PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 401--406
Tytuł artykułu

Problem oceny efektywności usług profesjonalnych w sektorze zdrowia : aspekt asymetrii informacyjnej

Warianty tytułu
The Problem of Assessing the Effectiveness of Professional Services in the Health Sector : Aspect of Information Asymmetry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem pozafinansowej efektywności podstawowej opieki zdrowotnej. Intencją autora jest zidentyfikowanie i opisanie aspektu asymetrii informacyjnej, wpływającej w istotny sposób na jakość świadczeń zdrowotnych. Przeprowadzone badania ankietowe objęły region województwa świętokrzyskiego. Uczestniczyło w nich 279 pacjentów. Dobór próby miał charakter losowy, prosty. Wyniki badań empirycznych potwierdziły słuszność założenia, że zaufanie i zaangażowanie w relacji usługowej mogą częściowo niwelować asymetrię informacyjną, przyczyniając się do zadowolenia pacjenta i w konsekwencji prowadzić do poprawy efektywności funkcjonowania sektora zdrowia. Wagę podjętej problematyki uzasadnia fakt, że sektor usług zdrowotnych znajduje się w procesie permanentnych zmian, a jego ocena - w odbiorze pacjentów - nadal pozostaje daleka od oczekiwań i zaspokojenia potrzeb, dlatego też ważne są próby poprawy efektywności działań w różnych sferach świadczenia profesjonalnych usług medycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Article takes up the problem non-financial performance at the level of primary health care. The author's intention is to identify and describe the problem of information asymmetry significantly affecting the quality of health services. The study questionnaire included the region of Świętokrzyskie voivodeship. Were attended 279 patients. The sample selection was random character, simple. Empirical studies have confirmed the validity of the assumption that trust and commitment in service relationships may partly alleviate information asymmetries, contributing to patient satisfaction, and therefore to improve the efficiency of the health sector. The importance of the issues taken justified by the fact that the health services sector is in the process of permanent change, and its evaluation in patients receiving is still far from expectations and needs, and therefore the importance of trying to improve the effectiveness of the various areas of professional services. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
401--406
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Austen A., Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • 2. Barański J., Waszyński E., Steciwka A. (2000), Komunikowanie się lekarza z pacjentem, Astrum, Wrocław.
 • 3. Bukowska-Piestrzyńska A. (2007), Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku do zadowolenia klienta, CeDeWu, Warszawa.
 • 4. Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 5. Dobska M., Rogoziński K. (2008), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 6. Getzen T.E. (2000), Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 7. Gummenson E. (1978), Toward a Theory of Professional Service Marketing, Industrial Marketing Management, vol. 7.
 • 8. Imse T. (1962), The Professionalization of Business Management, Vantage Press, New York.
 • 9. Indulski J., Matulewicz M., Bryła M. (1994), Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowia, Łódź.
 • 10. Karski J.B., Koronkiewicz A. (2000), Zdrowie 21 - zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. Podstawowe założenia polityki zdrowia dla wszystkich w Regionie Europejskim WHO, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych WHO, Biuro Regionu Europejskiego, Kopenhaga-Warszawa.
 • 11. Karski J.B. (1996), Teoria organizacji i zarządzania w promocji zdrowia, COiEOZ, Warszawa.
 • 12. Kotler Ph., Bloom P. (1984), Marketing Professional Services, Prentice Hall Inc., New Jersey.
 • 13. Kotler Ph. (1994), Marketing, Gebethner&S-ka, Warszawa.
 • 14. Mooney G. (1988), The Economics of Health Care an Introductory Text, Rutledye&Kegan Paul, London; za: E. Aksman, (2000), Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 15. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2005), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • 16. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych WHO (2000), Biuro Regionu Europejskiego, Kopenhaga-Warszawa.
 • 17. Parsons T. (1969), Struktura społeczna a osobowość, Warszawa.
 • 18. Paul J., Hanna J. (1997), Applying the Marketing Concept in Health Care: the No-show Problem, Health Marketing Quarterly, vol. 14 (3), s. 5.
 • 19. Rudawska I. (2005), Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 20. Thomas D. (1978), Strategy is Different in Service Business, w: Harvard Business Review, July-August, s. 161.
 • 21. Wilson A. (1972), The Marketing of Professional Services, McGrav Hill Book Company Ltd., London.
 • 22. Włodarczyk W.C. (1996), Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Vesalius, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.