PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej | 13--54
Tytuł artykułu

Polska głównym stymulatorem transformacji i integracji Europy Środkowej ze Wspólnotą Europejską

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznej są następstwem zmian dokonywanych przez społeczeństwo wskutek podejmowania świadomych wyborów o charakterze ekonomicznym, społecznym i politycznym. Zdaniem L. Balcerowicza wyróżniamy pięć typów transformacji, z których cztery poprzedzają rynkową transformację w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a ostatnia z nich określona została przez autora jako "wielka instytucjonalna transformacja postkomunistyczna".Znaczenie procesów transformacji należy upatrywać nie tylko w jej wpływie na rozwój społeczno-gospodarczy krajów podmiotów nią objętych, ale także w ich wpływie w następstwie poddania się tym procesom na zachodzące w gospodarce światowej procesy globalizacji, integracji, a także dezintegracji. Procesy rynkowej transformacji stały się, obok globalizacji i integracji, trzecią siłą motoryczną głównych przemian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Balcerowicz L.: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. PWN, Warszawa 1997.
 • Starzyk K. : Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin. Placet, 2009.
 • Kleer J. : Modele transformacji : Niemcy Wschodnie, Polska, Rosja. W : Polska - Niemcy a integracja europejska. Red. Małachowski W., Warszawa 1996, s. 8.
 • Mayhew A.: Rozszerzenie Unii Europejskiej: analiza negocjacji akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Jędraszko A.: Na drodze do zjednoczonej Europy. Akapit-DTP, Warszawa 2001.
 • Sporek T.: Perspektywy i warunki przystąpienia Polski i innych krajów stowarzyszonych do Unii Europejskiej. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską. Red. K. Jędralska, K. Znaniecka, L. Żabiński. PWE, Katowice 2000.
 • Memorandum rządów Czecho-Słowacji, Węgier i Polski o wzmocnieniu procesu integracji ze Wspólnotami Europejskimi oraz o przyszłym członkostwie. "Monitor Integracji Europejskiej", 1995, nr 3.
 • Memorandum Rządu RP z dnia 11 kwietnia 1994 roku, przedstawione w związku ze złożeniem przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej", 1995, nr 3.
 • Oczekiwania Polski dotyczące przyspieszenia integracji z Unią Europejską, dokument z dnia 2 sierpnia 1994 roku, przedstawiony przez Rząd RP Prezydencji niemieckiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 • Uwagi i sugestie do raportu i komunikatu Komisji Europejskiej pod nazwą: " The Europe Agreements and Beyond: A Strategy to Prepare the Countries of Central and Eastem Europe for Accession" z dnia 20 października 1994 r., przedstawione przez Rząd RP Prezydencji niemieckiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. : Polska w drodze do Unii Europejskiej. PWE, Warszawa, 1999.
 • Sporek T.: Ugrupowania międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy u progu XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Polskie stanowisko w sprawie Białej Księgi Komisji Europejskiej na temat przygotowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ładyka S.: Dostosowania Polski do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (na przykładzie ochrony konkurencji). SGH, Instytut Gospodarki Światowej, "Prace i Materiały" 1996, nr 155.
 • Dokument końcowy Rady Europejskiej w Madrycie. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 5.
 • Mika J.: Perspektywy integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską. Fakty i oceny w zakresie wybranych aspektów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997.
 • Agenda 2000 - Summary and Conclusions of the Opinions of Commission Concerning the Applications for Membership to the European Union Presented by the Candidates Countries. DOC/97/8, Strasbourg/Brussels, 15th July 1997.
 • Agenda 2000. Opinia Komisji w sprawie wniosku Rzeczypospolitej Polskiej o członkostwo w Unii Europejskiej.
 • Sporek T.: Droga Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Stanowisko Rządu RP w sprawie Opinii Komisji Europejskiej o polskim wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej" wydanie specjalne, październik 1997.
 • Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Informacja Komitetu Integracji Europejskiej. "Unia Europejska - miesięcznik informacyjny", styczeń 2000, nr 1.
 • Synowiec E.: Modyfikacja Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 7-8.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Polska zaproszona do Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 12.
 • Michoński A.: Ramy proceduralne, prawne i organizacyjne procesu negocjacji o członkostwo w UE. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 1.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dziennik Ustaw 1998, nr 39, poz. 225.
 • Uchwała Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 18 marca 1998 roku w sprawie zadań stojących przed Polską w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami o członkostwo w Unii Europejskiej, http://www.ibspan.waw.pl/ukie/prawo/akty/senatint.htm
 • Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów dotyczące Zespołu Negocjacyjnego w Sprawie Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1998, nr 18.
 • Jahns H.: Początek negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 • Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych na otwarcie negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Bruksela, 31 marca 1998 roku. "Monitor Integracji Europejskiej" 1998, nr 18.
 • Nowakowski T.: Screening jako pierwsza faza negocjacji członkowskich. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 • Parzymies S.: Unia Europejska po Laeken. "Sprawy Międzynarodowe" 2001, nr 4.
 • Negocjacje członkowskie. Polska na drodze do Unii Europejskiej. Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Studio Wydawnicze FAMILIA, Warszawa 1999.
 • Baldwin R., Francois J.F., Portes R.: The Costs and Benefits of Eastern Enlargemement: The Impact on the EU and Central Europe. W: Economic Policy. CEPR, London 1997.
 • Polska bliżej Unii. "Rzeczpospolita", 10.10.2002.
 • Michalski R.: Polityka pieniężna - perspektywa 2020. W: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. Red. U. Płowieć. PWE, Warszawa 2010.
 • Gorzelak G.: The Dilemmas of Regional Policies of the Central European Countries. W: The Identity of Central Europe. Red. G. Gorzelak, B. Jałowicki. Friedrich Ebert Stiftung, Warsaw 1997.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa 2004.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Ekonomiczne i pozaekonomiczne motywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 9.
 • Dynia E.: Integracja europejska a suwerenność państwa. "Sprawy Międzynarodowe" 1998, nr 2.
 • Parzymies S.: Traktat Amsterdamski a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. "Sprawy Międzynarodowe" 1997, nr 3.
 • Groźba połowicznego członkostwa. "Rzeczpospolita", nr 240, 14.10.2002.
 • Bielecki J.: Nie dopłacimy do Unii. "Rzeczpospolita", nr 211, 10.09.2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.