PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Procesy globalizacji internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej.Tom 2 | 201--213
Tytuł artykułu

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako przejaw internacjonalizacji gospodarki

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lata 90. XX oraz początek XXI wieku to okres dynamicznej ekspansji przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, związanej z pogłębiającym się procesem umiędzynarodowienia1. W ujęciu statycznym pod pojęciem internacjonalizacji rozumie się istniejące powiązania gospodarki i przedsiębiorstw / zagranicą, a w ujęciu dynamicznym jest to proces rozwoju, który cechuje przechodzenie do coraz wyższych jej form (stadiów)2. Od początku procesu transformacji, polska gospodarka, a więc także poszczególne podmioty gospodarcze coraz bardziej otwierają się na zagranicę, podejmując różne formy wyjścia na rynki zewnętrzne. W opracowaniu zostanie zweryfikowana hipoteza, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w latach 2000-2007 były główną formą umiędzynarodowienia działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. W celu zbadania przebiegu procesu internacjonalizacji polskiej gospodarki porównano wielkości BIZ oraz eksportu do wartości PKB Polski.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
 • ---
 • Bilans płatniczy. NBP. http://www.nbp.pl/ (14.09.2008)
 • Bojar E.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, PWN, Warszawa 2001
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 1998
 • Buckley A.: Inwestycje zagraniczne: składniki wartości i ocena, wykorzystanie teorii opcji rzeczywistych. PWN, Warszawa 2002
 • Cieślik A.: Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na fragmentaryzację produkcji i handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami OECD. "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 10
 • Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? Red. M. Noga, M. Stawicka. CedeWu.PL, Warszawa 2008
 • Gorynia M.: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. W: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. J. Lipiński, A. Sławiński. PWE, Warszawa 2003
 • Gorynia M., Jankowska B.: Polska w procesach globalizacji. "Rzeczpospolita" nr 137(8038) z 13.06.2008
 • http://www.stat.gov.pl/gus/45_1338_PLK_HTML.htm (14.09.2008)
 • http://www.wroclaw.pl/m8123/ (17.03.2008)
 • Jaworek M.: Motywy międzynarodowych przejęć przez przedsiębiorstwa z Polski. W: Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? Red. M. Noga, M. Stawicka. CedeWu.PL, Warszawa 2008
 • Karaszewski W.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Dom Organizatora, Toruń 2004
 • Karaszewski W., Kuzel M.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw zagranicznych na gruncie eklektycznej teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIV. Toruń 2004
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1999
 • Meffert H., BolzJ.: Internationales Marketing Management. Verlag W. Kohl- hammer, Stuttgart-Berlin-Koln 1994
 • Moraczewska A.: Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji. W: Oblicza procesów globalizacji. Red. M. Pietraś. UMCS, Lublin 2002
 • Oczkowska R.: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Uwarunkowania strategii internacjonalizacji i globalizacji. Krakowska Wyższa Szkoła im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007
 • 212 Plawgo B.: Strategie internalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w okresie transformacji. "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 1
 • Plawgo B.: Teorie internacjonalizacji a małe i średnie przedsiębiorstwa. "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2002, nr 1 (13)
 • Poczta A.: Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez korporacje międzynarodowe w teorii i praktyce (przypadek WZT AMD Szamotuły). W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom VI, zeszyt 2, SERiA. Warszawa-Poznań- -Puławy 2004
 • Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie w latach 2006-2007. Raport roczny. Red. J. Kotyński. IBRKiK, Warszawa 2007
 • Polska 2008. Raport o stanie handlu zagranicznego. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008. Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2000-2006. GUS, Warszawa 2007
 • Rymarczyk J.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004
 • Umiński S.: Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski. UG, Gdańsk 2002
 • .
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.