PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 4 | 295--311
Tytuł artykułu

Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Main Barriers in Technology Transfer System in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł poświęcony jest najważniejszym barierom występują-cym w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Na wstępie autorka, opierając się na analizie dostępnych danych źródłowych, przytacza te wyniki badań, które obrazują główne obszary problemowe w każdym z ogniw tego systemu: przedsiębiorstwach, jednostkach B+R oraz instytucjach otoczenia biznesu. W dalszej części artykułu autorka skupia się przede wszystkim na instytucjach okołobiznesowych, odpowiedzialnych za wspieranie proce-sów transferu technologii z sektora nauki do biznesu i prezentuje podstawowe problemy, z którymi borykają się poszczególne rodzaje instytucji tego sektora: ośrodki innowacji, przedsiębiorczości i instytucje finansowe. Zidentyfikowane problemy znacząco hamują rozwój sektora wsparcia, a w konsekwencji wpływają ujemnie na inicjowanie powiązań w obrębie całego systemu transferu technologii. Artykuł zwiera także listę rekomendacji dotyczących niezbędnych zmian i usprawnień oraz kierunku dalszego rozwoju instytucji otoczenia biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the discussion of the most important barriers in the system of technology transfer and knowledge commercialization in Poland. The author, based on an analysis of the available data sources cites these results of studies that illustrate the main problems in each of the elements of this system: in the enterprises, R&D institutions and business support institutions. Later in the article the author focuses primarily on the bridging institutions responsible for supporting the processes of technology transfer from science to business and presents the basic problems faced by different types of institutions in the sector: centers of innovation, centers of entrepreneurship and financial institutions. The identified problems significantly inhibit the development of the support infrastructure, and consequently impair the linkages within the whole technology transfer system. Article contains also a list of recommendations on necessary changes, improvements and direction of further development of business support institutions. (original abstract)
Rocznik
Strony
295--311
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Badanie zapotrzebowania przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wysoko wykwalifikowanych usług oferowanych przez IOB wraz z rekomendacjami. Raport końcowy (2010), PSDB, Olsztyn.
 • Bąkowski A., Mażewska M. (red.) (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa.
 • Geenhuizen M., Nijkamp P. (1996), Technology Transfer, w: Production of Knowledge and the Dignity of Science, A. Kukliński (red.), EUROREG, Warszawa.
 • Jasiński A. H. (red.) (2000), Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kisiel R., Wojarska M., Babuchowska K., Marks-Bielska R. (2010), Badanie instytucji otoczenia biznesu województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług wraz z rekomendacjami. Raport końcowy, Olsztyn.
 • Koch J. (1999), Transfer technologii, "Sprawy Nauki", nr 2.
 • Kornecki J., Kowalczyk A. (red.) (2010), Badanie potencjału dolnośląskich organizacji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Raport 2010, Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław.
 • Malecki J. (1991) Technology and Economic Development: The Dynamics of Local, Regional and National Change, Longman Group UK LTD, London.
 • Matusiak K. B., Guliński J. (red.) (2010), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa.
 • Matusiak K. B., Guliński J. (red.) (2010), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, PARP, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa.
 • Matusiak K. B., Mażewska M., Banisch R. (2011), Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce. Cele i założenia Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa-Gdańsk-Poznań.
 • Nieżurawski L., Kuzel M., Szymański P., Pomianowska-Kardaś A., Mroczkowski A., Nowakowska Z. (2009), Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu. Raport końcowy, Bydgoszcz.
 • Ocena wpływu działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim (2012), Ecorys Polska Sp. z o. o. i Geoprofit, Warszawa.
 • Oltra V. (1996), An Evolutionary Analysis of Technology Policy, EAEPE Conference, Antwerp.
 • Stoneman P. (1987), The Economic Analysis of Technology Policy, Clarendon Press, Oxford.
 • Tabisz G. (red.) (2011), Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - analiza infrastruktury wsparcia innowacji w ramach projektu systemowego "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" - Zadanie nr 14, Rzeszów.
 • Wajda J., Romanowski R., Urbaniak M. (2010), Badanie zaangażowania instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce w realizację usług proinnowacyjnych zgodnych z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji "Innowacyjna Wielkopolska". Raport końcowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.