PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2 Rachunkowość, finanse, bankowość : zainteresowania młodego pokolenia | 89--102
Tytuł artykułu

Koszt kapitału własnego spółek niegiełdowych

Warianty tytułu
Cost of Equity of Non-Listed Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca porusza temat szacowania kosztu kapitału własnego spółek nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych. Większość, jeżeli nie wszystkie, modeli szacowania kosztu kapitału własnego opracowanych zostało na podstawie spółek, których akcje były notowane na rynku publicznym. W opracowaniu przedstawione zostały modele szacowania wymaganej stopy zwrotu z inwestycji w przedsiębiorstwo oraz problemy z implementacją tych modeli dla spółek niegiełdowych. Przeprowadzone i opisane w pracy badanie miało na celu dokonanie takich modyfikacji modelu wyceny aktywów kapitałowych, która pozwoliłaby na stosowanie tego modelu również dla spółek, dla których wyznaczenie tradycyjnego współczynnika beta jest utrudnione bądź niemożliwe. W tym celu autor dokonał sprawdzenia czy istnieje związek korelacyjny pomiędzy współczynnikiem beta a stopniem dźwigni łącznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper tackles the subject of estimating the cost of equity of non-listed companies. Most, if not all, of the models for estimating the cost of equity are based on the companies whose shares are traded on the stock exchange. In this article were shown models for estimating the required rate of return from investment in the enterprise and problems with implementation of those models for non-listed companies. Survey carried out and described in this paper were to make modifications in the Capital Assets Pricing Model that would allow the use of this model also for corporations for which calculation of traditional beta is complicated or impossible. Author were to made this by checking whether there is a correlation between beta coefficient and degree of total leverage. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student
Bibliografia
 • Brigham E.F., Houston J.F., 2005, Podstawy zarządzania finansami. Тоm II, tłum. R. Kokoszczyński (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Czapkiewicz A., Skalna I., 2011, Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie, Bank i Kredyt, nr 42 (3), 2011, s. 61-80.
 • Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., 2006, Podstawy rachunkowości zarządczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Damodaran A., 1999, Estimating Risk Parameters, http://www.stern.nyu.edu/fin/workpapers/ papers99/wpa99019.pdf [dostęp: 30.04.2012]
 • Damodaran A., 2007, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, tłum. T. Rzychoń, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Gajdka J., Walińska E., 2000a, Zarządzanie finansowe. Тоm I, wyd. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Gajdka J., Walińska E., 2000b, Zarządzanie finansowe. Тоm II, wyd. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Litwińczuk, H. (red.), 2008, Prawo podatkowe przedsiębiorców. Тоm I, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Szczepankowski P.J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.