PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 4 | 313--329
Tytuł artykułu

Kooperacja jako warunek rozwoju i wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation to the Development and Growth of Innovative Companies in the SME Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kooperacja we współczesnej rzeczywistości gospodarczej zaczęła odgrywać coraz większe znaczenie. Przez kooperację należy rozumieć wszelkiego rodzaju współpracę między przedsiębiorstwami zmierzającymi do uzupełnienia i zwiększenia będących w ich posiadaniu zasobów. Rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z sektora MSP jest kooperacja z dużymi firmami. Małe i średnie firmy mają pewne predyspozycje do nawiązywania współpracy z innymi podmiotami. Są one elastyczne, a przez to możliwie szybko dostosowują się do zmian w otoczeniu, występuje w nich mały stopień zbiurokratyzowania struktury organizacyjnej oraz zdolność szybkiego uczenia się. Przyjmuje się, że kooperując wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować pojedynczo. Relacje sieciowe i związane z nimi powiązania kooperacyjne powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania właścicieli małych przedsiębiorstw, ponieważ dzięki nim niewielkie firmy mogą wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną. Wśród polskich przedsiębiorstw sektora MSP dominuje współpraca w ramach kolejnych ogniw łańcucha dostaw (dostawcy, podwykonawcy, klienci). Mimo wielu trudności w tworzeniu i późniejszym funkcjonowaniu związków kooperacyjnych pomiędzy małymi a dużymi przedsiębiorstwami wydaje się zasadnym wchodzenie w tego typu porozumienia. (abstrakt oryginalny)
EN
Cooperation in modern economic reality began to play more and more important. Cooperation should be understood by all kinds of co-operation between companies aimed to complement and increase in their possession of resources. The solution for companies in the SME sector is the cooperation with large companies. Small and medium-sized companies have a certain predisposition to cooperate with others. They are flexible, and thus as quickly as possible adapting to changes in the environment, there are some small degree of bureaucratic organization structure and ability to learn quickly. I accept that the cooperating businesses large and small achieve much more than if they were working alone. Network relationships and the associated cooperative relations should be of particular interest to small business owners, as they are small companies can strengthen their competitive position. Among the Polish SME sector is dominated by cooperation in the following supply chain (suppliers, subcontractors, customers). Despite many difficulties in the development and subsequent functioning of co-operative relationships between small and large companies seems to be a reasonable entry in this type of agreement. (original abstract)
Rocznik
Strony
313--329
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
 • Alvarez S., J. (2001), Barney How entrepreneurial firms can benefit from alliances with large partners, "Academy of Management Executive", vol 15 No 1.
 • Andaleeb S.S. (1995), Dependence Relations and the Moderating Role of Trust: Implications for Behavioral Intentions in Marketing Channels, "International Journal of Research in Marketing", Vol 12. Issue 2.
 • Balabanis G. (1998), Antecedents of Cooperation. Conflict and Relationship Longevity in an International Trade Intermediary's Supply Chain, "Journal of Global Marketing", Vol. 12 No.2.
 • Bednarczyk M. (red.) (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Downar W. (2004), Wybrane zagadnienia tworzenia wartości w sieci w: Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym, W. Downar (red.), Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Szczecin.
 • Dunaj B.(red.) (1996), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa.
 • Fletcher D., Ward R. (1993), Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie transformacji rynkowej, w: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MSP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gilejko L., Towalski R. (2002), Partnerzy społeczni, Poltext, Warszawa.
 • Górzyński M., Pander W., Koć, P. (2006), Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa.
 • Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Jurkowska A. (2005), Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa ochrony konkurencji, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Kłosiewicz-Góreckiej U. (red.) (2001), Raport o stanie handlu wewnętrznego w roku 2000, Ministerstwo Gospodarki-Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • Lipka A. (2004), Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników, Difin, Warszawa.
 • Małys Ł. (2011), Współpraca z podmiotami zewnętrznymi a wyniki rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw-analiza empiryczna, w: Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, A. Adamik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Michalik Z. (2011), Możliwości wspierania klastrów w Polsce, w: Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Nogalski B. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Nowak D. (2010), Innowacyjność przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej, w: Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, H. Mizgajska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Nowak D. (2008), Kryteria wyboru dostawców w kooperacji przemysłowej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2008, nr 7, E. Urbańczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Plawgo B. (2004), Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w proces internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Podobiński A. (red.) (2004), Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2011), Motywy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw- wyniki badań, w: Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, A. Adamik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sakai K., Kang N.H. (2000), International Strategic Alliances: Their Role in Industrial Globalization, OECD, DSTI/DOC 5.
 • Stawasz E. (1999), Innowacja a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Turner G.B., LeMay S.A., Hartley M., Wood C.M. (2000), Interdependence and Cooperational in Industrial Buyer-Supplier Relationship, "Journal of Marketing. Theory and Practise", Vol 8 No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.