PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 497--502
Tytuł artykułu

Zaufanie jako strategiczny zasób współczesnego przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Trust as Strategic Tresource of the Modern Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie rosnącej konkurencji, a także rosnącej świadomości społecznej, nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem opiera się coraz częściej na założeniach koncepcji społecznej odpowiedzialności (CSR), u której podstaw leży równoważenie celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Wynika to z faktu, iż działalność przedsiębiorstwa wywiera znaczący wpływ na otoczenie bliższe i dalsze, a także na jego wewnętrzne środowisko. Z tego też względu przedsiębiorstwa dobrowolnie nakładają na siebie obowiązek odpowiedzialności za społeczność lokalną oraz środowisko, w którym funkcjonują. W takim rozumieniu CSR ważną rolę przypisuje się kategorii zaufania, bowiem przedsiębiorstwa opierają swoje działania na paradygmacie partnerstwa, kooperacji z innymi podmiotami działającymi w otoczeniu, a więc z szerokim gronem interesariuszy. Można zatem założyć, iż kategoria zaufania z jednej strony wpływa na efektywność działań współczesnego przedsiębiorstwa, z drugiej zaś sprzyja wdrożeniu i realizacji strategii działania. Wobec powyższego zaufanie należy traktować jako strategiczny zasób współczesnej organizacji na rynku, przesądzający o jego sukcesie rynkowym. (abstrakt oryginalny)
EN
At the time of growing competition, and social consciousness, modern model of enterprise management is more and more often based on Corporation social responsibility CSR assumptions. CSR is based on counterbalance of economic, ecological and social targets. It arise from the fact, that company's activity has significant influence on both, close, further and also internal environment. That is why enterprises take responsibility for local society and internal environment voluntarily. CSR attributes an important part to category of trust, because enterprises base their operations on paradigm of partnership, and cooperation with another companies functioning in close surroundings, with wide of bunch of stakeholders. To assume, category of trust has huge influence on modern enterprise efficiency and on the other hand, it further implementation and operating strategy realization. That is the reason why trust should be treated as strategic resource of modern market organization, what predestinates market achievement. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
497--502
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
 • 2. Brendzel-Skowera K. (2012), Tworzenie wartości według społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 55, Uniwersytet Szczeciński.
 • 3. Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 4. Ćwik N. (2012), Wspólna odpowiedzialność. Rola marketingu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • 7. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. Kwiecień A. (2012), Zaufanie kluczem do realizacji strategii, w: Determinanty potencjału rozwoju organizacji, red. A. Strabryła, K. Woźniak, Mfiles.pl, Encyklopedia Zarządzania, Kraków.
 • 9. Lewicka D. (2012), Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • 10. Paliszkiewicz J. (2011), Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwie. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t. 2, Opole.
 • 11. Robbins S.P. (2000), Managing Today, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey.
 • 12. Schoorman F.D., Mayer R.C., Davis J.H. (2007), An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present, and Future, Academy of Management Review, April, vol. 32, iss 2.
 • 13. Skrzypek E. (2010), Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Problemy Jakości, nr 4.
 • 14. Skrzypek E. (2010), Etyka w biznesie jako podstawa jakości i efektywności organizacji w warunkach nowej ekonomii, w: Etyka w biznesie, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin.
 • 15. Sprenger R.K. (2009), Zaufanie
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.