PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 551--556
Tytuł artykułu

Istota kompetencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Warianty tytułu
The Nature of Competences in Business Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Interdyscyplinarny charakter kompetencji skutkuje różnorodnością w podejściu do zdefiniowania tego zagadnienia. Termin "kompetencje" jest pojęciem wielowymiarowym, pojawiają się więc trudności w jego zdefiniowaniu i klasyfikacji. W literaturze przedmiotu nie spotyka się zazwyczaj sporów terminologicznych, a wielość stosowanych terminów wynika raczej z zainteresowań badaczy różnych dyscyplin naukowych. Rozważanie terminologiczne należy rozpocząć od rozróżnienia znaczeń dwóch występujących w literaturze przedmiotu terminów: kompetencje na poziomie przedsiębiorstwa oraz kompetencje dotyczące zasobów ludzkich. Pierwszy poziom odnosi się do kompetencji, które leżą u podłoża przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, aby aktywnie funkcjonować na rynku, powinny budować i kreować swoją przewagę konkurencyjną, opierając się na coraz oryginalniejszych elementach. Natomiast kompetencje dotyczące zasobów ludzkich odnoszą się do osób i ich zachowań w miejscu pracy. Można zauważyć, że kompetencje na poziomie przedsiębiorstwa i jednostki w jakimś stopniu się wzajemnie nakładają, umożliwiając przedsiębiorstwu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The interdisciplinary character of competences results in a distinctive approach to defining this problem. The term "competences" is a multi-dimensional notion, which leads to difficulties in its definition and classification. Terminological disputes are usually absent in the literature of the subject, and the multitude of is rather due to the interests of the researchers in various scientific disciplines. A terminological consideration should begin with distinguishing the meanings of two terms present in the subject literature, namely business-wide competences and competences of human resources. The former level relates to the competences underlying the competitive advantage of the business. In order to function actively on the market, businesses should create and build their competitive advantage based on more and more original components. In contrast, competence of human resources refer to people and their behaviour in the workplace. It is noticeable that competences at the level of a business and of an individual overlap to some extent, which enables the business to achieve its competitive advantage. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
551--556
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Bartkowiak G. (2002), Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 2. Bartkowiak M. (2011), Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • 3. Campbell D., Stonehouse G., Houston B. (2002), Business Strategy, Butterworth Heinemann.
 • 4. Czapla T.P. (2011), Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 5. Dubois D.D., Rothwell W.J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • 6. Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • 7. Kaleta A. (2000), Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 8. Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 9. Leonard-Barton O. (1992), Core Capabilities and Core Rigidities: a Paradox in Managing New Product Development, Strategic Management Journal, no. 13.
 • 10. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (2008), red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa.
 • 11. Levy-Leboyer C. (1997), Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 • 12. Lynch R. (2000), Corporate Strategy, Financial Times Prentice Hall, London.
 • 13. Obłój K. (1994), Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 14. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 15. Orlińska-Gondor A. (2006), Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, w: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Kraków.
 • 16. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 17. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 18. Sopińska A. (2010), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • 19. Stanienda J. (2006), Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 • 20. Strategor (2001), Zarządzanie firmą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 21. Sveiby K.E. (2001), Towards a Knowledge-based Theory of the Firm, Journal of Intellectual Capital, no. 4.
 • 22. Teece D.J. (1998), Capturing Value from Knowledge Assets: the New Economy, Markets for Know-How and Intagible Assets, California Management Review, no. 40/3.
 • 23. Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 24. Wilcox-King A., Zeithaml C. (2001), Competencies and Firm Performance: Examining the Casual Ambiguity Paradox, Strategic Management Journal, no. 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.