.], Rynki finansowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 • Mroczkowski R., Efektywność nadzoru nad rynkiem kapitałowym w ujęciu prawnym i ekonomicznym - przyczynek do dyskusji, w: H. Mamcarz [red.], Rynki finansowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 • Newman P. [red.], The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Tom III, Palgrave Macmillan, New York 2002.
 • Nieborak T., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2008.
 • OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, OECD, Paris 2005.
 • Ogus A. I. [red.], Regulation, Economics and the Law, Edward Elgar, Cheltenham 2001.
 • Pieńkos J., Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993.
 • Postęp w pracach nad realizacją inicjatywy Better Regulation w 2006 roku i jej przyszłość w 2007 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Recommendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels, OECD, Paris 1998.
 • Recommendation of the Council of the OECD on improving the quality of government regulation OECD/GD(95)95.
 • Regulatory Reform in OECD Countries. Good governance and performing markets, OECD, Bonn 2002.
 • Renda A., Impact assessment in the EU, CEPS, Brussels 2006.
 • Ricketts M., Foreword, w: J. Blundell, C. Robinson [red.], Regulation Without the State, Institute of Economic Affairs, London 1999.
 • Skoczny T., Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w Polsce, w: H. Bauer, P. M. Huber, Z. Niewiadomski [red.], Ius Publicum Europeum, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
 • Surdej A., Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Świerzawski O., W trosce o dobre regulacje, w: infos, Biuro Analiz Sejmowych, nr 8 2007.
 • Weatherill S., The Challenge of Better Regulation, w: S. Weatherill, Better Regulation, Hart Publishing, Oxford 2007.
 • Woś T., Niezależne organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zagadnienia prawne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1980.
 • Wronkowska S., Zagadnienia racjonalnego tworzenia prawa, w: Studia Prawnicze, Zeszyt 2, 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.