PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 11 | 41--57
Tytuł artykułu

Comprehending Essential Employee Duties in the Light of Art. 52 § 1 pt 1 Labour Code

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pojęcie podstawowych obowiązków pracowniczych w świetle art. 52 § 1 pkt 1 kp
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków to jeden ze sposobów ustania łączącego pracownika i pracodawcę stosunku pracy. Art. 52 § 1 pkt 1 k.p. zawiera w sobie klauzule generalne, którymi są: "podstawowe obowiązki pracownicze" oraz "ciężkie naruszenie". Właściwa definicja i klasyfikacja tych pojęć jest bezwzględnie konieczna, bowiem aby pracodawca mógł zastosować względem pracownika tryb o którym mowa w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. konieczne jest aby pracownik naruszył obowiązek podstawowy i aby naruszenie to miało charakter ciężki, ergo tak ważne jest właściwe zdefiniowanie obu. Z racji braku enumeratywnego katalogu zachowań, które mogłyby być kwalifikowane jako spełniające wymogi określone w art. 52 § 1 pkt 1 k.p., a tym samym braku egzemplifikacji podstawowych obowiązków pracownika konieczne jest w tym zakresie korzystanie z doktryny i orzecznictwa, które w sposób ciągły i dynamiczny modyfikują ten katalog, co z jednej strony przyczynia się do niepewności pracownika, zaś z drugiej implikuje iż katalog tych zachowań jest uaktualniany stosownie do czasookresu oraz uwarunkowań gospodarki rynkowej.
EN
Terminating the contract of employment with the employee without notice because of heavy violating by the employee his essential duties is one of manners of standing still joining the employee and the employer of the employment. Art. 52 § 1 pt contains 1 Labour Code in itself general clauses which they are:,, essential employee duties "and,, heavy infringement". The appropriate definition and classification of these notions are absolutely necessary, because so that the employer can apply the mode which is talked about in Art. 52 towards the employee art. 52 § pt 1 Labour Code, it is necessary that the employee violates the essential duty and so that this infringement has heavy character, ergo due defining is so important both. By virtue of the lack enumerative of catalogue of behaviors which could be classified as meeting requirements determined in Art. 52 § 1 pt 1 Labour Code, in this respect using doctrine and judicial decisions which in the constant and dynamic way modify this catalogue, are necessary what from one party contributes to the uncertainty of the employee, whereas on the other he causes that the catalogue of these behaviours is updated appropriately to time of the period and of social- economic conditions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Member of the Bar Association in Warsaw
Bibliografia
 • Baran K., Ćwiertniak B., Mitrus L., Sobczyk A., prawo pracy, Kraków 2005.
 • Bessaraba R., podstawowe obowiązki pracownika, Warszawa 2001.
 • Bieniek G., Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, NP., 2, 1977.
 • Borowicz J., przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze obowiązki przestrzegania tajemnicy - zagadnienia pojęciowe, PiZS, 10, 1998.
 • Boruta I., Góral Z., Hajn Z., Włodarczyk M., Wyka T., Zmiany w kodeksie pracy - komentarz, Warszawa 1996.
 • Golaś-Olszak S., Jasińska-Cichoń A., Jelińska U., Kostecka A., Krysińska-Wnuk L., Kuźniar J., Latos-Miłkowska M., Nowacki P., Piecyk K., Pieńko K., Rycak M., Rączka M., Stojek- Siwińska M., Wąsowska M., prawo pracy 2009, Warszawa 2009.
 • Libera T., Zduńska E., pracownik w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia, Warszawa 1999.
 • Liszcz T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.1. 1998r., I PKN 477/97, Lex, 18483.
 • Liszcz T., prawo pracy, Warszawa 2006.
 • Małysz F., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, PiZS, 1, 1998.
 • Muszalski W., Goździewicz G., Patuski W., Walczak K., Kodek pracy. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Pliszkiewicz M., Obowiązki pracownika objęte treścią stosunków prawnych pozaumownej części statusu pracowniczego - Monografie i opracowania - studia z prawa pracy, Warszawa 1990.
 • Sanetra W., Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w znowelizowanym kodeksie pracy, PiZS, 6, 1996.
 • Skąpski M., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), PiZS, 2, 2001.
 • Sobczyk A., Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia, Gdańsk 2005.
 • Świątkowski A., polskie prawo pracy, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.