PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 6 Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 2 | 331--334
Tytuł artykułu

Zawodność instytucjonalna państwa w zakresie stwarzania warunków do rozwoju przedsiębiorczości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Institutional Conditions of Entrepreneurship Development in Central European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość stanowi jeden z najważniejszych elementów kształtujących wzrost gospodarczy danego kraju. Praktyczne doświadczenia ostatniej dekady oraz dorobek teoretyczny nowej ekonomii instytucjonalnej pokazują, że głównym czynnikiem determinującym rozwój przedsiębiorczości jest efektywność systemu instytucjonalnego w danym kraju. Nowa ekonomia instytucjonalna w odróżnieniu od ekonomii głównego nurtu przyjmuje realistyczne założenie, iż instytucje ekonomiczne takie jak państwo, prawo, czy też wymiar sprawiedliwości nie są doskonałe. Recepcja określonych warunków instytucjonalnych przez podmioty gospodarcze skutkuje podejmowaniem przez nie zachowań dostosowawczych bądź zaradczych. W rezultacie podmioty zmuszone są do dodatkowych form aktywności, ponosząc koszty funkcjonowania systemu instytucjonalnego kraju. Koszty te w znacznej części wiążą się z niedoskonałością państwa, która przejawia się przede wszystkim w nieefektywnym ustawodawstwie i w wymiarze sprawiedliwości, a także w sferze bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i stanie finansów publicznych. Poziom analizy, jaki został zastosowany w niniejszym opracowaniu, charakteryzuje się połączeniem tzw. pozytywnej teorii politycznej - uwzględniającej wpływ warunków instytucjonalnych stwarzanych przez rząd na funkcjonowanie przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem jakości tworzonego prawa, zagwarantowania praw własności oraz najważniejszych elementów teorii kosztów transakcyjnych. W ramach tej ostatniej bazowano na typologii kosztów transakcyjnych uwzględniającej "twarde" i "miękkie" koszty transakcyjne. Celem opracowania jest próba weryfikacjo ceny stanu i funkcjonowania wybranych rozwiązań instytucjonalnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wpływających na poziom kosztów transakcyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa, co zgodnie z teorią kosztów transakcyjnych istotnie oddziałuje na zakres indywidualnej przedsiębiorczości. W artykule zwrócono szczególną uwagę na sytuację Polski w porównaniu z pozostałymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Jako wspólny punkt odniesienia dla tej grupy krajów przyjęto trzy kraje wysoko rozwinięte Stany Zjednoczone, Niemcy oraz Japonię. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship is a key element influencing development of a country. Some experiences of last century and some theoretical works of new institutional economics show that an institutional system is the main determinant of entrepreneurship activity. The ineffective institutional order that usually goes with low effectiveness of governance results in high level of insecurity in business processes. All market actors are forced to deal with a burden of additional transaction costs in that case. It has an unfavorable influence on effectiveness of all businesses which must have significant influence on the level of entrepreneurship in an economy. The article aims at assessing condition and functioning of chosen elements of institutional system in Central and Eastern European countries in the field of creating the background for entrepreneurship. The article especially concentrates on comparative analysis of Poland with other countries of Central Europe and three highly developed countries USA, Germany and Japan treated as a benchmark. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
331--334
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aghion P., Howitt P. (1992), A Model of Growth Through Creative Destruction, "Econometrica", Vol. 60, No. 2.
 • Arrow K. J. (1969), The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Nonmarket Allocation, [w:] The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System, Vol. 1, US Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st Session, Washington DC, US Government Printing Office.
 • Butter F. A. G. den, Graaf M. de, Nijsen A. (2009), The Transaction Costs Perspective on Costs and Benefits of Government Regulation: Extending The Standard Cost Model, TI 2009-013/3, Tinbergen Institute Discussion Paper.
 • Cheung S. J. S. (1987), Economic Organizations and Transaction Costs, "The New Palgrave: A Dictionary of Economics", Vol. 2.
 • European Commission (2007), Action Program for Reducing Administrative Costs in the European Union, Brussels.
 • Greenwald B., Stiglitz J. E. (1986), Externalities in Economies with Imperfect Markets, "Quarterly Journal of Economics", May.
 • Hockuba Z. (2001), Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu, [w:] A. Wojtyna (red.), Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości, tom I, PTE, , Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Klaes M. (2000), The history of the Concept of Transaction Costs: Neglected Aspects, "Journal of the History of Economic Thought", Vol. 22, No. 2.
 • Małysz J. (2003), Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, "Ekonomista", nr 3.
 • North D. C. (1994), Economic Performance through Time, "American Economic Review", Vol. 84, No. 3.
 • North D. C. (1993), Institutions, Transactions Cost and Productivity In The Long Run, Economic History 9309004, Ecin WPA, http://ideas.repec.org/e/prio11.html (28.03.2007).
 • North, D. C, (1991), Institutions, "Journal of Economic Perspectives", American Economic Association, Vol. 5, I. 1, 1991.
 • North D. C., Wallis J. J. (1994), Integrating Institutional Change and Technical Change in Economic History: A Transaction Cost Approach, "Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 150.
 • OECD (2003), From Red Tape to Smart Tape. Administrative Simplification in OECD Countries, Paris.
 • Polszakiewicz B. Boehlke J. (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce Tom I i II, pod, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 • Rogalska E. (2008), Kierunki przepływu kapitału z uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto na świecie w latach 2004-2006, "Equilibrium", Vol. 1, No. 1-2.
 • Romer P. M. (1990), Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", Vol. 98, No 5.
 • Romer P. M. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", Vol. 94, No. 5.
 • Solow R. M. (1957), Technical Change and the Aggegate Production Function, "Review of Economics and Statistics", Vol. 39, No. 3.
 • Stiglitz J. E. (2000), The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics, "Quarterly Journal of Economics", November.
 • Tang P., G. Verweij (2004), Reducing Administrative Burden in the European Union, CPB Memorandum, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 25 August, http://www.cpb.nl/eng/pub/cpbreeksen/memorandum/93/memo93.pdf (7.05.2009).
 • UK Government (2008), 25 ideas for simplifying EU law. URN 08/1138, Crown Copyright, London.
 • Williamson O. E. (2000), The New Institutinal Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, Vol. 38, September.
 • Williamson O. E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Williamson O. E. (1999), Strategy Research: Governance and Competence Perspectives, "Strategic Management Journal", Vol. 20.
 • World Bank (2009), Doing Business.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.