PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 315, t. 2 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie | 11--21
Tytuł artykułu

Wpływ integracji w ramach strefy euro na konkurencyjność gospodarki narodowej w ujęciu międzynarodowym w kontekście kryzysu

Warianty tytułu
Impact of Integration within the Euro Zone on the International Competitiveness of the National Economy in the Context of the Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule dokonano krótkiego przeglądu wpływu integracji europejskiej na międzynarodową konkurencyjność gospodarek narodowych w trzech aspektach - w handlu międzynarodowym, sferze inwestycji zagranicznych oraz na rynku pracy, z uwzględnieniem roli kryzysu gospodarczego 2007+. Zastosowano więc w pewnym stopniu zmodyfikowaną klasyczną koncepcję "magicznego czworoboku" konkurencyjności, tj. pomiaru tempa wzrostu PKB, sytuacji w handlu międzynarodowym (głównie na rachunku obrotów bieżących), rynku pracy (mierzonej tempem wzrostu bezrobocia) oraz inflacji. Temat inflacji został przedstawiony pobieżnie, ponieważ przeniesienie odpowiedzialności za politykę pieniężną na szczebel EBC sprawiło, że poziom inflacji nie jest już bezpośrednią pochodną sytuacji w gospodarce narodowej. Dokonano oceny wpływu pierwszej dekady funkcjonowania strefy euro na konkurencyjność gospodarek narodowych do momentu zaistnienia kryzysu.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a brief overview of the impact of European integration on the international competitiveness of national economies in three fields: international trade, foreign investment and labour market, including the role of the economic crisis 2007+. We used a modified version of the classical concept of the "magic quadrangle" of competitiveness, i.e. the GDP growth rate, international trade (especially the current account situation), labour market (measured by the growth rate of unemployment) and inflation. The issue of inflation was presented briefly, because the transfer of responsibility for monetary policy to the supranational level of ECB means that inflation does no longer directly reflect the situation of the national economy. The aspect of foreign direct investment was revised because of its vital role in shaping the state's economic situation. It is also one of the main fields of the direct competition of national economies. This paper assesses the impact of the first decade of the euro zone functioning on the national economies competitiveness till the outburst of the crisis. We also analyzed the impact of the crisis on the competitiveness of the euro zone and identified the economic problems that were highlighted by its outburst in the euro zone states.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Angkinand A.P., Prempoon O., Wihlbor C., The Impact of EMU, Exchange Rate and Monetary Regimes on Trade Flows, Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi, May 2009.
 • Baldwin R., DiNino V., Fontagne L., De Santis R.A., Taglioni D., Study on the Impact of the Euro on Trade and Foreign Direct Investment, ECFIN, European Economy, Economic Papers 321, 2008.
 • Barrell R., Gottschalk S., Holland D., Khoman E., Liadze I., Pomerantz O., The impact of EMU on growth and employment, European Economy, Economic Papers 318, April 2008.
 • Berger H., Nitsch V., The Euro's Effect on Trade Imbalances, IMF Working Papers, October 2010.
 • Bieńkowski W., Czajkowski Z., Gomułka M., Brocka-Palacz B., Latoszek E., Misala J., Radło M.J., Waresa M., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i Materiały nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2008.
 • Dunning J.H., Narula R. (red.), Foreign Direct Investment and Governments, Routledge, Londyn, Nowy Jork 1996.
 • Dunning J.H,. Relational Assets, Networks and International Business Activity, [w:] F.J. Contractor, P. Lorange, Cooperative Strategies and Alliances, Pergamon, Nowy Jork 2002.
 • Faruqee H., Measuring trade effects of the EMU, IMF Working Paper, August 2004.
 • Ghymer Ch., The euro-area crisis: what went wrong, what should be changed, what could be changed?, Joint Research Seminar, Joint Vienna Institute, 4 October 2010.
 • Komisja Europejska, EMU@10. Assessing the first ten years and challenges ahead, Quarterly Report on the Euro Area, 2008.
 • Komisja Europejska, Quarterly report on the euro area. Special Issue: The impact of the global crisis on competitiveness and current account divergences in the euro area, 2010, vol. 9, no. 1.
 • Komisja Europejska, Surveillance of Intra-euro-area Competitiveness and Imbalances, "European Economy" 2010, no. 1.
 • Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs 1994.
 • Liberska B. (red.), Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 • Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa 2009.
 • Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, Warszawa 2008.
 • Roubini N., Parisi-Capone E., Menegatii Ch., Growth Differentials in the EMU: Facts and Considerations, "RGE Monitor", June 2007.
 • Rugman A., Verbeke A., A perspective on regional and global strategies of multinational enterprises, "Journal of International Business Studies" 2004.
 • Sousa de J., Lochard J., The currency union effect on trade and the foreign direct investment channel, 2009.
 • Witkowska J., Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.