PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 315, t. 1 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie | 592--606
Tytuł artykułu

Znaczenie wymiany wewnątrzgałęziowej w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi

Warianty tytułu
The Importance of Intra-Industry Exchange in Polish Foreign Trade in Agri-Food Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja wyników analiz zjawisk związanych z wymianą zagraniczną polskiej branży rolno-spożywczej, w szczególności w sferze handlu wewnątrzgałęziowego. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę statystyczną, obejmując nią dane z lat 2009-2011. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej uległ widocznemu nasileniu, choć zjawiska związane z globalnym kryzysem gospodarczo-finansowym nieco przyhamowały na pewien czas tempo wzrostu obrotów. Niemniej jednak skala wymiany wewnątrzgałęziowej jest w tym sektorze jedynie zadowalająca. Dotyczy to w szczególności gałęzi o największych udziałach w handlu z zagranicą, takich jak mięsna, mleczarska i tytoniowa. Istotne spostrzeżenie stanowi występowanie w sektorze rolno-spożywczym ujawnionych przewag komparatywnych względem partnerów zagranicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the results of the analyses of the phenomena connected with foreign exchange in Polish agri-food sector, in particular in the field of the intra-industry trade. A statistical analysis was used as a research method, covering the data from the years of 2009-2011. Polish foreign trade in agri-food products after the accession to the European Union has visibly intensified, although the phenomena of the global economic and financial crisis slowed down the turnover growth rate for some time. However, the scale of the intra-industry exchange in this sector is only satisfactory. This applies in particular to the industries with the largest shares in trade with foreign countries, such as meat, dairy and tobacco ones. An important observation constitutes the presence of revealed comparative advantages in the agri-food sector in relation to foreign partners.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Michalczyk J., Polski handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi w procesie integracji z Unią Europejską. Rozprawa doktorska, UE, Wrocław 2011.
  • Michalczyk W., Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro, UE, Wrocław 2012.
  • Michalczyk W., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku, [w:] Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, red. B. Drelich-Skulska, AE, Wrocław 2007.
  • Pluciński E.M., Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej, "Żurawia Papers" nr 4, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2005.
  • www.bip.minrol.gov.pl; 01.02.2013.
  • www.stat.gov.pl; 01.02.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.