PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 315, t. 1 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie | 577--591
Tytuł artykułu

Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego Polski i próba jego pomiaru

Warianty tytułu
Main Determinants of Poland's Food Security and an Attempt of its Measuring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest wskazanie istoty bezpieczeństwa żywnościowego i umiejscowienie go we współczesnych realiach. Autorka zwróciła szczególną uwagę na problem stabilności cen żywności na świecie i czynniki wpływające na ich zmienność w ostatnich latach. Następnie podkreśliła rolę członkostwa w UE dla kształtowania się bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz dokonała jego oceny poprzez pomiar samowystarczalności żywnościowej. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową, analizę i wnioskowanie statystyczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is to present the essence of food security and to place it in the contemporary reality. The author paid particular attention to the problem of the stability of food prices in the world and the factors affecting their variability in recent years. Then, the author emphasized the role of the EU membership for the maintaining Poland's food security and made its assessment by measuring food self-sufficiency for the country. In the article, a descriptive method, an analysis and statistical inference were used.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ejeta G., Revitalizing agricultural research for global food security. \"Food Security\" 2009, vol. 1, nr 4.
 • Gulbicka B., Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się, IERiGŻ, Warszawa 2009.
 • http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en, 15.02.2013.
 • http://www.minrol.gov.pl, 15.02.2013.
 • Kalicki A. i in., Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2011 r., FAMMU/FAPA, Warszawa 2012.
 • Kowalski A., Analiza potrzeb i kierunków wsparcia sektora przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w Polsce w latach 2014-2020, IERiGŻ, Warszawa 2012.
 • Malchar-Michalska D., Światowy kryzys żywnościowy 2007-2008. Przyczynek do rozważań nad współczesnymi uwarunkowaniami funkcjonowania międzynarodowych rynków rolnych, [w:] Problemy regionalizmu i globalizacji, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, UE, Wrocław 2011.
 • Małysz J., Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, ALMAMER - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.
 • Michalczyk J., Ewolucja Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej, [w:] Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 28. Wyzwania gospodarki globalnej, t. 1, red. H. Treder, K. Żołądkiewicz, Fundacja Rozwoju Uniw. Gdańskiego, Sopot 2010.
 • Moorhead A., Climate, agriculture and food security: A strategy for change, http://ccafs.cgiar.org/, 15.02.2013.
 • Pachnicki A., Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2011 roku, http://www.bip.minrol. gov.pl, 15.02.2013.
 • Pachnicki A., Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2010 roku, http://www.bip.minrol. gov.pl, 15.02.2013.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnym, http://www.europa.eu, 15.02.2013.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1993-2012.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Sapa A., Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się, http://www.kpsw.edu, 15.02.2013.
 • Szczepaniak I., Samowystarczalność żywnościowa Polski, \"Przemysł Spożywczy\" 2012, nr 2.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (OJ C 321, 29.12.2006, s. 37).
 • Wspólna Polityka Rolna jako europejska polityka żywnościowa, FAPA, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.