PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 125 | 9--30
Tytuł artykułu

Ocena skutków regulacji w Polsce - analiza przypadku

Warianty tytułu
Regulatory Impact Assessment in Poland. Case Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dniu 19 lipca 2012 r. została przedstawiona kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych ustaw. Przedmiotowy projekt zawiera bardzo istotne zmiany w stosunku do opisywanej i analizowanej powyżej wersji z marca 2012 r. W szczególności zmiany te dotyczą wymogów stawianych sieciom zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, kar za niespełnianie wymogów ustawy w zakresie sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz sposobu postępowania z częściami wymontowanymi z pojazdu. Po analizie lipcowej wersji projektu dochodzimy do wniosku, że nie została dokonana do niego żadna ocena skutków regulacji ani tym bardziej nie zostały dokonane żadne konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym czynnikiem społecznym. Raport końcowy z OSR nie został istotnie zmieniony i odnosi się praktycznie do wersji projektu z marca 2012 r. Szybka analiza nowych regulacji prowadzi do wniosku, że zostały zaproponowane zmiany w obszarach, które nie mają istotnego wpływu na realizację celów postawionych przed projektowaną regulacją, natomiast nakładają duże obciążenia na przedsiębiorców. Powyższe, niestety, potwierdza tezy sformułowane we wstępnej części tego artykułu. Wszystko wskazuje na to, że w tym przypadku formuła OSR została zastosowana tylko dla spełnienia samego wymogu formalnego stawianego w Regulaminie prac Rady Ministrów. Nie skorzystano natomiast z potencjału, który ona oferuje. Ponadto, pomimo zmian dokonanych w projekcie, nie zostały dokonane analogiczne zmiany w OSR. Potwierdza to, niestety, dość częstą praktykę polegająca albo na przygotowywaniu OSR do już istniejącego rozwiązania (ex post), albo na przygotowywaniu OSR tylko do pierwszej wersji projektu aktu prawnego i niedokonywaniu dalszych analiz i modyfikacji w trakcie prac nad projektem. Dodatkowo, OSR dokonywana jest w znacznym zakresie z wykorzystaniem metody analizy jakościowej i konsultacjami społecznymi prowadzonymi w zbyt wąskim zakresie. W naszej opinii przedstawione analizy potwierdzają w znacznym stopniu przydatność takiego narzędzia, jakim jest Ocena skutków regulacji, ale tylko pod warunkiem właściwego stosowania. Sposób, w jaki OSR została zastosowana w analizowanym(fragment tekstu)
EN
Regulatory impact assessment (referred to as RIA) is an essential tool which significantly facilitates the decision making process connected with legislation. When legislative bodies are increasingly active, tools like RIA are the most effective way to create efficient law which brings the expected results. The first system to assess law was established in 1974 in the United States. After its long experience, the European Union decided to launch a project "Better regulation", which includes the RIA as one of its elements. In this publication we intend to present cases to show a well prepared regulatory impact assessment. At the same time, we will evaluate the RIA made in relation to the draft of the amended act on the recycling of the end-of-life vehicles and certain acts of 7 April 2011. Against the background of it, we will refer to the procedure itself of drafting and approving legal acts by the Council of Ministers.
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
Bibliografia
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Info trade, Gdańsk 1999.
 • Kodeks karny. Część ogólna komentarz, red. K. Buchala, A. Zoll, Zakamycze, Kraków 1998.
 • Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, C. H. Beck, Warszawa 2007.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana (Dz.U UE 2010/C83/01).
 • Projekt ustawy z dnia 7 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.
 • Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz.U. nr 216, poz. 1676 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. z 2012 r. nr 32).
 • Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.
 • Ministerstwo Gospodarki, Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), Warszawa październik 2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 października 2006.
 • Komunikat Komisji SEC (2011) 1024.
 • Komunikat Komisji SEC (2010) 1371.
 • Komunikat Komisji SEC (2010) 923/3.
 • Komunikat Komisji SEC (2005) 1658.
 • Materiały internetowe http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_pl.htm.
 • http://www.mg.gov.pl/files/upload/8668/publikacja_6.pdf.
 • http://www.oecd.org/regreform/regulatorypolicy/betterregulationineurope-theeu- 15project.htm.
 • http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/regulatoryimpactanalysis.htm.
 • http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/293&format=HTM L&aged=0&language=PL&guiLanguage=pl.
 • http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/glossary_en.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284327

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.